The auction will start on 17.06.2022

Auction 94. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24424

2004 fauna i flora akwenów słodkowodnych, znaczek makulaturowy z podwójnym ząbkowaniem poziomym i pionowym, znaczki makulaturowe umieszczano na opakowaniu paczek arkuszy wychodzących z drukarni.

Fi.3953MK
Mi.4103
150 PLN
24425

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).


30 PLN
24426

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).


30 PLN
24427

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
24428

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
24429

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery znaczki za 350 zł./15 zł. z nadrukiem odwróconym, każdy nadruk położony na innej wysokości, znaczek po lewej ma także lekki nadruk podwójny - taki wariant nie jest katalogowany, gwarancja Schmutz, Korszeń.

Fi.3105 Npo, No
Mi.3253
300 PLN
24430

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł./15 zł. z nadrukiem potrójnym, w centralnej części znaczka nadruk podwójny, trzeci na górze w położeniu odwróconym - taki wariant nie jest katalogowany, gwarancja Korszeń.

Fi.3105 Npt
Mi.3253
200 PLN
24431

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
24432

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
24433

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
24434

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
24435

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
90 PLN
24436

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
24437

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
24438

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
24439

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
190 PLN
24440

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
24441

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
24442

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
24443

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
24444

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
24445

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
150 PLN
24446

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
24447

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9
200 PLN
24448

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.450.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
360 PLN
24449

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.1600.-), z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
1 500 PLN
24450

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.bl.141
Mi.Bl.111
150 PLN
24451

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
24452

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.103,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
24453

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z przesuniętym nadrukiem lekko w poziomie.

Fi.3167
Mi.3315
20 PLN
24454

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z mocno przesuniętym nadrukiem w dół.

Fi.3168
Mi.3316
60 PLN
24455

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
24456

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
250 PLN
24457

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
24458

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
24459

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
24460

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.145MK6
Mi.Bl.115
600 PLN
24461

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.


30 PLN
24462

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.


30 PLN
24463

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.


30 PLN