The auction will start on 14.04.2023

Auction 94. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25705

2007 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk (Fi.80.-).


120 PLN
25706

1912 Niemcy, specjalna całostka lotnicza za 5 Pf z dopłatą 50 Pf na fundusz Nationalflugspende, z ilustracją przedstawiającą sterowiec Zeppelin w locie nad Frankfurtem nad Menem, przesłana 13.10 pocztą lotniczą z Frankfurtu do Wiesbaden, karta adresowana do Inowrocławia; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.SFP1
400 PLN
25707

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Wiedeń - Lwów, dwie karty pocztowe ofrankowane znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłane 30.IV i 2.V z Wiednia do Lwowa, datowniki odbiorcze FLUGPOST • POCZTA LOTNICZA ∗ LEMBERG 1 ∗ LWÓW 1 ∗; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.22b
300 PLN
25708

1919 list lotniczy z Warszawy do Gdańska, prawidłowo opłacony ze specjalną opłatą lotniczą i nalepką LOPP, na odwrocie stempel odbiorczy.


350 PLN
25709

1923 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - Śmigło, znaczek za 50 gr. w kolorze czerwonym, ze względu na rzadkość mimo słabego stanu wystawiony na licytację.

Fi.8
20 PLN
SOLD
25710

1923 "AEROLLOYD" połączenie lotnicze Warszawa-Lwów, ekspresowy list lotniczy (druk) wysłany 26.VI z Warszawy do Lwowa, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą, stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy Lwów 1 z 28.VI; całość o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Bura.

Fi.22
800 PLN
25711

1923 kartka lotnicza z Warszawy do Pragi, opłata znaczkiem i gotówką - stempelek "Percu fres", na odwrocie dwa stemple odbiorcze.

Fi.138
200 PLN
25712

1924-35 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - miejscowość nieznana - alegoria, czysty znaczek MKOP (Miejski Komitet Obrony Powietrznej?) za 10 gr., niekatalogowany u Fischera ani w Katalogu Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali, ex-Taipale, ładnie centrowany w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
25713

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
25714

1925 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.15
20 PLN
25715

1925 Norwegia, polecony list lotniczy, wysłany 27.VIII z Oslo do Berlina; na odwrocie stemple odbiorcze, m.in. trzywierszowy w ramce "Mit Luftpost befördert über/ Flughafen Tempelhofer Feld/ Postamt Berlin C2", dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.109-15, 99 
200 PLN
25716

1925 ZSRR, polecony list lotniczy, wysłany 11.9 z Moskwy do Berlina; stempel odbiorczy urzędu kolejowego dla przesyłek lotniczych: "Mit Luftpost/ befordert/ Bahnpostamt 4"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.273I, 275I, 281
150 PLN
25717

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek bez gumy.


150 PLN
25718

1926 Poczta Lotnicza z Wystawy Radiowej w Warszawie, list do Krakowa, znaczki skasowane 13 VI datownikiem okolicznościowym "WYSTAWA RADJOWA 15-24 MAJA w WARSZAWIE" (Myślicki 26 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych nadanych na terenie Wystawy "POCZTĄ LOTNICZĄ Wystawa Radiowa Exposition de Radio POSTE AERIENNE" - doskonała odbitka stempla (Myślicki 26 203) o najwyższym stopniu rzadkości - D, dodatkowe stempelki: lotniczej opłaty gotówkowej "POBRANO/PERÇU", "SAMOLOTEM"; stempel odbiorczy urzędu lotniczego w Krakowie "Nadeszła Pocztą Lotniczą"; na odwrocie datownik odbiorczy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.43
400 PLN
25719

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
25720

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
25721

1927 otwarcie linii Lotniczej Łódź-Lwów z okazji Targów Wschodnich, czerwony stempel dodatkowy "I-y Lot ŁÓDŹ-LWÓW 1er vol.", list lotniczy przesłany z Łodzi do Lwowa - lotem tym przesłano zaledwie 100 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania.

Fi.54a
400 PLN
25722

1927 czworoblok winietek balonowych dla przelotu balonami "Warszawa" i "Lwów".


250 PLN
25723

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
20 PLN
25724

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.81
160 PLN
25725

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
25726

1929 list z otwarcia linii lotniczej z Katowic przez Poznań, Bydgoszcz do Gdańska wysłana z Gdańska do Poznania w ilości tylko 150 sztuk.

Fi.93h
360 PLN
25727

1929 Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.93h
400 PLN
25728

1929 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 20 + 45 gr - frankatura czterokolorowa!!! prawidłowo opłacony zagraniczny list lotniczy wysłany 21.XI.1929 z urzędu Lublin 1 do Pragi, kasowniki tranzytowe i odbiorcze: WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, PRAHA LETISTE i PRAHA 5 SMIHOV; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219, 220, 222, 224
Mi.227, 228, 230, 232
300 PLN
25729

1930 Chile, polecony list lotniczy wysłany 9.VII z Valparaiso do Berlina, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.149, 151a, 166Ib, 17
100 PLN
25730

