Page:
Russia
Poz# Features Catalog Description Actual price
17534

1794 Rosja, list z pełną treścią datowany 31 stycznia, wysłany z Kaługi do Piotra de Thier w Hodimont; różne adnotacje dotyczące porta - wpisane czarnym i czerwonym atramentem; na odwrocie idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
17535

1836 Rosja, list z pełną treścią datowany 6 stycznia, wysłany z Moskwy do Trento (Trydent), adnotacje dotyczące porta wpisane czerwonym atramentem; dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy Moskwa; na odwrocie trydencki stempel odbiorczy 7.FEB; walor w doskonałym stanie zachowania.

200 PLN
17536

1850 Rosja, list z pełną treścią wysłany z Kronsztadu do Drammen w Norwegii, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy KRONSZTAD (КРОНШТАДЪ) z 17.V, tranzytowy stempel SZTOKHOLM (STOCKHOLM) z 10.VI; rzadki kierunek wysyłki, walor w dobrym stanie zachowania pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".

600 PLN
17537

1851 Rosja, list z pełną treścią wysłany z Odessy do Konstantynopola, dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy ODESSA (ОДЕССА) z 30.IV.1850 - błędnie ustawiona data roczna, owalny stempelek nadawcy; rzadki kierunek wysyłki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to najwcześniejszy list do Turcji z tej kolekcji.

700 PLN
17538

1856 Rosja, Finlandia - list z pełną treścią datowany 1.XI, wysłany z fińskiego miasta Borga (Porvoo) do Cette we Francji, adnotacje dotyczące porta wpisane czarnym atramentem; dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy "BORGA 4 NOV 1856", stempel tranzytowy "ST PETERSBURG 27.X 1856", pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" przystawiany na linii kolejowej Eydtkunhnen-Bydgoszcz i tranzytowy "P.D.", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel tranzytowy Paryża i odbiorczy CETTE 17.NOV.56; dekoracyjny walor o niezwykle ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym Finlandia-Rosja-Polska-Prusy-Francja; całość w dobrym stanie zachowania.

500 PLN
17539

1857 Rosja, list zamorski z Petersburga do Newark w USA adresowany do dowódcy okrętu amerykańskiego, adnotacja FRANCO niebieskim atramentem, romboidalny stempel nadawczy ST.PETERSBURG 7.III, pruski stempelek tranzytowy dla przesyłek do Stanów Zjednoczonych "AACHEN PAID 25 Cts." z 26.III i amerykański stempelek "BOSTON BR.PKT. 30 PAID" z 11.IV, odręczna adnotacja o otrzymaniu przesyłki 12 April 1857; list przewieziony parowcem "Niagara" towarzystwa żeglugowego Cunard Line na trasie Liverpool-Boston-Nowy Jork; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; całość w dobrym stanie zachowania (tylna klapa lekko naderwana).

800 PLN
17540

Mi.1

1858 Rosja, pierwszy rosyjski znaczek za 10 kop. wydania z 1857 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1", szeroko cięty, czytelnie unieważniony sześciokątnym kasownikiem dworcowym z numerem 1 stosowanym w EKSPEDYCJI NA DWORCU MIKOŁAJEWSKIM W PETERSBURGU NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE, piękny stan zachowania.

5 000 PLN
17541

Mi.1

1858 pierwszy rosyjski znaczek na wycinku listu ze stemplem z Taurogi dzisiaj na Litwie z datą nadania 9 maj 1858, znaczek w pięknym stanie z szerokimi i równymi marginesami.

