The auction will start on 19.04.2024

Auction 94. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17993

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").

Fi.Cop Ix
400 PLN
17994

1914 list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 14/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych, dobry stan zachowania.


Mi.39-44
280 PLN
17995

1914 kartka z Nowego Sącza do Czech, stempel okręgowy Nowego Sącza użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Nowego Sącza.


80 PLN
17996

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".


90 PLN
17997

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 11.3.1916 z Kalisza do Norymbergi, stempelek cenzury poznańskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
40 PLN
17998

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
17999

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
18000

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
18001

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
18002

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
18003

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (datownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
20 PLN
18004

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
18005

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
18006

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
18007

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
18008

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
18009

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie.

Fi.OA1-21
1 950 PLN
18010

1915 seria Feldpost I.

Fi.OA1-21
750 PLN
18011

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

Fi.OA21No
250 PLN
SOLD
18012

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

Fi.OA22-48
950 PLN
18013

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48
300 PLN
18014

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

Fi.OA22-48
700 PLN
18015

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria stemplowana.

Fi.OA22-48
680 PLN
18016

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria stemplowana.

Fi.OA22-48
290 PLN
18017

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
400 PLN
18018

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

Fi.OA22-48nz
800 PLN
18019

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
50 PLN
18020

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
25 PLN
18021

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
18022

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
90 PLN
18023

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
100 PLN
18024

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, czworoblok znaczka za 4 korony.

Fi.OA46
100 PLN
18025

1915 stemplowany luzak.

Fi.OA47
130 PLN
18026

1915 parka znaczków za 5 kr.

Fi.OA47
550 PLN
18027

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, znaczek za 5 koron, gwarancja Schmutz.

Fi.OA47
350 PLN
18028

1915 znaczek cięty.

Fi.OA47nz
300 PLN
18029

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, czworoblok znaczka za 10 koron.

Fi.OA48
380 PLN
18030

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

Fi.ON1-5
81 PLN
SOLD
18031

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.ON5
60 PLN
18032

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.


Mi.142, 144, 145, 186, 188
120 PLN