The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38652

1934 "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinskoj Wsiesojuz. Stroj. Komb. (Szaliński Wszechzwiązkowy Kombinat Budowlany), dofrankowana ilustrowana koperta wysłana 14.09 z łagru do Tallina; więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
38653

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), list wysłany z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, datownik moskiewskiego urzędu dla przesyłek zagranicznych z 25.VI, zalepka i stemple cenzury Wehrmachtu; koperta sporządzona z polskiej przedwojennej przenicowanej przesyłki ze stemplem urzędowym z godłem "Obwodowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr.8 w Sarnach"; wyjątkowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
38654

1941-44 Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, zestaw 10 listowników wysłanych z obozu (w tym jeden z podobozu Klinker) z 10 różnymi spośród 12 stosowanych stempelków cenzorskich z literami: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "L" i "M"; wszystkie listowniki kompletne w dobrym stanie zachowania.


3 000 PLN
38655

1941 Spandau - niemieckie więzienie w Berlinie, karta z Oflagu XIIA wysłana 10.9 przez ojca do syna znajdującego się w jednym z najcięższych berlińskich więzień - Spandau, przetrzymywano w nim więźniów politycznych, których najczęściej odsyłano do obozów koncentracyjnych; datownik nadawczy z usuniętymi napisami, stempelek cenzora obozowego z numerem 8, adnotacje cenzury więziennej; zachowane egzemplarze korespondencji do więzienia należą do bardzo rzadkich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wymowne świadectwo polskich losów w czasie ostatniej wojny.


500 PLN
38656

1941 KL Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z sygnaturą 1285 wysłana 20.XI z obozu do miejscowości Kiełpiny (Kölpin), znaczek unieważniony datownikiem SANKT GEORG an der GUSEN, dwuwierszowy stempelek cenzury "Poststelle K.L.M,/Gusen zensiert"; całość w dobrym stanie zachowania (na odwrocie niewielkie przebarwienia); z kolekcji B.Grodzińskiego.


500 PLN
38657

1941 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 24.V z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Obwód swierdłowski) do Lwowa; datownik odbiorczy urzędu Lwów 10 z wyróżnikiem "Б"; znamienny fragment tekstu: "... paczka [-] po 8 miesiącach przyszła dostałam wszystko tylko kiełbasa była już na nic."; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
38658

1942 Wołogda - sowieckie więzienie przesyłkowe, list do więzienia wysłany 1.XI z miejscowości Neruta, dokładny adres odbiorcy utajniony - przesyłkę wysyłano na poste restante (do Wostrebowanija); stempelek cenzury nr.123, datownik odbiorczy 5.11; zwraca uwagę koperta sporządzona z gazety; ze zbiorów J.Falkowskiego.


300 PLN
38659

1942 list poczty polowej z Popowa Kościelnego koło Wągrowca, rzadkie kasowanie stemplem małej agencji pocztowej adresowaną na front do poczty polowej.


140 PLN
38660

1944 kartka z Skierniewic do niewielkiego berlińskiego podobozu - więzienia Lager X w dzielnicy Weissensee.

Fi.75
250 PLN
38661

1944 kartka z Milanówka do niewielkiego berlińskiego podobozu - więzienia Lager X w dzielnicy Weissensee.

Fi.Cp9
250 PLN
38662

1944 folwark Dyhrnhof - niemiecki obóz pracy przymusowej w okolicach Wrocławia, karta pocztowa z obozu wysłana 24.12 z miejscowości Gross-Wartenberg (Syców) do Grodziska.


Mi.P314II 
100 PLN
38663

1944 Klösterle an der Eger (Klášterec nad Ohří) - niemiecki obóz pracy dla Francuzów w tzw."Kraju Sudeckim", karta pocztowa wysłana 5.6 z obozu do miejscowości Sousceyrac, adres nadawcy" Franzosen Lager I F.A.", dodatkowy stempelek "Lager I.F. Klösterle a.E" przesyłka cenzurowana; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.


160 PLN
38664

1944 niemiecki obóz pracy Łąki (Lunke) fila obozu Sułów (Sulau) - trafili do niego m.in. warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach akcji "Unternehmen Bartold"; widokówka do obozu wysłana 25.12 z Poznania.


100 PLN
38665

1944 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa datowana 26.VI wysłana z domu inwalidów w miejscowości Siemigrodnaja (Семигродная) do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, znaczek w miejscu nadania unieważniony poprzez kreślenie, cenzura wojskowa nr.15384, wirnik odbiorczy na froncie przesyłki kasujący dodatkowo znaczek; lakoniczna, ale przejmująca treść.