2 900 PLN
17542

Mi.5

1861 Rosja - EKSPEDYCJA NA DWORCU MIKOŁAJEWSKIM W MOSKWIE NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE:

kompletny list nadany w ekspedycji dworcowej w Moskwie do Petersburga opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12½, unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 2, na odwrocie datownik НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д./ МОСКВА/ 19 МАЙ. 1861, dodatkowo owalna kaszetka nadawcy odciśnięta w kolorze niebieskim "JULIUS STEDING & CO. MOSCO."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

1 000 PLN
17543

Mi.5

1862 EKSPEDYCJA NA DWORCU MIKOŁAJEWSKIM W PETERSBURGU NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE:

koszulka listu nadanego w ekspedycji dworcowej w Petersburgu do Moskwy opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12½, unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 1, słabszy stan zachowania (koszulka niekompletna);

list nadany w ekspedycji dworcowej w Petersburgu do miejscowości Arzamas (Арзамас) opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12½, unieważnionym sześciokątnym kasownikiem z numerem 1, na odwrocie datownik НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д./ С.ПИЕТЕРБУРГЪ/ 1 ЯНВ. 1862; walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie krawędzie podklejane taśmą samoprzylepną); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

800 PLN
17544

Mi.U7A

1862 Rosja, list na obszar I Rzeczypospolitej, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x110 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, kształt klap III, wysłana 27.VI z Sankt Petersburga do stacji pocztowej w miejscowości Awdiejewka w powiecie sośnickim guberni czernichowskiej; znak opłaty unieważniony kasownikiem numerowym 1, dodatkowo na froncie czerwony datownik, na odwrocie adnotacja o dacie nadejścia przesyłki 8.VII.1862; całość w dobrym stanie zachowania (klapa z niewielkim rozdarciem).

300 PLN
17545

1862 Rosja, list z pełną treścią z Archangielska do Randers w Danii, okrągły z ozdobnikiem stempelek nadawczy ARCHANGIELSK (АРХАНГЕЛЬСКЪ) z 6/18.VI, przesyłka przewieziona 26.VI ambulansem Królewiec-Bydgoszcz (KÖNIGSBERG-BROMBERG), 27.VI przekazana do duńskiego!!! urzędu pocztowego w Hamburgu - jednoobrączkowy stempel odmiana z oznaczeniem godzin "K.D.O.P.A. HAMBURG", kasownikstempel odbiorczy RANDERS 29.VI; pruski stempelek kraju pochodzenia "Aus Russlan Franco"; walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania (niewielkie uszkodzenia tylnej strony listu).

700 PLN
17546

Mi.U10 

1864 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana 25.IV z miejscowości Kołomna do Sankt Petersburga; znak opłaty unieważniony datownikiem KOŁOMNA (КОЛОМНА) z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka tego stempla i kasownik odbiorczy 28.IV; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
17547

Mi.17y 

1865 Rosja, rzadka parka znaczków rosyjskich za 30 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, tu zachowana w pięknym stanie, unieważniona datownikiem St.Petersburga w 1870 roku, prawy znaczek z błędem "uszkodzony rysunek ramki zewnętrznej prawego dolnego narożnika".

300 PLN
17548

Mi.12y, 16y, 19x, 20bx

1869 Rosja, FRANKATURA CZTEROKOLOROWA!!!, kompletny list z pełną treścią, wysłany z Taganrogu do Londynu, opłacony znaczkami rosyjskim: za 1 i 20 kop. wydania z 1865 roku, na papierze normalnym, oraz za 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono datownikiem TAGANROG (ТАГАНРОГѢ) z 8.VIII, stempel tranzytowy MOSKWA z 14.VIII; pruski stempelek tranzytowy "P.D." i odbiorczy "LONDON PAID" z 30.VIII; dodatkowo, nietypowy niebieski stempelek FRANCO informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę; wyjątkowo rzadko spotykana, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", kilka tygodni temu czterokolorową frankaturę na liście z St.Petersburga do Francji wystawiono na aukcji w Finlandii za 5000 euro.

3 600 PLN
17549

Mi.19x, 20bx 

1869 Rosja, nietypowo frankowany list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Paryża, opłacony znaczkami rosyjskim za 3 i 5 kop. (odmiana z szaroniebieskim tłem) wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono owalnym stemplem "S.P.B." (С.П.Б.) poczty miejskiej, dodatkowo datownik S.PETERSBURG (С.ПЕТЕРБУРГЬ) z 26.VIII, stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit/Aachen, Saarbrücken) i niebieski francuski PRUSSE ERQUELINES z 10.IX; na odwrocie maleńkie paseczki folii samoprzylepnej, którą kiedyś przymocowano walor do strony albumowej; efektowna, ładnie frankowana, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii".

