The auction will start on 14.04.2023

Auction 94. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20698

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz Friedeberg (Neumark) Land", znaczek unieważniony 21.10 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg), na odwrocie dekoracyjna pieczęć nadawcy; koperta pionowo zgięta.


Mi.414
100 PLN
20699

1930 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Kamień Mały (Stolberg) leżącej na linii Pruskiej Kolei Wschodniej (Ostbahn) do Gdańska, stempelek agencji "Stolberg Vietz (Ostbahn) Land", znaczek unieważniony 3.9 w AMBULANSIE NR.346 relacji BERLIN-SCHNEIDEMÜHL (PIŁA), na froncie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.414
100 PLN
20700

1933 Ziemie Zachodnie, list (koperta okienkowa) wysłany z Wrocławia; zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33!!!


Mi.469 
50 PLN
20701

1934 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy ostemplowana okolicznościowo 3.5 we Wrocławiu; temat - LOTNICTWO.


Mi.P251 
30 PLN
20702

1936 Nowa Marchia (Neumark), list wysłany z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Borów (Birkholz) do Gdańska, stempelek agencji "Birkholz über Friedeberg (Neumark)", znaczki unieważnione 6.3 w urzędzie nadrzędnym w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg); koperta pionowo zgięta.


Mi.512, 514, 516
80 PLN
20703

1936 Ziemie Zachodnie, urzędowy list wartościowy o zadeklarowanej wartości 1050RM wysłany 21.8 z Ząbkowic Śląskich do miejscowości Złoty Stok, znaczki urzędowe unieważnione datownikiem FRANKENSTEIN (SCHLESIEN), przesyłka zabezpieczona bardzo dobrze zachowanymi pieczęciami lakowymi, koperta firmowa "Landrat des kreises Frankenstein (Schl)"; na odwrocie kasownik odbiorczy REICHENSTEIN; dla lepszej ekspozycji kopertę rozcięto z trzech stron; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.D138, D140
320 PLN
20704

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
20705

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
20706

1938 Ziemie Zachodnie, koperta nakładu pocztowego do rachunków telefonicznych o sygnaturze "C311 (10.33) Din C6" z kompletną zawartością (pokwitowaniami przeprowadzonych rozmów) przesłana miejscowo w Kotulinie, dwuwierszowy w ramce stempelek nadawczy "Rodenau über Gr. Strehlitz."; rzadko spotykany kompletny zestaw dokumentów pocztowych w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta ze śladami archiwizacji).


150 PLN
20707

1939 wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, luzak.

Fi.AnL17
20 PLN
20708

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, ofrankowana znaczkami niemieckimi firmowa koperta okienkowa z zaczernioną przedwojenną nazwą (Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.) i nową - niemiecką dostawioną stemplem METALLWALZWERKE A.G DZIEDZITZ, znaczki unieważnione prowizorycznie - jednowierszowym stemplem "Dziedzitz (Oberschles); słabszy stan zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.AnN1, AnN7, AnN8
80 PLN
20709

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka datowana 14.XII wysłana z Żychlina do Bukaresztu, znaki opłaty skasowane prowizorycznie - jednowierszowym stemplem ZYCHLIN, datownik odbiorczy z 24.XII; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).

Fi.AnN7, AnNCp3
Mi.518, P226II
50 PLN
20710

1939 Ziemie Zachodnie, firmowa karta pocztowa delikatesów Richard Jentsch, wysłana 25.2 z Nowej Soli (Nesalz) do Głogowa (Glogau), znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "Brücke zum Oderwald" przedstawiającym most na Odrze - Oderbrücke w Nowej Soli, odciśniętym dodatkowo obok, całość w dobrym stanie zachowania (lewy górny róg nadgięty).


Mi.675
80 PLN
20711

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.


45 PLN
20712

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.


