The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39527

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.1
3 400 PLN
39528

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.1
4 300 PLN
39529

1944 Leżajsk, zestaw ośmiu czworobloków z nadrukiem lokalnym z Leżajska, gwarancja.

Fi.1-5, 8, 9, 13
1 200 PLN
39530

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, unikalna, bardzo trudna obecnie do zebrania seria znaczków z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem" i "belka"; w tym - znaczek za 2 gr. nakład 13 szt. ma cień śladu po podlepce, a znaczek za 50 gr. nakład 231 szt. lekkie przywarcie (zmatowienie) gumy na całej powierzchni, pozostałe znaczki w tym te najrzadsze - za 6 gr. nakład 5 szt., za 1,20 zł. nakład 14 szt. i za 1,60 zł. nakład 13 szt. są w pięknym stanie, to najładniejsza, a może jedyna kompletna seria tych rzadkich znaczków; każdy egzemplarz gwarancja Perzyński.

Fi.1-15II
26 000 PLN
39531

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 8 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, ewentualnie sygnatura.

Fi.2
250 PLN
39532

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest.

Fi.3
4 300 PLN
39533

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.3
100 PLN
39534

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 1107 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce,.

Fi.3
100 PLN
39535

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.4
100 PLN
39536

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.4
200 PLN
39537

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest.

Fi.4
2 400 PLN
39538

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.4
100 PLN
39539

1944 Zamość, parka znaczków z nadrukiem lokalnym na zwykłym liście z Zamościa do Lublina nadanym 12.VIII.44, znaczki unieważniono przedwojennym kasownikiem z Zamościa, znaczki o nakładzie 22! sztuk, opłata zgodna z obowiązującą taryfą pocztową - 50 gr. za list zamiejscowy, na odwrocie stempel odbiorczy z Lublina z datą 15.8.44, unikalny walor w doskonałym stanie zachowania, listy obiegowe wydań lokalnych są niezwykle rzadkie, a z znaczkami o tak małym nakładzie unikalne, fotoatest.

Fi.4
12 000 PLN
39540

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
200 PLN
39541

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.5
100 PLN
39542

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, poza plamkami farby nadruku na gumie zachowany w pięknyn stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.6
150 PLN
39543

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.6
4 600 PLN
39544

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 30 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura.

Fi.7
111 PLN
SOLD
39545

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym częściowo podwójnie odbitym o nakładzie 15 sztuk !, fotoatest.

Fi.7
3 800 PLN
39546

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Danowski, Walisch.

Fi.7
200 PLN
39547

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 16 sztuk !, fotoatest.

Fi.8
3 800 PLN
39548

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym "POCZTA POLSKA" w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.9
700 PLN
39549

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest.

Fi.9
4 200 PLN
39550

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 2 zł./30 gr. w kolorze brunatnolila z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z II serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.10
500 PLN
39551

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 12 sztuk !, fotoatest.

Fi.12
4 000 PLN
39552

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 16 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów, nakład szacowany w katalogu Fischer na 10 do 150 szt. (ze względu na nietypowy po wojnie, ale niezbyt wysoki nominał raczej 50 do 70 sztuk); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce,.

Fi.13
1 200 PLN
39553

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest.

Fi.14
6 000 PLN
39554

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest.

Fi.14
6 000 PLN
39555

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym wydania z 1943 roku (Fischer nr 111 druk rotograwiurą) o nakładzie 52 sztuk ! w katalogu Fischer błędnie opisana jako z nakładem 2 sztuk i błędnie wyceniona, fotoatest.

Fi.16
1 400 PLN
39556

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 32 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów, nakład szacowany w katalogu Fischer na 10 do 150 szt. (ze względu na nietypowy po wojnie nominał raczej 20 do 30 sztuk); piękny stan, z atestu Stan obiektu : luksusowy, bez najmniejszych uszkodzeń, gwarancja Rudnicki Kielce, gwarancja i fotoatest Walisch.

Fi.16
2 500 PLN
39557

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./60 gr. wydania prowizorycznego z lekko obróconym podwójnym lokalnym nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka podstawowego 52 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.16 Np
4 000 PLN
39558

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,20 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 1 zł. 1 / POCZTA POLSKA" (nakład 221 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.17
400 PLN
39559

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym wydania z 1943 roku (Fischer nr 112 druk rotograwiurą) o nakładzie 59 sztuk ! w katalogu Fischer błędnie opisana jako z nakładem 2 sztuk i błędnie wyceniona, fotoatest.

Fi.18
1 500 PLN
39560

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.19
200 PLN
39561

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 50 GR. 50 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.19
80 PLN
39562

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 13 sztuk !, fotoatest.

Fi.19
3 800 PLN
39563

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 66 sztuk, fotoatest.

Fi.20
900 PLN
39564

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 100 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

Fi.21
700 PLN
39565

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 10 sztuk !, fotoatest.

Fi.21
4 200 PLN
39566

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze fioletowym (nakład nieznany - w kolorze czarnym 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.21c
1 400 PLN