1 200 PLN
17550

Mi.21x, 22x 

1871 Rosja - PORTUGALIA, list z pełną treścią, wysłany z Sankt Petersburga do Lizbony, opłacony znaczkami rosyjskim za 10 i 20 kop. wydania z 1866 na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono dwuobrączkowym datownikiem S.PETERSBURG (С.ПЕТЕРБУРГЬ) z 23.VI, dodatkowo odciśniętym poniżej, pruski stempelek tranzytowy "P.D.", portugalski owalny stempelek FRANCA, a na odwrocie kasownik odbiorczy LISBOA; zgrabny, czysty walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wyjątkowo rzadki kierunek wysyłki!!! pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii", to wcześniejszy i ładniejszy z dwóch oferowanych tam listów do Portugalii.

4 000 PLN
17551

Mi.P1 

1878 Rosja, formularz zamówienia piwa firmy "Moskiewska Bawaria" przygotowany na karcie pocztowej za 3 kop wydania z 1872, wysłany 11.VII lokalnie w Moskwie, czerwony stempel nadawczy; dobry stan zachowania (na odwrocie mocne pozostałości po podlepkach); temat - PIWO.

50 PLN
17552

Mi.AAK1

1880 Rosja, czysta karta dla Urzędu Meldunkowego w Petersburgu, z lewej strony sucho tłoczona pieczęć urzędu; bardzo dobry stan zachowania, na odwrocie jaśniejsze miejsca po narożnikach mocujących do strony albumowej.

200 PLN
17553

Mi.25x; P5

1881 LIST PRZESŁANY PAROWCEM KAZAŃ-SARATÓW PO WOŁDZE do Symbirska nadany 7.VI bezpośrednio w wagonie pocztowym no.83-84 relacji Ostaszków-Rżew opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; znaczek skasowany okrągłym datownikiem POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.83-84 z wyróżnikiem "3" i cyfrą kodową 5; następnego dnia przekazany do ambulansu nr.1-2 relacji Moskwa-Petersburg - okrągły datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1-2 z wyróżnikiem "5"; przesyłka poprzez Moskwę - datownik Dworca Mikołajewskiego МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д. - dotarła Drogą Żelazną Niżegorodzką do Niżnego Nowogrodu, skąd dalej została przesłana parowcem po Wołdze do Symbirska, ładnie odciśnięty datownik parowca Kazań-Saratów (КАЗАНь-САРАТОВЪ) z dnia 10.VI, datownik odbiorczy СИМБИРСКЪ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА z tego samego dnia; bardzo rzadki walor o pięknie udokumentowanym, złożonym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania;

dodatkowo nie liczona karta pocztowa za 3 kop wydania z 1872 wysłana 30.XII z Moskwy do Canterbury w Anglii, znak opłaty skasowany okrągłym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д., odciśniętym dodatkowo poniżej, tranzytowy datownik Petersburga z następnego dnia;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

3 200 PLN
17554

Mi.P5 

1883 Rosja, karta pocztowa za 3 kop. wydania z 1872, wysłana 1.X miejscowo w Moskwie z zamówieniem do firmy "Moskiewska Bawaria", znak opłaty skasowany czerwonym stemplem; całość w doskonałym stanie zachowania; temat - PIWO.

