Page:
Local postage 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
9793
Fi.1

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

150 PLN
9794
Fi.1

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN
9795
Fi.1I

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN
9796
Fi.2

1918 Zduńska Wola, znaczek z rzadkim nadrukiem lokalnym stempelkiem metalowym (wym. 19 x 17 mm) pierwszego wydania, gwarancja Mikstein. Fischer 2000 pln.

1 200 PLN
9797
Fi.3

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW;, bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - sygnowany ENGL (Englert Zygmunt - najstarsza firma filatelistyczna w Polsce) i splecione WR (W.Rachmanow), gwarancja Schmutz.

25 000 PLN
9798

Fi.3 No

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", na odwrocie lekki "abklatsch" nadruku i trochę farby ze znaczka za 7,5 fen., gwarancja Perzyński.

300 PLN
9799
Fi.4II

1918 Ostrów Mazowiecka, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II z napisem "poczta" z małej litery, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
9800
Fi.4II

1918 Ostrów, znaczek poczty lokalnej z nadrukiem typu II - napisem poczta z małej litery, gwarancja Krawczyk.

1 500 PLN
9801
Fi.5

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 6 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
9802
Fi.5

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

150 PLN
9803
Fi.5

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

35 PLN
9804
Fi.5I

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN
9805
Fi.6

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

30 PLN
9806
Fi.6

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN
9807
Fi.6II

1918 Ostrów Mazowiecka, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II z napisem "poczta" z małej litery, gwarancja Korszeń.

320 PLN
9808

Fi.6No

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

60 PLN
9809


Fi.7No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

300 PLN
9810

Fi.7aNo

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

60 PLN
9811
Fi.8

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

30 PLN
9812
Fi.8

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Falkowski.

35 PLN
9813
Fi.8, 19

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Korszeń.

160 PLN
9814


Fi.8No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

300 PLN
9815
Fi.8aI

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / dwie belki / Ostrów" o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

300 PLN
9816
Fi.9I, II

1918 Ostrów Mazowiecka, parka znaczków z nadrukiem lokalnym, lewy znaczek z nadrukiem typ I z napisem "Poczta" z dużej litery, prawy znaczek z nadrukiem typ II z napisem "poczta" z małej litery, bardzo ładny stan zachowania, niewielki ślad przywarcia z innego arkusza, gwarancja Mikstein.

800 PLN
9817


Fi.9No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

300 PLN
9818
Fi.12b

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

40 PLN
9819
Fi.12b

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

35 PLN
9820
Fi.15

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

150 PLN
9821
Fi.16-20, 22

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem II wydania w kolorze czarnym.

240 PLN
9822
Fi.18

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Korszeń.

70 PLN
9823
Fi.18

1918 Włocławek, znaczek drugiego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym, gwarancja Korszeń.

70 PLN
9824
Fi.18

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński, Fi 180 zł

90 PLN
9825
Fi.18, 19

1918 CZERNIEWICE, CHODECZ, Włocławek, list w kopercie firmowej majątku Krzewie opłacony znaczkami okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. i 15 fen. z nadrukami lokalnymi z II wydania Włocławka "Na Skarb/ Narodowy", wysłany w grudniu z poczty Czerniewice do Syndykatu Rolniczego w Warszawie, znaczki unieważniono poprzez przekreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa z 20.12.18; przedruków II wydania dokonano początkowo tylko na znaczkach za 10 i 15 fen., ponieważ służyły do opłacania normalnej korespondencji, później przedrukowano dalsze wartości, które jednak nie są znane z prawdziwego obiegu pocztowego; znaczki sprzedawano w podwójnej cenie nominalnej, a nadwyżka przeznaczona była na Skarb Narodowy, z wpływów przekazano do Ministerstwa Poczt kwotę 136,50 marek; na tej podstawie widać, że ilość sprzedanych na poczcie znaczków była minimalna; zachowało się niewiele oryginalnych listów, a te niefilatelistyczne użyte poza Włocławkiem są prawdziwymi unikatami; oferowany walor jest zachowany w doskonałym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

6 000 PLN
9826
Fi.19

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński.

120 PLN
9827
Fi.24-33

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

400 PLN
9828
Fi.32a

1918 Kalisz - III wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, poza lekkim przywarciem farby na gumie w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

90 PLN
SOLD
9829

Fi.57 No

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
9830
Fi.Cp1

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja Korszeń.

600 PLN
9831
Fi.Cp2

1918 Mielec, karta pocztowa za 10 h. z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu III, czysta, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

1 800 PLN
9832

Mi.185-89, 194-99, 2

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.

900 PLN