The auction will start on 09.09.2022

Auction 94. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20378

920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P1
80 PLN
20380

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok marginesowych rzadkich niekatalogowanych prób znaczka za 25 fen. w kolorze niebieskozielonym na makulaturze próby znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.1 P/2 P MK
600 PLN
20381

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim żeberkowanym papierze liniowanego formularza (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
60 PLN
20382

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, rzadsza na obustronnie zadrukowanym średnim średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.1 P1
80 PLN
20383

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze ceglastoczerwonym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja schmutz.

Fi.1 P2
70 PLN
20384

1920 godło Litwy Środkowej, rzadka próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P
200 PLN
20385

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, sygnowany gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11
160 PLN
20386

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, z lekkim abklatschem na odwrocie, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11 Dp
60 PLN
20387

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
20 PLN
20388

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na papierze gąbczastym gazetowym, podwójny druk o wzajemnie odwróconym czysto odbitym rysunku, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3 Dp
160 PLN
20389

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
25 PLN
20390

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. w marginesowym sześciobloku, błędy na trzech pozycjach: na poz.4 "trójkąt i łuk przed cyfrą 2", a na poz.12 i 13 "kropka przed cyfrą 2", gwarancja Korszeń.

Fi.3B B2+3 Dp
Mi.3A 
180 PLN
20391

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
20392

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu.


60 PLN
20393

1920 Orzeł i Pogoń, pasek trzech znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, dodatkowo bez peforacji poziomej na dole.


90 PLN
20394

1921 godło Litwy Środkowej, 1 i 2 seria nieząbkowane, skasowane 16.9 w Wilnie na odwrocie formularza z napisami polskimi i niemieckimi, datownik WILNO z wyróżnikiem "a".

Fi.1-3A, 20-22A
Mi.1-3B, 20-22B 
120 PLN
20395

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
35 PLN
20396

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła i Gen.L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym, z odbitką kliszy w kolorze brązowym znaczka za 10 mk. w położeniu odwróconym na odwrocie, gwarancja Korszeń.

Fi.14 P2/19P MK
240 PLN
20397

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła, drukowany na fałdzie papieru znaczek za 25 f. oryginalnie skasowany w Oszmianie, gwarancja Krawczyk.

Fi.14A MK
Mi.14B 
80 PLN
20398

1921 Rycerz w zbroi, parka znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej, gwarancja Krawczyk.

Fi.15B Mk
Mi.15A 
120 PLN
20399

1921 Ostra Brama, makulatura znaczka za 2 mk., druk na zagiętym papierze, część rysunku czterech znaczków na odwrocie, każdy pasek po rozcięciu inny i mozna je eksponować oddzielnie, gwarancja na pięciu znaczkach Korszeń.

Fi.16A MK
Mi.16B
320 PLN
20400

1921 Ostra Brama, parka makulatury znaczków za 2 mk. drukowana na fałdzie papieru, gwarancja Krawczyk.

Fi.16A MK
Mi.16B 
80 PLN
20401

1921 Ostra Brama, oryginalnie kasowana parka znaczków za 2 mk., częściowo bez perforacji pomiędzy znaczkami, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A
120 PLN
20402

1921 Ostra Brama, znaczek za 2 mk. z podwójnym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.16B
Mi.16A 
30 PLN
20403

1921 Katedra z wieżą, czworoblok prób znaczka za 4 mk. w kolorze szarooliwkowym bez tła na papierze białym (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.17 P4
240 PLN
20404

1921 Katedra z wieżą, znaczek za 4 mk. ze znacznie przesuniętym ząbkowaniem poziomym, gwarancja Krawczyk.

Fi.17B
Mi.17A 
50 PLN
20405

1921 Insygnia Rektorskie, parka makulatury znaczka za 6 mk. w kolorach karminowym i oliwkowoszarym, na odwrocie odbitka kliszy w kolorze oliwkowoszarym w położeniu odwróconym i o podwójnym druku, gwarancja Korszeń.

Fi.18A MK
Mi.18B 
120 PLN
20406

1921 list polecony z Wilna 26.1.21 Ostrowca, na odwrocie stempel odbiorczy, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.18bB
480 PLN
20407

1921 Gen L.Żeligowski, próba jednej z klisz znaczka za 10 mk. na białym zwykłym papierze, druk dwustronny, gwarancja Krawczyk.

Fi.19 P
60 PLN
20408

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P1
100 PLN
20409

1921 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 2 mk., w kolorze jasnożółtym, rzadko tak ładnie odbita w innych fragmentach arkusza druk zanika, gwarancja Krawczyk.

Fi.22A MK
30 PLN
20410

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN
20411

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, parka znaczków za 25 f.+2 mk., lewy z błędem nadruku I formy z poz.27 "brak A w NA", gwarancja Korszeń.

Fi.23A B1
Mi.23B 
90 PLN
20412

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek za 25 f.+2 mk. z błędem nadruku I formy z poz.31 "cyfra 2 przesunięta w lewo - wiersz węższy 10,5 zamiast 12 mm", przedwojenna gwarancja firmowa, gwarancja Korszeń.

Fi.23A B2
Mi.23B
60 PLN
20413

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek za 25 f.+ 2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem "NA dole zamiast na górze rysunku znaczka", minimalny ślad podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.24A MK
Mi.24B
40 PLN
20414

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

Fi.25
110 PLN
20415

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek za 1+2 mk. z przesuniętą perforacją poziomą i pionową - zaszła potrzeba wycinania znaczka z arkusza, dodatkowo z bardzo rzadkim błędem nadruku "spacja w formie wykrzyknika przed NA", minimalny ślad podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.25B MK B
Mi.25A
120 PLN
20416

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

Fi.27
110 PLN
20417

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok znaczków za 2+2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem; NA jest na dole a ŚLĄSK i nominał na górze; oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykłe znaczki Fi.280.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.27A
Mi.27B 
420 PLN
20418

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek za 2.+ 2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem "2 M. pod rysunkiem znaczka", minimalny ślad podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.27A MK
Mi.27B
40 PLN