1931 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 15 + 30 + 45 gr - frankatura pięciokolorowa!!! zagraniczny lotniczy list polecony wysłany 2.VI.1931 z urzędu Warszawa 1 do Nicei, przesyłkę opłacono w wysokości 1,60 zł, podczas gdy prawidłowa opłata wynosiła 2,20 zł; brakującą kwotę 50 gr(?) pobrano od nadawcy gotówką - stempelek "Pobrano zł... gr... Perçu" z dopisaną kwotą; następnie list dostarczono do urzędu WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, skąd drogą lotniczą przesłano go do Francji: kasowniki tranzytowe i odbiorcze PARIS GARE DU NORD AVION 3.V; GARE-AVION MARSEILLE 4.6; NICE-ARRIVE 5-6; 3 wartości z górnymi marginesami z liczbami rozrachunkowymi; dekoracyjny walor o wspaniale udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219-224ex
Mi.227-232ex
500 PLN
25731

1931 Szwecja, karta pocztowa przesłana 27.7 lotem Sztokholm - Amsterdam do Kopenhagi.


Mi.125AW 
60 PLN
25732

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię - poczta islandzka, polecona widokówka opłacona znaczkami przedrukowymi poczty sterowcowej przesłana 30.VI z Rejkiawiku do Lorch, dodatkowy stempel okolicznościowy; stempel odbiorczy; doskonały stan zachowania (Sieger 114B).


Mi.147, 148 
600 PLN
25733

1931 Indie Holenderskie, I lot Indie Holenderskie-Australia, dekoracyjna koperta ofrankowana specjalnym znaczkiem przygotowanym dla tego lotu wysłana 29.4 z Batawii do Sydney, przewieziona 9.V samolotem, stempel odbiorczy Sydney z 13.V; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.180
120 PLN
25734

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - widokówka z Münster, ofrankowana znaczkiem poczty zepelinowej za 1RM, przesłana sterowcem do Essen; doskonały stan zachowania (Sieger 121E).


Mi.455 
200 PLN
25735

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Węgry - poczta węgierska, komplet: list i karta frankowane specjalnie przygotowanymi na tę okazję znaczkami, przesłane 28.III sterowcem (Sieger 102).


Mi.478-79 
600 PLN
25736

1932 kartka z pierwszego lotu pocztowego na trasie Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin.

Fi.115
240 PLN
25737

1932 Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin "LOT", list z Warszawy do Rygi, dodatkowy okrągły stempel okolicznościowy "PIERWSZY LOT POCZTOWY 17-VIII-32 WARSZAWA WILNO RYGA TALLIN" (Myślicki 32 205) o najwyższym stopniu rzadkości - D, w jego katalogu nawet nie reprodukowany!!! na froncie łotewski stempelek dopłaty z dopisaną liczbą "10", na odwrocie datowniki odbiorcze Rygi; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygn. B.B.JOFFE.

Fi.115b
300 PLN
25738

1933 wydanie na przesyłki lotnicze, 10 + 15 + 20 + 30 + 45 gr - frankatura pięciokolorowa!!! zagraniczny list lotniczy wysłany 1 IX z urzędu Łódź 1 do Hamburga, na odwrocie datowniki przejściowe WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z -2 IX, na froncie niemiecki stempel lotniczy "MIT LUFTPOST BEFÖRDERT ZWEIGLUFTPOSTAMT BERLIN ZENTRALFLUGHAFEN", na odwrocie datowniki: BERLIN ZENTRALFLUGHAFEN z wyróżnikiem "a" i BERLIN C z wyróżnikiem "L2*"; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.220-224ex
Mi.228-232ex
400 PLN
25739

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, koperta przewieziona balonem "Syrena", zwraca uwagę rzadkie użycie dwóch stempli okolicznościowych: polskiego i francuskiego; na odwrocie nalepka Aeroklubu RP.

Fi.7b
200 PLN
25740

1934 Wydanie z okazji imprez lotniczych - Kraków - samoloty, używane od 1935 roku jako dobrowolne dopłaty do poczty balonowej.

Fi.8-10
102 PLN
SOLD
25741

1934 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.64
120 PLN
25742

1934 I lot Poznań-Berlin "LOT", DLH, dodatkowy stempelek okolicznościowy "Pierwszy lot do Berlina Poznań 3", bardzo ładnie odciśnięty lotniczy stempelek odbiorczy "MIT LUFTPOST BEFÖRDERT LUFTPOSTAMT BERLIN C2", na odwrocie datownik odbiorczy Berlin C z wyróżnikiem "L2*"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania (Fi.240.-).

Fi.118b
200 PLN
25743

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria znaczków z przedrukiem na liście lotniczym wysłanym 16.IX z Warszawy do Kielc, znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY CHALLENGE WARSZAWA PORT LOTNICZY" z wyróżnikiem "d", dodatkowo stempelek ramkowy "SAMOLOTEM"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Myślicki 34 014).

Fi.268-69L
Mi.289-90
120 PLN
25744

1934 Argentyna, list lotniczy wysłany 12.V z Astra do Grunau (Jeżów Sudecki) adresowany do wytwórni szybowców Edmunda Schneidera - konstruktora słynnego szybowca "Grunau Baby" (wyprodukowano ponad 6000 sztuk w różnych wersjach, co czyni go najliczniej produkowanym szybowcem w historii); tranzytowe stemple lotnisk w Stuttgarcie i Berlinie; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.311, 312 
200 PLN