40 PLN
17555

Mi.P6, U30D, U29C

1886 Rosja, AMBULANS NR.1 relacji ST.PETERSBURG-MOSKWA- ROŻNE WYRÓŻNIKI:

1886 karta za 3 kop wydania z 1883/84 nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.1 do Stuttgartu, znak opłaty skasowany 22.11 datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1 z wyróżnikiem "1", na odwrocie datownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania;

1885 koperta za 7 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 139x113mm; wysłana z Tweru do Moskwy, znak opłaty skasowany 13.XI datownikiem ТВЕРЬ, na odwrocie datownik ambulansu nr.1 POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1 z wyróżnikiem "3" i moskiewski datownik odbiorczy z tego samego dnia; bardzo dobry stan zachowania;

1888 koperta za 7 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 145x81mm; nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.1 do Moskwy, znak opłaty skasowany 29.VI datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1 z wyróżnikiem "5" odciśniętym dodatkowo obok; na odwrocie datownik odbiorczy z tego samego dnia; dobry stan zachowania;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

300 PLN
17556

Mi.P6 

1886 Rosja, karta pocztowa za 3 kop. wydania z 1884, datowana 4/16.XI w Revalu (Tallin), przesłana wagonem pocztowym nr.40 relacji Reval-St.Petersburg - datownik "POCZTOWY WAGON No.40" z wyróżnikiem "6" (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.40), w Petersburgu przesyłkę przez oddział na dworcu - kasownik (na odwrocie) "ST.PETERSBURG P.O.1 WARSZAWSK.Ż.D." (С.П.БУРГЪ.П.О. ВАРШАВСК.Ж.Д.), wyekspediowano Koleją Warszawską do Niemiec; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

80 PLN
17557

Mi.29A, 31A, 33C

1889 Rosja, list polecony wysłany 2.VIII z miejscowości Czernyj Gorodok koło Baku do Bripenberg w Szwecji, opłacony znaczkami rosyjskim za 1, 3 i 5 kop. wydania z 1884, ze znakiem wodnym 4; znaczki skasowano jednoobrączkowym datownikiem "CZERNYJ GORODOK BAKIN.G." (ЧЕРНЫЙ ГОРОДОК БАКИН.Г.) z 2.VIII; niebieski kasownik odbiorczy z 24.VIII (12.VIII); okrągły stempelek "R" do oznaczania przesyłek poleconych, dodatkowo owalny stempelek nadawcy, na odwrocie pieczęci lakowe; ładnie frankowana, dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

320 PLN
17558

Mi.K3 

1890 Rosja, sekretnik za 10 kop. wysłany 21.II z Dorpatu do Berlina, z pełną treścią i nieoderwanymi brzegami! na odwrocie stempelek nadejścia; dobry stan zachowania.

40 PLN
17559


Mi.U34B

1890 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Moskwie:

koperta za 10 kop wydania z 1889/90 o wymiarach 145x120mm; wysłana z Moskwy do Bradford w Anglii, nadana 7.XI w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie, znak opłaty skasowany okrągłym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д., przesłana koleją Mikołajewską do Petersburga, następnie przewieziona na Dworzec Warszawski w Petersburgu - datownik С.П.БУРГ.П.О. ВАРШАВСК.Ж.Д. i dalej Koleją Warszawsko-Petersburską na zachód; datownik odbiorczy BRADFORT z 24.XI; na odwrocie zalepka listowa nadawcy CARL STUCKEN MOSKAU;

1901 pionowy pasek trzech znaczków skasowanych 28.2 okrągłym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д.;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

200 PLN
17560

Mi.41x 

1894 Chanat Buchary, list wysłany 18.IV z Buchary do Peszawaru, drogą lądową, a następnie morską, stempelek brytyjskiej poczty morskiej SEA POST OFFICE z 28.V, bardzo rzadki kasownik odbiorczy "FIRST DELY PESHAWAR 8 JUN"; zwracają uwagę: koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjski, a także dekoracyjne stempelki nadawcy; efektowny walor w dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; w wyniku tej rywalizacji list zamiast najkrótszą drogą przez Afganistan, musiał wędrować okrężną drogą przez Europę i Kanał Sueski.

700 PLN
17561

Mi.K6 

1894 Rosja, sekretnik za 7 kop. wydania z 1890 z nieoderwanymi brzegami! przesłany 10.VII miejscowo w Sankt Petersburgu, znak opłaty unieważniony stempelkiem numerowym 9. poczty miejskiej, czerwony datownik na froncie; walor w dobrym stanie zachowania.

