The auctions ends in:

Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
37840
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

3 200 PLN

37841

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

3 000 PLN

37842
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, seria wydania dla poczty w polskim konsulacie w Konstantynopolu, bardzo dobry stan, fotoatest Korszeń.

5 000 PLN

37843
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie, na odwrocie stempel polskiej agencji pocztowej w Konstantynopolu, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjne i rzadkie, fotoatest Schmutz.

4 000 PLN

37844
Fi.1ax

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 200 PLN

37845
Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.1800.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2000.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.1600.-), gwarancja Schmutz.

4 800 PLN

37846
Fi.1ax, 2ay, 5ax

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

3 800 PLN

37847
Fi.26-32
Mi.I-VII

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

200 PLN

37848

Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

300 PLN

37849
Fi.V

1921 Konstantynopol - DATA NAJWCZEŚNIEJSZEGO LISTU OPŁACONEGO ZNACZKIEM BEZ NADRUKU; znaczek za 2,50 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten wycinek jest wyjątkowy, przez cały dzień kasowano znaczki datownikiem ze źle nastawionym rokiem - 1920 zamiast 1921; w pierwszej połowie 1920 roku używano w Konstantynopolu wyłącznie znaczki z nadrukiem LEVANT, potem dopuszczono znaczki z nadrukiem PPC, a znaczki bez nadruku zaczęto stosować na początku 1921 roku; z tego samego dnia co oferowany znaczek - z 19.II.1921 pochodzi najwcześniejszy znany list opłacony znaczkami bez nadruku i są to znaczki o takim samym nominale - 2,50 mk.; wszystko opisane jest przez Z.Mikulskiego w ateście na ten list, którego kopię załączymy do zakupionego waloru; gwarancja na wycinek Schmutz.

3 200 PLN

37850
Fi.D49

1923 Port Gdańsk, polski pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza (Vogels 1.42), nalepka pocztowa dla przesyłek rejestrowanych "z Ameryki przez Polski Urząd Pocztowy No 1 w Gdańsku" z wyróżnikiem "c" (Vogels 1.1.3); doskonałe odciski bardzo rzadkich i wysoko wycenionych datowników: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (Vogels 1.1.1a) z 21.IV i "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "b" (Vogels 1.1.1b) z 23.IV; dodatkowo stempelek "WOLNE OD CŁA"; na odwrocie znaczki dopłaty na sumę 12.000 mk unieważnione 14.V w Nowym Sączu; bardzo rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

3 600 PLN

37851
Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

600 PLN

37852
Fi.1-35
Mi.1-37

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Korszeń, Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

2 000 PLN

37853
Fi.192, 210I
Mi.211, 238I 

1925 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.3 - ekspresowy list polecony wysłany 8.IX z Kalisza, na odwrocie nietypowy datownik odbiorczy z 9.9 - "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem i wyróżnikiem "c" (Vogels 3.1.2c.4); dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

250 PLN

37854
Fi.12a-14a
Mi.12-14

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN

37855
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

240 PLN

37856
Fi.12xP1

1926 Port Gdańsk, znaczek cięty pochodzący z arkuszy kontrolnych, Fischer 1.200,- zł, gwarancja Gryżewski, Ryblewski.

600 PLN

37857
Fi.12x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN

37858
Fi.13a
Mi.13

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki", 10 gr z nadrukiem formą I - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 12.7.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy, znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.5.1 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); stempel odbiorczy WARSZAWA-SEJM; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 600 PLN

37859
Fi.13cIIIw B
Mi.16 

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe - kolumna Zygmunta, nadruk III formą na znaczku za 10 gr. z błędem "uszkodzone K", gwarancja i opis Falkowski.

200 PLN

37860

Fi.14aIIx

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN

37861
Fi.14x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN

37862
Fi.15a
Mi.18

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki", 20 gr z nadrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 11 VI 27 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Leszna, znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1"; według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.3dI.1 o stopniu rzadkości RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych odbitek); koperta firmowa "Eduard Müller, Danzig, Melzergasse 17, Fisch-Großhandlung, Räucherei und Konserven-Fabrik"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

2 400 PLN

37863
Fi.16 WZÓR
Mi.19

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; wzór kreślony brunatnym ołówkiem z fragmentem okrągłej pieczęci akceptującej "MINISTERSTWO SKARBU - PAŃSTWOWE ZAKŁADY GRAFICZNE" z orłem w środku; do unieważnień dla celów instruktażowych i okazowych stosowano równolegle stempel WZÓR / SKASOWANO, a później w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane; w zasadzie tego typu egzemplarze wzorcowe powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych, walor pochodzi z lewego dolnego rogu dziewięciobloku, kopia atestu L.Schmutza na dziewięcioblok zostanie dołączona do zakupionego waloru, gwarancja Ryblewski, Schmutz.

1 000 PLN

37864
Fi.16a
Mi.19b

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

300 PLN

37865
Fi.209

1927 Port Gdańsk, widokówka z Gdańska 18.8.27 do Warszawy opłacona, co rzadsze polskim znakiem opłaty, widokówka z kasynem w Sopocie.

250 PLN

37866
Fi.16
Mi.19

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.11 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Czersk Pomorski; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem (Vogels 1.1.6); stempel znany wyłącznie z okresu 3.4.-29.12.1928; dekoracyjna koperta firmowa "Margaryna COLUMBIA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta nieznacznie przycięta z lewej strony); gwarancja Infla Berlin, Schmutz.

500 PLN

37867
Fi.209II
Mi.237II

1928 AMBULANS NR.502 relacji HEL-PUCK, widokówka przesłana 10.VII z Helu do Krakowa ambulansem; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN

37868
Fi.16

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

35 PLN

37869
Fi.16

1929 Port Gdańsk, list z Gdańska do Warszawy, gwarancja Berbeka.

160 PLN

37870

Fi.16a

1929 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

250 PLN

37871
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

1 500 PLN

37872
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN

37873
Fi.20v

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze z prążkowaniem pionowym o gęstości 13 prążków / 2 cm, gwarancja i oznaczenie Krawczyk, Korszeń.

1 000 PLN

37874
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

50 PLN

37875
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

300 PLN

37876
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

120 PLN

37877
Fi.20w
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

140 PLN

37878
Fi.20w

1929 Port Gdańsk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

37879
Fi.93f

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Bydgoszcz - Gdańsk, stempel odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszło pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN