The auction will start on 09.09.2022

Auction 94. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17691

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
17692

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
17694

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
17695

1818 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa.


240 PLN
17696

1820 list wysłany 26.II z Kurnika do Poznania, idealnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "Kurnik" (Feuser 150 euro), dopisek "Interes Dekanalny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
17697

1826 składany list z Falkenburga (Złocieniec) do Dramburga (Drawsko Pomorskie) z dwuwierszowym stemplem nadawczym.


40 PLN
17698

1828 (?), list wysłany 17.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 JANRII, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; adresatem jest Józef Nikorowicz, który w grudniu 1827 został w dramatycznych okolicznościach wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej, w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
17699

1829 kompletny list z pełną treścią, wysłany 3/4 z Kwidzyna do miejscowości Sichtfelde koło Christburga (Dzierzgoń); okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi orła pruskiego na jednej, a podpis "HCHST MW" na drugiej; walor w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
17700

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
17701

1830 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 14/10 z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od Kromaz" (Komisarza Okręgu Mazowieckiego), dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1-łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.


450 PLN
17702

1832 kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" z wydrukowanym nagłówkiem "Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiey" wysłany 23/1 z Warszawy do Grodziska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.22mm W i A wąskie); papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi jelenia i podpis "SIEDLOW ATT" na jednej, a drzewo na drugiej; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej z podpisem urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie korespondencji; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
17703

1832 kompletny składany list z Krosna do Tarnowa, na odwrocie piękna pieczęć magistratu w Krośnie.


240 PLN
17704

1833 kompletny list z pełną treścią z Andrychowa, wysłany 7.XII z Wadowic do Troppau (Opava), ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy WADOWICE, na odwrocie słabiej odbity kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane: Kopecki i AK; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
17705

1833 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


80 PLN
17706

1833 kompletny składany list z Przemyśla do Tarnowa, wewnątrz stempel opłaty sądowej.


140 PLN
17707

1834 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


40 PLN
17708

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
17709

1835 "Francotutto" - półtorałutowy kompletny list z pełną treścią wysłany 26.VI z Wiednia do Tarnowa, stempelek "Francotutto" do oznaczania sądowych przesyłek urzędowych w pełni opłaconych przez nadawcę, dopiski czerwoną kredką "6" i "1 1/2L", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
17710

1836 kompletny składany urzędowy list z bielska do Tarnowa.


50 PLN
17711

1837 kompletny składany list z Sanoka do Tarnowa.


140 PLN
17712

1837 kompletny składany urzędowy list z Tarnowa do Bielska.


60 PLN
17713

1838 koszulka listu wysłanego 23.VIII ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) SŁUŻEW 23 JUNII; dopisek "IRząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję, na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
17714

1838 około, list miejscowy przesłany w Kaliszu ze stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie słabo czytelna pieczęć nadawcy; miejscowe przesyłki z okresu przedznaczkowego należą do rzadkich walorów; dobry stan zachowania.


100 PLN
17715

1838 list (koperta) rekomendowany wysłany z żydowskiej dzielnicy Wieliczki - Klasno do Lwowa, bardzo ładnie odciśnięty ozdobny stempel nadawczy z napisem K.K.P.S. Wieliczka i trąbką pocztową w owalu, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i dwuwierszowy "pisany" stempel odbiorczy Lwów 6.AUG:1838; efektowny, zgrabny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 600 PLN
17716

1838 kompletna prywatna przesyłka polecona (koperta + list) wysłana na poste restante ze Lwowa do Karlsbadu, trzywierszowy datownik "Reccomandirt LEMBERG 14 AUG:1838", wpisana wysokość opłaty pocztowej "28", a na odwrocie słabo widoczny stempelek nadejścia "21 August 38"; prywatne listy spotykane są o wiele rzadziej niż przesyłki urzędowe; walor w dobrym stanie zachowania (list mocno pożółkły).


240 PLN
17717

1838 kompletny składany list z Wadowic do Tarnowa, stempel Wadowic typu I w kolorze czerwonym.


120 PLN
17718

1838 kompletny składany list urzędowy z Wadowic do Tarnowa.


50 PLN
17719

1840 kompletny list na formularzu "KONSYSTORZ JENERALNY DYECEZYI KRAKOWSKIEJ" z Kielc do Olkusza, stempel Kielc i "Interes Rządowy".


60 PLN
17720

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23.APR; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
17721

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23/3; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU, na froncie adnotacja o wadze listu "1 1/4" łuta; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
17722

1840 około, obwoluta podwójnie użyta z Tuszyna, osobliwe.


60 PLN
17723

1840 kompletny składany list rekomendowany ze Lwowa do Tarnowa, dekoracyjny i rzadki stempel Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy z Tarnowa.


280 PLN
17724

1840 około, PORTO - koszulka listu wysłanego 27.7 z Warszawy do Aleksandrowa na koszt adresata, bardzo ładnie odciśnięty stempelek "Porto" informujący urząd oddawczy, że należność za przesyłkę należy pobrać od adresata, wysokość opłaty - 30 groszy wpisano wielkimi cyframi czarnym atramentem, te wyjątkowo rzadkie stemple spotykane są praktycznie wyłącznie na przesyłkach z Pocztamtu Warszawskiego; czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC, na odwrocie pieczęć nadawcy "KRÓLESTWO POLSKIE ? KOMISSYA WOIEWODY" z godłem; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
17725

1841 obwoluta listu ze Lwowa do Przemyśla.


50 PLN
17726

1842 list z Saaz obecnie miasto Zatec w Czechach, w kraju usteckim nad Ochrzą.


40 PLN
17727

1842 list z Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską do Głubczyc niem. Leobschütz, czes. Hlubčice) – miasto w woj. opolskim.


60 PLN
17728

1842 list drukowany od biskupa z Wilna do Bieniakoni (dziś na Białorusi).


160 PLN
17729

1843 NA KOSZT - kompletny list z pełną treścią napisany po hebrajsku wysłany 15/5 ze Strzyżowa do Warszawy na koszt adresata, doskonale odciśnięty rzadki jednowierszowy stempel nadawczy STRZYŻOW z dopisaną w formie ułamka datą; adnotacje dotyczące wysokości opłaty pocztowej "22" i dopisek "na koszt od Finkelsztein"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


600 PLN
17730

1843 PRUSKA POCZTA w WOLNYM MIEŚCIE KRAKOWIE, kompletny list wysłany 15.3 z Ząbkowic Śląskich do Wieliczki, okrągły dwuobrączkowy datownik FRANKENSTEIN, na odwrocie bardzo ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel tranzytowy - KRAKAU z datą "17.MART" - pruskiego urzędu w Krakowie (Feuser 250 euro); również na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy Wieliczka 18.MAR.; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


800 PLN
17731

1843 kompletny składany list z Brodów do Linz.


40 PLN