The auction will start on 21.06.2024

Auction 94. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21838

1944 odbitka stempla harcerskiego "POCZTA - HARCERSKA" z lilijką w środku na kartce pocztowej polskiej poczty polowej, gwarancja pod kasownikiem Schmutz.

Fi.3
1 000 PLN
21839

1944 NAJWCZEŚNIEJSZY STEMPEL POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - WARSZAWA W OGNIU - datownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 05.8. czyli pierwszego dnia obiegu (stosowany do dnia 14.8.), to najwcześniejsze znane dotąd użycie jakiegokolwiek stempla powstańczego, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk, fotoatest z opisem daty (05.-8.1944) i oznaczeniem rzadkości (RRR) kończy się zdaniem "Eine große Stempelrarität vom Warschauer Austand 1944" Petriuk BPP.

Fi.11
3 000 PLN
21840

1944 znaczek Generalnego Gubernatorstwa z odbitką stempla urzędu poczty Armii Krajowej przy ul. Szpitalnej w Warszawie w czasie trwania Powstania Warszawskiego, stempel "DZIELNICA BOJOWA / POCZTA POLOWA / 48", stempel ten jest znany z odbitek grzecznościowych, ładna czytelna odbitka, fotoekspertyza Schmutz.

Fi.14
900 PLN
21841

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 50+1 zł., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, co sprawia iż fałszerstwo nie jest trudne do identyfikacji, bardzo ciekawe do zbioru specjalizowanego.

Fi.59 FFi
200 PLN
21842

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników i w dodatku na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Fi.84
8 000 PLN
21843

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w ładnym stanie, gwarancja.

Fi.113-7
4 000 PLN
21844

1944 I wydanie obiegowe, kompletna seria na odwrocie karty przedrukowej powstania na całostce GG dla poczty powstańczej na Śródmieściu, kartka unieważniona rzadkim kasownikiem "POCZTA POLOWA" z orłem w środku, znaczki unieważnione kasownikiem "POCZTA POLOWA WARSZAWA" z datą 22.9.44, bardzo dobry stan zachowania, Fischer 6.500,- zł, bardzo rzadkie, gwarancja i fotoatest Schmutz.

Fi.113-7, Cp10c
4 500 PLN
21845

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w ładnym stanie, gwarancja.

Fi.114
550 PLN
21846

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej - być może przyczynie takiego błędu perforacji, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116 B5
2 400 PLN
21847

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, pasek trzech prób w kolorze jasnobrązowym: lewa typu 1 - "wcięcia w dolnej części litery P i na górze litery T wyrazu POCZTA", środkowa typu 2 - "wcięcie w czwartym kominie" i prawa typu 3 - "druga cyfra 4 z grubiejącą poprzeczką", wszystkie na białym średnim papierze z lekkim śladem poprzecznego zgięcia (wynieśli je z Powstania żołnierze AK poprzez obóz jeniecki), ze względu na kilka rewizji zachowały się nieliczne wielobloki i prawie zawsze mają ślady złożenia - w tym przypadku efekt ukrywania pod mydłem w czasie dezynfekcji jeńców, gwarancja z opisem typu i błędu Schmutz.

Fi.118 P
4 200 PLN
21848

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 20 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
21849

