The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 96. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35151

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
35152

1804 obszar I Rzeczypospolitej - RYGA jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim RIGA (Dobin 40.1.02), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Goldyngi (Goldingen); w 1561 roku Inflanty zostały lennem Rzeczypospolitej, Ryga była wówczas największym portem Inflant i jednym z największych na Bałtyku; w 1580 po pokonaniu Iwana Groźnego król Stefan Batory triumfalnie wjechał do Rygi; w 1605 w bitwie pod Kircholmem pod Rygą 4-tysięczne wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Chodkiewicza rozgromiły 11-tysięczną armię szwedzką, a król szwedzki musiał salwować się ucieczką; 25.IX.1621 roku Szwedzi zdobyli Rygę i nie powróciła ona już do Rzeczypospolitej; Goldynga była stolicą Kurlandii i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
35153

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
35154

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


3 200 PLN
35155

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
35156

1818 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągła pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany z Wałcza do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy D.CRONE 21.AUG; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
35157

1820 półtorałutowy list wysłany z Miechowa do Kielc, idealnie odciśnięty czerwony jednowierszowy (26x5 mm) stempel nadawczy typu IIA MIECHÓW z dopisaną niebieskim atramentem datą "d 7 febr"; tym samym kolorem odnotowano masę przesyłki "1½"; u dołu dwukrotny dopisek "pilno" i pełna data nadania listu "5 Luty 820"; co ciekawe urzędnik pocztowy niebieskim atramentem w prawym dolnym rogu przesyłki również dopisał "pilno", po czym napis zaczerniono; adnotacja "IRC" zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
35158

1827 - ZA OPŁATĄ PORTORYI - koszulka listu na koszt adresata wysłanego 4.X z Warszawy do Kalisza z adnotacją "Za opłatą portoryi"; dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1 łutowy); rzadki dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) WARSZAWA 4 OCTOBs, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "2/10 27"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego "KOMMIS:RZĄD:WYZN:RELIG:OŚWIEC:PUBLICZNEGO/ PIECZĘĆ EXPEDYCYI" (Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego); do końca 1824 roku przesyłki urzędowe płatne przez adresata oznaczano odręcznym napisem "Interes Prywatny", a od 1825 "za opłatą portoryi" lub "Interes prywatny za opłatą portoryi", co ciekawe w tym samym czasie przy przesyłkach urzędowych wysyłanych na koszt państwa zastąpiono odręczne adnotacje specjalnymi stempelkami; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
35159

1827 kompletny składany list z Pilzna do Bochni.


80 PLN
35160

1829 list z treścią wysłany z miejscowości Łobżenica do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy LOBSENS 23/8; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
35161

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
35162

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Sielca, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami, odręczny wpis "Interes Rządowy".


60 PLN
35163

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm z szerokimi literami.


60 PLN
35164

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 18 mm, stempel "Interes Rządowy".


60 PLN
35165

1830 około obwoluta listu z Warszawy do Włocławka, warszawski stempel nadawczy typu IIC o średnicy 19 mm.


60 PLN
35166

1833 kompletny list z pełną treścią wysłany 20 8 z Warszawy do Grodziska, okrągły datownik nadawczy typu IIIC o średnicy 23 mm, w lewej dolnej części strony adresowej wpisana data wysyłki w formie ułamka "20/8" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)33"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; papier ze znakiem wodnym przedstawiającym głowę z profilu w wieńcu laurowym i napis "E.H. GUZOW"; na odwrocie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
35167

1833 obwoluta listu z Sanoka do Wiednia, stempelek FRANCA z data nadania w kolorze czerwonym.


90 PLN
35168

1834 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Jastrowie do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy IASTROW 10 9; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
35169

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
35170

1836 koperta listu z Warszawy do Paryża, okrągły stempel Warszawa o średnicy 18 mm typ B (zbliżone litery SZ), pobrano opłatę 2,08 srebrnych groszy (adnotacja), stempel tranzytowy z Aachen "PP", stempel punktu wymiany poczty "PRUSSE PAR GIVET", stemple odbiorczy na odwrocie plus stempel "AED" (Affranchi Etranger Destination - opłacony z zagranicy do adresata), zaplamienie jak na ilustracji.


360 PLN
35171

1837 SŁUŻEW zamiast SŁUŻEWO - list ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (21x3,5 mm) SŁUZEW 24 OCTOB znane użycie z lat 1837-39, dopisek "SCR" (Służba Cywilna Rządowa) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
35172

1837 półtorałutowy list wysłany 30 6 z Więcborka do miejscowości Łobez, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy VANDSBURG, papier ze znakiem wodnym MEISSNER; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
35173

1838 kompletny składany list z Wadowic do Tarnowa, stempel Wadowic typu I w kolorze czerwonym.


120 PLN
35174

1839 STEMPEL Z ODWRÓCONYMI CYFRAMI W DACIE - kompletny list z pełną treścią wysłany ze Sławna do Koszalina, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SCHLAWE 01 JULI z odwróconymi cyframi "0⇂", poniżej okrągły stempel odbiorczy COESLIN 11/7; całość w bardzo dobry stanie zachowania.


