The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 94. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18039

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
800 PLN
18068

1916 Białystok, bardzo rzadka próba niezrealizowanego znaczka poczty doręczeniowej, minimalny ślad po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Mikulski.

Fi.1P4
6 500 PLN
18402

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej.

Fi.1
30 PLN
SOLD
18403

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.2
60 PLN
18404

1915 Warszawa, miejscowy list z doręczeniem opłaconym na odwrocie znaczkiem poczty miejskiej, na froncie stempelek "Wręczenie opłacone" w kolorze liliowym.

Fi.2
180 PLN
18405

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
18406

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw l, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2l
180 PLN
18407

1915 Warszawa, znaczek z obróconym o 90° nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. typu 1 w kolorze lilaczerwonym, gwarancja i opis.

Fi.4Iba
Mi.4aa
200 PLN
18408

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
60 PLN
18409

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr w kolorze czarnym, przesyłka miejscowa z doręczeniem opłaconym przez nadawcę, ofrankowana połówką znaczka skasowanego datownikiem poczty miejskiej z wyróżnikiem "b", stempelek "Wręczenie opłacone"; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku; gwarancja Krawczyk.

Fi.5aIa
Mi.6Iaa
100 PLN
18410

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr. w kolorze czarnym, połówka znaczka na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5aIa
Mi.6Iaa 
30 PLN
18411

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, narożny czworoblok kasowanych znaczków za 6/5 gr. z tłem zielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu, same parki są rzadkie jako kasowane, czworobloki spotyka się jeszcze rzadziej, gwarancja Schmutz.

Fi.5aIa + 5aIIb
Mi.6Iaa + 6IIaa
750 PLN
18412

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem typ Ic, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a Ic
40 PLN
18413

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a Ic, 5a IIc
200 PLN
18414

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If
50 PLN
18415

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5 IIaf
240 PLN
18416

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 31 i 32 z nadrukami typ If i IIf, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5a IIf
300 PLN
18417

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6 MK
Mi.5 
20 PLN
SOLD
18418

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, sygnowane T.Zieliński.

Fi.6 MK
Mi.5 
30 PLN
18419

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), pięknie kasowany egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b
50 PLN
18420

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.6h
230 PLN
18421

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.6h
320 PLN
18422

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 5 gr. cięte, bez tła, nakład w zmienionej barwie - wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, lekka prześwitka.

Fi.7 MK
Mi.6 
20 PLN
18423

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
3 600 PLN
18424

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
18425

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
18426

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w odmianie barw II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
180 PLN
18427

1915 Warszawa, próby znaczków niedoszłych do obiegu bez tła na papierze niegumowanym, bardzo rzadkie (Fischer 6.000,- zł), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IP1, IIP1
2 800 PLN
18428

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
18429

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
280 PLN
18430

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
240 PLN
18431

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
18432

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
18433

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
200 PLN
18434

1916 Białystok, znaczek miejskiej poczty doręczeniowej, naprawiany górny lewy narożnik, gwarancja.

Fi.1II
700 PLN
18435

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN
18436

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego rzadki stemplowany, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
300 PLN
18437

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka ekspresowa (opłata zasadnicza niezgodna z taryfą) nadana 16.5, opłatę doręczeniową pobrano znaczkami poczty miejskiej skasowanymi datownikiem "K.O.m.st.W. POCZTA MIEJSKA" z wyróżnikiem "b", dodatkowo czerwonoliliowy stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.2, 7, 9, 27Ia
200 PLN
18438

1916 Łódź, karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.4 z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym (Fi.1000.-), przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja Schmutz.

Fi.2b
700 PLN
18439

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na widokówce o tematyce skautowej wysłanej 27.12 z Sosnowca, fioletowy stempelek cenzury warszawskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2a
120 PLN