The auction will start on 14.04.2023

Auction 94. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21858

1926 Judaica - "Deutsch Amerikanische Seepost Hamburg - New York" znaczki na wycinku z widokówki, wysłanej 17.7 z agencji pokładowej statku ss "Albert Ballin".

W 1935 ze względów politycznych (Ballin był Żydem) nazwę statku zmieniono na "Hansa", 6.III.1945 roku podczas ewakuacji Gdyni, po wyjściu z portu, w okolicach Warnemünde statek wszedł na minę i zatonął; podniesiony przez Rosjan i wyremontowany, jako jednostka pasażerska "Sowiecki Sojuz" pływał do 1981 roku.


Mi.356X, 357X 
40 PLN
21859

1933 Judaica - list z jednej z największych na świecie szkół talmudycznych Jesziwy Mirskiej (Mirrer Yeshivah), wysłany 24.XII w kopercie firmowej do Filadelfii; bardzo dobry stan zachowania; w czasie II wojny szkoła ta przeszła prawdziwy exodus: z Miru pod kierownictwem rabinów Szmulewicza i Lewensteina, poprzez Litwę, Syberię, Japonię, dotarła do Szanghaju, gdzie pozostawała i funkcjonowała do 1947 roku, po wojnie podzieliła się na dwa campusy w Jerozolimie i Brooklynie; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.238d, 252
Mi.270, 273 
350 PLN
21860

1934 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej do Filadelfii, stempel odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.257
Mi.278 
300 PLN
21861

1941 Getto w Warszawie, wycinek ze skartu z fragmentem nieznanego metalowego stempla odbiorczego "POSTABLAGESTELLE / IM JÜDISCHEN WOHNBEZIRK / WARSCHAU" znany jest podobny ale kauczukowy odbity w kolorach czerwonym i fioletowym, tylko nieliczne stemple odbiorcze występują na pełnych przekazach, częściej na wycinkach.


1 200 PLN
21862

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


700 PLN
21863

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa wysłana 31 3 z Leningradu do Warszawy, prostokątny, trójdzielny datownik odbiorczy getta (Simon +650$) odciśnięty w kolorze fioletowym: w górnej części napis "R.Ƶ.w.W" (Rada Żydowska w Warszawie), w środkowej data "14 IV 41", w dolnej napis "S.P.D.Ƶ." (Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej); okrągły stempelek taryfowy "30 GR S.P.D.Ż." (Simon +400$) opłaty pobieranej za doręczenie przesyłki; czerwony rolkowy stempel cenzury niemieckiej; rzadki walor, który przetrwał zagładę getta warszawskiego i zachował się w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
21864

1942 Getto w Krakowie, karta pocztowa datowana 8.X, wysłana 10.10 do Lozanny w Szwajcarii, idealnie odciśnięty stempelek doręczeniowy poczty getta: "Aufgeliefert durch den Judenrat", która zbierała przesyłki z terenu getta i przekazywała poczcie niemieckiej, okrągła pieczęć cenzury Wehrmachtu i dwa numerowe stempelki cenzury; całość w idealnym stanie zachowania (karta delikatnie zgięta pionowo); gwarancja Falkowski.

Przesyłka wysłana na kilka dni przed największą i najokrutniejszą deportacją z getta krakowskiego, która miała miejsce 28.X.1942, wtedy to Niemcy wywieźli do obozu śmierci w Bełżcu 7000 osób, a na miejscu zamordowali ok. 600 osób - głównie chorych i kalek oraz starców.


3 200 PLN
21865

1942 Getto w Łodzi, formularz tzw. "znak życia" datowany 23.4, wysłany 6.5 z getta w Łodzi do Frankfurtu nad Menem do Żyda (obowiązkowy dopisek Israel przed nazwiskiem); druki te były wysyłane przez Żydów przywiezionych do getta w Łodzi, do rodzin, informujące w lakoniczny sposób o ich aktualnym miejscu pobytu; oferowany tu egzemplarz zawiera dodatkowy tekst "und bittet um Geldsendung." (oczekuje na wysyłkę pieniędzy) stosowany krócej niż dwa miesiące (kwiecień/maj 1942); na froncie w miejscu przeznaczonym na adres nadawcy wydrukowano DER AELTESTE DER JUDEN LITZMANNSTADT i obok miejsca na znaczek DRUCKSACHE; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.


3 600 PLN
21866

1943 Getto w Krakowie, fałszywy kasownik na wycinku ze znaczkiem serii widokowej GG za 24 gr., gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.45
60 PLN
21867

1943 nowodruk znaczka dla getta w Theresienstadt na terenie Protektoratu Czech i Moraw, założone jako „modelowe” getto na potrzeby nazistowskiej propagandy.


80 PLN
21868

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), unikalne kompletne arkusze (ślad złożenia pomiędzy 3-cią a 4-tą kolumną); tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; każda kolumna ze znaczkami w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978. - przechowanie tak dużego waloru w warunkach wojennych było szalenie trudne, ale udało się zachować doskonały materiał badawczy - występują tu wszystkie usterki opisane przez ekspertów, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.20x1700.-=34000.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A
27 000 PLN
21869

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; narożne egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1700.-), gwarancja i opis.

Fi.1-3A
1 500 PLN
21870

1944 getto w łodzi, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.3
400 PLN
21871

1945 list żołnierza z Brygady Żydowskiej Armii Andersa z Włoch do Tel-Avivu (Palestyna), stempel poczta polowej 731 (5.07.45), czerwony stempel cenzury okrętowej. Nadawca: T.Safrai (zapewne kod jednostki i okrętu). Adres w Tel-Avivie: skrzynka pocztowa 303 Centrali Histadrut (Związek Zawodowy).


400 PLN
21872

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444
60 PLN