The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 96. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38057

1938 kartka okolicznościowa poczty niemieckiej po aneksie Czechosłowacji.


40 PLN
38058

1939 wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, luzak.

Fi.AnL17
20 PLN
SOLD
38059

1939 Obszary anektowane przez Litwę - polecona karta pocztowa wysłana 15.XI z Poczty Głównej w Wilnie do Warszawy, opłacona jak za kartę zagraniczną (35ct.), natomiast polecenie opłacono jak w obrocie krajowym (60 ct.)! znaki opłaty unieważniono datownikiem "VILNIUS C" z wyróżnikiem "d", mechaniczny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; odręczna ołówkowa cenzura litewska "D4" oraz okrągła pieczęć cenzury niemieckiej z godłem; przesyłka przejęta przez wojska niemieckie - dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen" (dopuszczone przez Wehrmacht); ciekawa treść; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp4, AnL20
600 PLN
38060

1939 niemiecka okupacja Czechosłowacji, wydanie przedrukowe na znaczkach czechosłowackich, seria czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gilbert.


Mi.1-19
245 PLN
SOLD
38061

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.


Mi.512, W69
40 PLN
38062

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236
20 PLN
38063

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikach (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05
50 PLN
38064

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
SOLD
38065

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa i Przemyśla oraz polskie znaczki z radzieckimi datownikami w tym jeden rzadszy pieknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.


150 PLN
38066

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
38067

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
38068

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
38069

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
38070

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
38071

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
38072

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, obszary anektowane przez Niemcy, list II klasy (powyżej 20 g) wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku do Urzędu Gminy (Gemeindeamt) w Kielcach - list ofrankowano jednym znaczkiem za 12 fen (opłata jak za list I klasy - do 20 g) skasowanym 1.1 datownikiem z wyróżnikiem "a"; prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest cięższy w związku z tym niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki."; list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, po dofrankowaniu kolejnym znaczkiem za 12 fen skasowanym 5.1 datownikiem z wyróżnikiem "b" list wysłano; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.519
2 000 PLN
38073

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem Lwów 1 - "ЛЬВOВ CCCP ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Z/1" (З/1), polski stempelek polecenia z wyróżnikiem "1-f", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).


Mi.681, 594
500 PLN
38074

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, na odwrocie czytelnie odciśnięty sowiecki datownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.736
600 PLN
38075

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
38076

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
40 PLN
38077

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

Fi.AnNCp4A
Mi.P229IF
40 PLN
38078

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
38079

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
38080

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłana 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny stempel nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
38081

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.


250 PLN
38082

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, MYSZKÓW:
część na odpowiedź listownika obozowego Stalagu VIIIA wysłana 2.09 z Myszkowa do szpitala obozowego Lazarett Raichenbach, dwuobrączkowy datownik nadawczy MYSCHKOW (OBERSCHLES) z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora obozowego nr.11, treść częściowo zaczerniona przez cenzurę; dobry stan zachowania;
karta datowana 15.II wysłana z Myszkowa do Stalagu VIIIA jednowierszowy w ramce stempelek "Myszkow (Oberschles)", obok odciśnięty, tego samego dnia, niemy datownik; stempelek cenzora obozowego nr.7 z parafką; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); na karcie albumowej.


250 PLN
38083

1940 kartka ze Lwowa 28.9.40 do Krakowa, polski wirnik, dwie cenzury niemieckie.


100 PLN
38084

1940 kartka polecona ze Lwowa 10.7.40 do Cieszyna, polska erka Lwów 13, dwie cenzury niemieckie.


160 PLN
38085

1940 kartka polecona ze Lwowa 12.7.40 do Krakowa, polska erka Lwów 17, dwie cenzury niemieckie, zdarte znaczki.


60 PLN
38086

1940 kartka polecona ze Lwowa 28.3.40 do Krościenka, polska erka Lwów 11, ciekawa treść.


160 PLN
38087

1940 list polecony ze Lwowa 8.6.40 do Nowego Jorku, polska erka Lwów 1a, przesyłka przez Syberię dotarła do USA - datownik San Pedro Kalifornia z 14.8.40, kasownik odbiorczy JAMAICA NY z 19.8.40, rzadki walor o doskonałej prezencji.


600 PLN
38088

1940 kartka polecona z Simonowa 17.11.40 do Sandomierza, znaczek zdjęty prawdopodobnie przez cenzurę, stempel tranzytowy z Moskwy, dwie cenzury niemieckie, korespondencja zesłańców wywiezionych w czasie sowieckich deportacji ludności polskiej w 1940 roku.


180 PLN
38089

1940 polskie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.


50 PLN
38090

1940 radzieckie znaczki stemplowane kasownikiem radzieckim z Brzeżan dzisiaj na Ukrainie.


40 PLN
38091

1941 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR, a wcześniej przez Litwę (poza obszarem wileńskim), seria czysta, sygnowana Ф w kółeczku przez państwową filatelistyczną firmę radziecką.


Mi.1-9
440 PLN
38092

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.9 z Poznania do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.

Fi.AnN8
Mi.519 
40 PLN
38093

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.12 z Bydgoszczy do Lubska (Sommerfeld), znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym.


Mi.748 
40 PLN
38094

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 24.6.41 - dwa dni po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Krasnoarmiejska; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "Z" (З); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych jest rzadka, a z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej wręcz unikalna, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja.


Mi.789A
400 PLN
38095

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
40 PLN
38096

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, rzadka karta pocztowa z ilustracją 03, napisana po polsku, wysłana z urzędu pocztowego Równe 2 do Dubna, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО 2 СССР РОВНО 2 РОВ.ОБЛ."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


Mi.P165a
400 PLN