400 PLN
35175

1841 kompletny list z pełną treścią wysłany 3 12 ze Szczecina do miejscowości Łobez (Labes), czarny okrągły datownik nadawczy STETTIN, przesyłkę przeadresowano i dosłano do miejscowości Płoty (Plathe); na odwrocie dwa dwuwierszowe stemple odbiorcze: LABES 3 12 i PLATHE 3/12; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
35176

1841 obwoluta listu ze Lwowa do Przemyśla.


50 PLN
35177

1842 około, LUBIEŃ - NIEOPISANY STEMPEL NADAWCZY, list wysłany z ekspedycji w miejscowości Lubień do Włocławka, doskonała czarna odbitka jednowierszowego (29x5 mm) stempla nadawczego typu IIA LUBIEŃ (w nazwie litera Ń), w Polskich Znakach Pocztowych opisano jedynie i pokazano stempel LUBIEN (w nazwie litera N) - znany także z okresu znaczkowego; M.Czernik w książce "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" nie odnotowuje żadnego stempla z tej miejscowości, może istniały dwa różne stemple lub - co bardziej prawdopodobne, na skutek zużycia polskojęzyczny (początkowo) LUBIEŃ stracił kreseczkę nad N; na odwrocie dopisano ołówkiem "42", co zapewne oznacza datę 1842 (dawni filateliści często zapisywali w ten sposób datę przed oderwaniem części z treścią, co było niestety częstą praktyką); obok stempla dopisana data "6/12", adnotacja "b pilno!", dopisek "I:R" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie stempel nadawcy z godłem; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
35178

1843 kompletny składany list z Brodów do Linz.


40 PLN
35179

1844 kompletny list z pełną treścią wysłany 27/11 z Piotrkowa do Kalisza, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC; rzadko spotykany dopisek "Interes Duchowny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy (przełamana); doskonały stan zachowania.


150 PLN
35180

1845 list z treścią wysłany 29 10 z Tucholi do Szczecinka (Neustettin), okrągły dwuobrączkowy stempel nadawczy TUCHEL, papier z dekoracyjnym znakiem wodnym przedstawiającym stylizowane drzewo iglaste; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia.


40 PLN
35181

1846 kompletny list urzędowy (ex offo) wysłany 19 VIII z Bochni do miejscowości Dombrowica, bardzo rzadko spotykany przypadek oznaczenia przesyłki stempelkiem urzędowym "K:K:BOCHNIER KREISAMT"; podobny list sprzedano w 2010 roku na aukcji w Nowym Jorku za około 500$; na odwrocie zachowane fragmenty zalepki listowej z suchym tłoczeniem; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
35182

1846 list z pełną treścią przesłany miejscowo 29/8 w Nowej Rudzie, dwuwierszowy stempel nadawczy NEURODE, dopisek czerwonym atramentem "Luben", na odwrocie stempel nadejścia i efektowna, bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa nadawcy.


50 PLN
35183

1847 list (druk) wysłany z miejscowości Wojnicz do Tarnowa, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy WOYNICZ/ 10 AUG; na odwrocie sucho tłoczona zalepka nadawcy; list w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
35184

1847 kompletny list polecony z pełną treścią wysłany 26.II z Łańcuta do Tarnowa oznaczony recommandirt, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy "LANCUT 26 FEB.", dopisek "Exoffo" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy (przełamana) i stempelek własnościowy "Loster Rudolf GLIWICE"; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
35185

1848 list ze Starachowic do Kielc wysłany z Wąchocka, jednowierszowy w ramce typu IIB rzadki stempel nadawczy WĄCHOCK z dopisaną datą "4/1", dopisek "MGS" (Magistrat Gminy Starachowice) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "ОПАТОВСКИЙ УѢЕЗДЪ ПЕЧАТЬ ГМИНЫ СТАРАХОВИЦЕ POWIAT OPATOWSKI PIECZ: GMINY STARACHOWICE"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
35186

1848 list z miejscowości Chodecz do Włocławka wysłany z Lubienia, jednowierszowy stempel nadawczy LUBIEN typu IIA z dopisaną datą "5/2", dopisek "MGCh" (Magistrat Gminy Chodecz) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem i okrągły rosyjsko-polski stempel odbiorczy 5/2 Włocławek; walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
35187

1849 kompletny list z miejscowości Dwór Królowej nad Łabą (Czechy) do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy KÖNIGINHOF 8.Dcmbr., na odwrocie zalepka z suchym tłoczeniem i datownik odbiorczy z ozdobnikiem; dobry stan zachowania.


60 PLN
35188

1849 kompletny list wysłany 28/3 z Bystrzycy Kłodzkiej do Nowej Rudy (Neurode), okrągły dwuobrączkowy stempel nadawczy HABELSCHWERDT, na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia.


40 PLN
35189

1850 około, list wysłany 20/5 z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau), jednoobrączkowy datownik nadawczy z oznaczeniem godzinowym 10-11, na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
35190

1851 kompletny list z pełną treścią (druk) tzw. "obciążony" paczką wysłany 28/8 z miejscowości Morąg do Okonka (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy MOHRUNGEN, na odwrocie nalepka z numerem przesyłki, na odwrocie stempelek nadejścia 31 8; całość w dobrym stanie zachowania.


60 PLN