1944 PRZESYŁKA OD DOWÓDCY SIŁ DESANTOWYCH PRZYCZÓŁKA NA KĘPIE POTOCKIEJ, kartka pocztowa wysłana 22.7. przez ppor. Zygmunta Awinowickiego, który brał udział w desancie oddziałów 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty na Kępę Potocką (na wysokości Marymontu) w nocy z 16/17.IX, w trakcie niezwykle ciężkich walk ppor.Z.Awinowicki przejął dowodzenie na przyczółku po rannym dowódcy batalionu i postanowił walczyć do końca, ostatni jego meldunek nadany do artylerii na praskim brzegu Wisły brzmiał "Kierujcie ogień na nas, kierujcie ogień na nas"; mordercze walki toczyły się do 21.IX, kiedy to Niemcy zlikwidowali desant, a garstka ocalałych polskich żołnierzy - unosząc trzykrotnie rannego ppor.Z.Awinowickiego - pod gradem kul wycofała się na Pragę; Zygmunt Awinowicki operowany w polowym szpitalu przeżył, ale do końca życia pozostał inwalidą wojennym, za odwagę w czasie walk w Warszawie otrzymał Virtuti Militari i Krzyż Walecznych;
karta do żony Elizy w ramach deportacji ludności polskiej wywiezionej z terenów Rzeczpospolitej zajętych przez sowietów do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie, za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 obsługującej 6 Pułk Piechoty 2 Dywizji Piechoty - wysłana 22.7, kiedy to w Lublinie ogłoszono Manifest PKWN; w dniu tym na wojskowej korespondencji poczta polowa używała czerwonego tuszu do stemplowania przesyłek; cenzura 15384, kasownik odbiorczy na froncie; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


2 400 PLN
21850

1944 przesyłka do kobiety-żołnierza AK osadzonej po zakończeniu Powstania w stalagu XIA, życzenia z okazji Bożego Narodzenia wysłane do obozu przez YWCA - Stowarzyszenie Żeńskiej Młodzieży Chrześcijańskiej, organizacji która, podobnie jak YMCA w przypadku mężczyzn, prowadziła m.in. akcję opieki nad jeńcami, na odwrocie karnetu stempelek cenzury obozowej; niespotykany walor w niezłym stanie zachowania (rozdarcie, niewielkie zagniecenie i punktowe przebarwienia).

W ostatnich dniach Powstania Niemcy pod naciskiem zachodnich aliantów przyznali powstańcom prawa żołnierskie, na mocy umowy kapitulacyjnej do niewoli niemieckiej trafiło około 3000 kobiet żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego, od 6.10.1944 kierowano je do obozów, grupę około 400 kobiet związanych z 21 pułkiem piechoty z Żoliborza przewieziono do stalagu XIA.


350 PLN
21851

1944 znaczek GG serii widoki zabytkowych budowli za 2 zł stemplowany grzecznościowo stemplem powstańczym typu 16 "POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA", nie mylić z nadużytymi ostemplowaniami tak zwanego wydania Embicza, znaczek z załamaniem widocznym od strony gumowanej, bardzo rzadkie i niespotykane, znaczek gwarancja , jako znaczek stemplowany.


600 PLN
21852

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - list żołnierza niemieckiego!!! do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności, stempelek wpływu z 15.XII.1944 roku; jako adres zwrotny podano numer poczty polowej 64795, pismo zakończone tradycyjnym, w tamtym okresie, niemieckim pozdrowieniem.


100 PLN
21853

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - całostka wysłana 29.12 z Gorsbach do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności; stempelek wpływu z 3.I.45; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
21854

1945 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik wysłany 1.1 z Haldensieben do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności.


120 PLN
21855

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
21856

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.


10 PLN
21857

1994 (?) ARMIA KRAJOWA POCZTA POLOWA obwodu Błonie "Bażant", dwie pamiątkowe winietki w formie znaczka wykonane metodą fotograficzną, na kopercie zaadresowanej grzecznościowo do koła byłych żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, ciekawostka.

Partyzanci AK Obwodu Błonie kryptonim "Bażant" w ramach Grupy "Kampinos" bronili wraz z powstańcami warszawskimi jednego z głównych bastionów obronnych Żoliborza, gmachu gimnazjum im. księcia Józefa Poniatowskiego tzw. "Poniatówki", gdzie walczono krwawo aż do kapitulacji Żoliborza w dniu 30.IX.1944. "Chłopcy z lasu", w większości kompletnie umundurowani według przedwojennych regulaminów i dobrze uzbrojeni byli przez warszawiaków przyjęci z radością i nadzieją.


50 PLN