The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42223

2004 fauna i flora akwenów słodkowodnych, znaczek makulaturowy z podwójnym ząbkowaniem poziomym i pionowym, znaczki makulaturowe umieszczano na opakowaniu paczek arkuszy wychodzących z drukarni.

Fi.3953MK
Mi.4103
150 PLN
42224

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
42225

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
42226

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npo
Mi.3253 
150 PLN
42227

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
42228

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
42229

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
42230

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
90 PLN
42231

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
42232

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
42233

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
42234

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
190 PLN
42235

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
75 PLN
42236

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
42237

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
42238

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
42239

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
42240

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
42241

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
150 PLN
42242

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
42243

1990 wysoka inflacja - ślimaki i małże, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją na obiegowej kartce.

Fi.3125MK
Mi.3273
70 PLN
42244

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9
200 PLN
42245

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.450.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
360 PLN
42246

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
42247

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.103,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
42248

1991 Poczet królów i książąt polskich (V) - Bolesław III Krzywousty znaczek za 1000/40 zł różne kolory nadruku, czyste.

Fi.3167
Mi.3315
50 PLN
SOLD
42249

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
50 PLN
42250

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
250 PLN
42251

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
20 PLN
42252

1991 poczet królów polskich, znaczek z niespasowanym drukiem stalorytu i rotograwiury. Po lewej stronie rysunku biały pas, a po prawej staloryt już "wchodzi" na ornament. Wydaje się, że w tym wypadku problem stanowił druk ornamentu - jest on źle scentrowany w stosunku do ząbkowania. Jak widać po błędach tej serii, dużą trudność stanowiło właściwe dopasowanie do siebie odrębnych technik druku.

Fi.3179MK
Mi.3327
85 PLN
SOLD
42253

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
42254

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
42255

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
42256

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok czysty z błędem "brak hologramu" i dodatkowo z bardzo rzadkimi i niekatalogowanymi brakiem ząbkowania po lewej stronie znaczka za 15000 zł. i szerokim nieprzyciętym marginesem po prawej, gwarancja Walocha.

Fi.bl.145 MK
Mi.Bl.115
2 400 PLN
42257

1991 motyle w kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nierozcięty pasek pięciu bloków, rzadkie, doskonały stan zachowania.

Fi.bl.145 MK9
Mi.Bl.115
5 000 PLN
42258

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.145MK6
Mi.Bl.115
600 PLN
42259

1991 seria wydana przez pocztę Solidarności Nowej Huty z okazji 100-lecia utworzenia Towarzystwa Szkoły Ludowej.


40 PLN
42260

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
120 PLN
42261

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
90 PLN
42262

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3213-3328
Mi.3361-3476
240 PLN