15 PLN
20713

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
20714

1939 Tereny anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, polskie znaczki z radzieckimi datownikami - w tym jeden rzadszy pięknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim, radzieckie znaczki z polskimi datownikami z Przemyśla i Lwowa, różne wzory datowników.


90 PLN
20715

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
20716

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z urzędu pocztowo-telegraficznego z miejscowości Wodzisław Śląski (niem.Loslau), polskie przedwojenne i niemieckie z okresu okupacji: datowników, kasowników, stempla nagłówkowego, pieczęci do laku; odbitki sporządzono 19.10.1939 roku; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
20717

1939 list lotniczy z Boliwii do Przemyśla okupowanego przez Związek Radziecki, w adresie dopisek "RUSIA?", na odwrocie stempel tranzytowy z Moskwy.


30 PLN
20718

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
20719

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
20720

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dofrankowana całostka wysłana 5.3 z Kutna do Brukseli, stempelek niemieckiej cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN2, AnN5, AnNCp3
Mi.513, 516, P226II
50 PLN
20721

1940 niemiecka okupacja Francji - Lotaryngia, seria znaczków niemieckich z Hindenburgiem z nadrukiem Lothringen, na wycinkach skasowana 18-10 w Montigny-lès-Metz, dla znaczków skasowanych przedwojennymi stemplami francuskimi katalog Michel stosuje wysokie dopłaty (Mi.640 euro); bardzo dobry stan zachowania.


Mi.1-16
600 PLN
20722

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
20723

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, unikalny lotniczy list polecony wysłany 14.12 z urzędu pocztowego Lwów 10 do Krakowa; ładnie ofrankowana koperta, fioletowe stempelki: polski polecenia i rosyjski "АВИО"; zalepka i stemple cenzury niemieckiej, kasownik odbiorczy Kraków 30.12; korespondencja pomiędzy częścią Polski okupowaną przez Rosję, a częścią okupowaną przez Niemcy wędrowała okrężną drogą przez Moskwę i Berlin, na tym właśnie odcinku mogła być przewieziona pocztą lotniczą, przesyłki takie są jednak wyjątkowo rzadkie, a w idealnym stanie zachowania niespotykane; gwarancja.


Mi.594, 682, 736
1 200 PLN
20724

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
20725

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.I z Oświęcimia do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i dwa wewnętrzne stemple informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P227I 
200 PLN
20726

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, wysłana 26.8 z Wrocławia do Katowic, znak opłaty unieważniony wirnikiem propagandowym Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.P236 
40 PLN
20727

1940 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa o sygn. 40-157-1-B9, skasowana okolicznościowo 23.8 we Wrocławiu kasownikiem Niemieckiej Wystawy Kolonialnej.


Mi.P236 
50 PLN
20728

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta informacyjna z Oflagu IIB wysłana 3.6 do Tarnopola, w charakterze datownika nadawczego zastosowano numerator biurowy; stempelek cenzury obozowej; na odwrocie datownik odbiorczy Tarnopola z 26.VI "ТАРНОПIЛЬ СССР ТАРНОПОЛЬ" z wyróżnikiem "L" (Л); doskonały stan zachowania.


200 PLN
20729

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 29.IV z Równego do Lublina, znaki opłaty unieważnione datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "w" (В); adnotacja cenzury niemieckiej "B XIX"; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
20730

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 17.12 z miejscowości Jagodzin do Oflagu XA, sowiecki datownik nadawczy "ЯГОДИН СССР ВОЛЫН.ОБЛ.", stempelek cenzora obozowego nr.15; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
20731

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, formularz kartkowy wysłany 15.5 z Kalisza do obozu jenieckiego Stalag IXC, zwraca uwagę prowizoryczny kasownik nadawczy KALISCH z częściowo usuniętym napisem, stempelek cenzora obozowego nr.14.


80 PLN
20732

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.


30 PLN
20733

1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.


45 PLN
20734

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.


25 PLN
20735

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.


20 PLN
20736

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.


15 PLN
20737

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.


15 PLN