200 PLN
38666

1944 Wesenberg, niemiecki obóz pracy (Gemeinschaftslager) - karta pocztowa do obozu wysłana 20.11 z Mławy; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
38667

1944 KL Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0264) wysłana z obozu do Tomaszowa, frankatura mechaniczna odciśnięta 25 2 w Hamburgu, stempelek cenzury z parafką cenzora, na odwrocie stempelek informacyjny "Sämtliche Post nur in deutscher Sprache zulässig" (pisać wyłącznie po niemiecku); dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.


700 PLN
38668

1944 przekaz paczkowy z Warszawy 3.3.44 do obozu dla polskich jeńców wojennych w Schloß Schönholz pod Berlinem, stemple dopłaty i cenzury.


250 PLN
38669

1945 korespondencja między niemieckimi obozami pracy, karta pocztowa wysłana 12.2 "z robót" w miejscowości Osterode an Harz do obozu Gemeinschaftslager "Schwarzer Weg" w Lipsku; słabszy stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
38670

1945 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), przekaz pieniężny na kwotę 200 rubli wysłany 26.I ze Lwowa do miejscowości Borowskoje; datownik nadawczy na odwrocie.


80 PLN
38671

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, seria obiegowa.

Fi.1-9
45 PLN
38672

1946 "OGÓLNOPOLSKI i MIĘDZYNARODOWY ZJAZD B.WIĘŹNIÓW NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTR. WARSZAWA 3-5 LUTY 1946" Warszawa 1, karta pocztowa skasowana stemplem okolicznościowym (Myślicki 46 001.

Fi.Cp95AI
40 PLN
38673

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
50 PLN
38674

1948 CENTRALNY OBÓZ PRACY POTULICE, list wysłany 22.3 z obozu do Wąbrzeźna, na froncie trzywierszowy fioletowy stempelek cenzury "C.O.P. Potulice/ cenzurowano/ dnia ________" z parafką cenzora, rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

W czasie wojny w Potulicach znajdował się niemiecki obóz pracy podporządkowany komendantowi obozu koncentracyjnego Stutthof; po wejściu Sowietów obóz został przejęty przez wojska radzieckie, a od 1945 roku podlegał Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego; więźniami obozu byli w 90% Niemcy, oczekujący na deportację do Niemiec, wykonujący w tym czasie prace związane z odbudową zniszczeń wojennych; osadzano tam również żołnierzy AK, żołnierzy niezłomnych - walczących z władzą komunistyczną, a także jeńców wojennych; po wysiedleniu ostatnich Niemców (koniec 1949) w miejscu obozu powstało więzienie, funkcjonujące do dziś.

Fi.468
Mi.503
800 PLN
38675

1955 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, Workuta - lotniczy list polecony wysłany 21.8 przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny; oferowany walor jest reprodukowany i dokładnie opisany w artykule pp S.Barańskiego i J.Falkowskiego "Workucka korespondencja obozowa" - Filatelistyka 10/11 1993.


300 PLN
38676

1958 NRD, odsłonięcie pomnika w obozie koncentracyjnym Weimar-Buchenwald, blok kasowany okolicznościowo z pełną oryginalną gumą; bardzo dobry stan zachowania (Mi.130.- euro).


Mi.Bl.15
100 PLN
38677

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
38678

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.


40 PLN
39319

1947 Auschwitz - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, czyste.

Fi.Cp97-98
80 PLN
39410

1944 Oflag IID - kompletna podwójna karta wysłana 11.10 z oflagu do obozu pracy przymusowej Gębice pod Czarnkowem (Lager 81 Gembitz-Schloss Scharnikau), przesyłka z powodu likwidacji obozu niedoręczona i po opatrzeniu jej stempelkiem "Zurück" z dopisaną datą 16/10 zwrócona do nadawcy; w lewym dolnym rogu wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "No" od nazwiska "Nowak", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora nr.20; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
39413

1944 Oflag VIB - karta (część na odpowiedź) wysłana 15.9 z obozu pracy dla robotników cudzoziemskich (Auslanderlager 3) w Berlinie, stempelek cenzora nr.1; słabszy stan zachowania, karta pionowo zgięta; dla przesyłek między obozami katalogi przewidują wysokie dopłaty!


200 PLN