The auction will start on 14.04.2023

Auction 94. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19334

1918 POLSKA POCZTA / KONIN - cyfry między gwiazdkami, rzadki jako kasowany znaczek urzędowy za 200 f. unieważniony prowizorycznym kasownikiem w Koninie, gwarancja Krawczyk.

Fi.U9
100 PLN
19335

1918 obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - PIŃCZÓW, rzadki znaczek dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h. użyty 14.II.19 w Pińczowie.


Mi.P12 
80 PLN
19336

1918 projekty Adama Knaufa - zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitki w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 10 fen. - orzeł w koronie w ramce wypełnionej ornamentem roślinnym, 19x22mm, 40 fen. - orzeł w koronie, z prawej husarz z lewej siewca, 22x30mm, 60 fen. - orzeł w koronie, po bokach postacie w długich szatach, 23x30mm, 1 mk. - panorama Warszawy od strony Wisły napis VARSOVIA, 23x30mm; wszystkie projekty piórko na kartonie, niezrealizowane - numer inwentarza Min.Poczt i Tel./F I 359; ślady podlepek, gwarancja Saliker.


1 600 PLN
19337

1918 prekursory, przekaz paczkowy ze Złoczów 2.12.18 do Lwowa opłacony znaczkami austriackimi.


220 PLN
19338

1918 prekursory, kartka z Wadowic 30.12.18 do Sądowej Wiszni opłacona znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.1.19, co rzadkie porto z krótkiego okresu podwyższonej taryfy między 16.12.1918 - 7/8.01.1919, widokówka Wielki dwór w Frydrychowicach koło Wadowic.


350 PLN
19339

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


300 PLN
19340

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalog z drobnymi uszkodzeniami okładki w środku w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
19341

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny czworoblok znaczka za 2 hal., lewy dolny na poz.99 z błędem "uszkodzone A i tło nad tarczą", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
60 PLN
19342

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Falkowski.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
19343

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
400 PLN
19344

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
19345

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z dwoma odmianami znaczka za 70 hal., znaczek za 6 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
19346

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana z prywatnym ząbkowaniem z Żywca, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
19347

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
70 PLN
19348

1919 wydanie Komisji rządzącej, seria z prywatnym ząbkowaniem, znaczek za 6 halerzy gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
130 PLN
19349

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
240 PLN
19350

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
19351

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
140 PLN
19352

1919 wydanie Komisji Rządzącej AMBULANS 365 ROZWADÓW - PRZEWORSK, znaczek za 6 h. czytelnie skasowany datownikiem ambulansowym - wzór charakterystyczny dla Dyrekcji Lwowskiej - do tej pory z tego okresu nieznany, gwarancja Krawczyk.

Fi.58
Mi.57
300 PLN
19353

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", sygnowany WP, oznaczony 58B1, gwarancja Schmutz.

Fi.58 B1
Mi.57
90 PLN
19354

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej 18.4.19 do Berlina, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60
Mi.59
70 PLN
19355

1919 BOGUCHWAŁA - wydanie Komisji Rządzącej, 15 hal unieważniony idealnie odciśniętym stemplem prowizorycznym - jednoobrączkowym datownikiem, słabszy stan zachowania (niewielkie prześwitki).

Fi.60
Mi.59
60 PLN
19356

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z częściowym abklaczem.

Fi.61
Mi.60
70 PLN
19357

1919 ZNACZKI WYDANIA KOMISJI RZĄDZĄCEJ UŻYTE NA TERENIE BYŁEGO ZABORU ROSYJSKIEGO PO OKUPACJI AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, 25 hal - frankatura wielokrotna, parka pozioma na prawidłowo opłaconym liście poleconym przesłanym 1.III miejscowo w Piotrkowie; znaczki unieważnione unarodowionym kasownikiem austriackiej poczty polowej z wyróżnikiem "b"; okupacyjna nalepka polecenia; na odwrocie kasownik odbiorczy z wyróżnikiem "e" z dnia 2.III; znaczki tego wydania przeznaczone były dla terenów byłego zaboru austriackiego, ich niefilatelistyczne użycie poza obszarem nominalnego zastosowania jest bardzo rzadko spotykane, unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.62
Mi.61
2 000 PLN
19358

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list firmowy z Krakowa 2.3.19.

Fi.62
Mi.61
70 PLN
19359

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z prywatnym ząbkowaniem ze Lwowa 7.

Fi.62
10 PLN
19360

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka niekatalogowana próba znaczka za 25 h. w kolorze jasnoszarym na białym gładkim sztywnym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P7z
Mi.61 
4 000 PLN
19361

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Krakowa 26.3.19 do Kielc, opłata jak za list z wagą powyżej 20 gram, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.63, 76B
Mi.62, 80
150 PLN
19362

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób znaczków za 3 hal. w kolorze brązowawopurpurowym, gwarancja.

Fi.73 P2
Mi.65
320 PLN
19363

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, lewa z lekką prześwitką, gwarancja.

Fi.73 P3
Mi.65
100 PLN
19364

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk próby znaczka za 3 hal. w kolorze brązowopomarańczowym, rzadka jako gumowana (Fi.400.-), podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.73 P3 Dp
Mi.65 
280 PLN
19365

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
19366

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
320 PLN
SOLD
19367

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
19368

1919 wydanie w walucie koronowej, parka bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami oraz marginesem, gwarancja.

Fi.73B
Mi.77
80 PLN
SOLD
19369

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
30 PLN
19370

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji poziomej na górnym marginesie.

Fi.73B MK
Mi.77
100 PLN
19371

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
19372

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze ciemno pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P4
Mi.65P
60 PLN
19373

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja.

Fi.74 P3
Mi.66
140 PLN