The auctions ends in:

Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
42224Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN

42225
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

160 PLN

42226


Fi.3105 Npo
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

150 PLN

42227
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

35 PLN

42228
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

35 PLN

42229

Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

80 PLN

42230
Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

90 PLN

42231


Fi.3105No
Mi.3253K

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN

42232

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

85 PLN

42233

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

25 PLN

42234


Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

190 PLN

42235
Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

75 PLN

42236

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

90 PLN

42237


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

200 PLN

42238

Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

180 PLN

42239


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN

42240
Fi.3121MK
Mi.3269

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN

42241

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

150 PLN

42242
Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

25 PLN

42243
Fi.3125MK
Mi.3273

1990 wysoka inflacja - ślimaki i małże, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją na obiegowej kartce.

70 PLN

42244
Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

200 PLN

42245
Fi.XXX
Mi.VIII

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.450.-).

360 PLN

42246
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

70 PLN

42247
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.103,50).

80 PLN

42248
Fi.3167
Mi.3315

1991 Poczet królów i książąt polskich (V) - Bolesław III Krzywousty znaczek za 1000/40 zł różne kolory nadruku, czyste.

50 PLN

42249
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

50 PLN

42250
Fi.3170MK
Mi.3318

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

250 PLN

42251
Fi.3177
Mi.3325 

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

20 PLN

42252
Fi.3179MK
Mi.3327

1991 poczet królów polskich, znaczek z niespasowanym drukiem stalorytu i rotograwiury. Po lewej stronie rysunku biały pas, a po prawej staloryt już "wchodzi" na ornament. Wydaje się, że w tym wypadku problem stanowił druk ornamentu - jest on źle scentrowany w stosunku do ząbkowania. Jak widać po błędach tej serii, dużą trudność stanowiło właściwe dopasowanie do siebie odrębnych technik druku.

75 PLN

42253
Fi.3195-200
Mi.3343-8

1991 motyle arkusz sprzedażny.

15 PLN

42254
Fi.3195-200
Mi.3343-48

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN

42255
Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN

42256
Fi.bl.145 MK
Mi.Bl.115

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, blok czysty z błędem "brak hologramu" i dodatkowo z bardzo rzadkimi i niekatalogowanymi brakiem ząbkowania po lewej stronie znaczka za 15000 zł. i szerokim nieprzyciętym marginesem po prawej, gwarancja Walocha.

2 400 PLN

42257
Fi.bl.145 MK9
Mi.Bl.115

1991 motyle w kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nierozcięty pasek pięciu bloków, rzadkie, doskonały stan zachowania.

5 000 PLN

42258
Fi.bl.145MK
Mi.Bl.115

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

600 PLN

42259

1991 seria wydana przez pocztę Solidarności Nowej Huty z okazji 100-lecia utworzenia Towarzystwa Szkoły Ludowej.

40 PLN

42260
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

120 PLN

42261
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

90 PLN

42262
Fi.3213-3328
Mi.3361-3476

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 398 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

240 PLN

42263
Fi.3244A
Mi.3392B

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Barcelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

10 PLN