80 PLN
17562

1894 list do Dołhobyczowa, gwarancja Rachmanow.

140 PLN
17563

Mi.K1 

1895 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, sekretnik za 10 kop., z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (minimalne punktowe przebarwienia na górnej krawędzi).

100 PLN
17564

Mi.U29A

1896 Rosja, koperta za 5 kop, rozmiar: 140x58 mm; dofrankowana i wysłana 8/IV z miejscowości Ostrów w obwodzie pskowskim do Narwy, koleją z Pskowa do Petersburga, a stamtąd do Narwy, znaki opłaty unieważnione datownikiem (ОСТРОВ ПСКОВ.Г. ПОЧТ.Т.КОНТ.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo poniżej, na odwrocie datownik przejściowy z 9.IV oddziału na Dworcu Bałtyckim w Petersburgu (С.П.БУРГЪ П.О. БАЛТИЙСК. Ж.Д.) i z 10.IV oraz efektowny stempelek nadawcy - introligatora; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
17565

Mi.U32A 

1899 Rosja, dofrankowana koperta za 5 kop wydania z 1889 roku, o wymiarach 145x81mm, wysłana 31.VIII z Petersburga do Berlina, znaki opłaty unieważnione stempelkiem numerowym 8. poczty miejskiej; na odwrocie datownik poczty miejskiej i kasownik odbiorczy.

60 PLN
17566

Mi.41x

1902 Rosja, poczta rosyjska w Turcji - Levant, list ofrankowany znaczkiem rosyjskim za 10 kop. bez przedruku, przesłany miejscowo 16.VIII w Konstantynopolu, za pośrednictwem rosyjskiej poczty w Turcji, znaczek unieważniony kasownikiem "R.O.P.iT. KONSTANTYNOPOL" (Р.О.П.и Т. КОНСТАНТИНОПОЛЬ), dwa stemple poczty tureckiej: jeden z napisami turecko-łacińskimi STAMBOUL, drugi tylko łacińskimi "CONSTANTINOPOLE GALATA ARRIVE" z 29.VIII; ciekawy walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN
17567

Mi.46yII, 48yII

1906 Rosja, MIKOŁAJEWSKA DROGA ŻELAZNA - miejscowy list polecony wysłany 13.XII z Zarządu Mikołajewskiej Drogi Żelaznej do Sądu Cywilnego w Petersburgu, zwraca uwagę specjalna nalepka polecenia PETERSBURG Oddział Pocztowy Mikołajewskiej Drogi Żelaznej (С.-ПЕТЕРБУРГЪ П.О.Николаевск.ж.д.), koperta firmowa "Управленiе Николаевской желъезной дороги", fioletowy datownik odbiorczy na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta otwarta od góry i od dołu, zgięta poziomo - znaczki również); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

400 PLN
17568

1907 list z Moskwy (Ekspedycja) do Wiednia.

40 PLN
17569

Mi.72

1908 pasek pięciu znaczków z górnej części arkusza.

25 PLN
17570


Mi.72

1908 wydanie obiegowe, czworoblok.

25 PLN
17571


Mi.75

1908 wydanie obiegowe, czworoblok.

120 PLN
17572

Mi.A5 

1908 Litwa, blankiet przekazu pocztowego na kwotę 30 rubli, wysłany 3.I z miejscowości Rogowo do Poniewieża, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze 4.I i 7.I na odwrocie; niespotykany, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN
17573

Mi.65II, P25, 84

1911 Rosja, AMBULANS NR.2 relacji MOSKWA-ST.PETERSBURG - ROŻNE WYRÓŻNIKI:

1911 widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Ostaszkowa, znaczek skasowany 31.3 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 ST.PETERSBURG (МОСКВА 2 C.П.БУРГЪ) z wyróżnikiem "b"; datownik odbiorczy ОСТАШКОВЪ ТВЕР.Г. z dnia 1.4; bardzo dobry stan zachowania;

1914 karta nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Petersburga, znak opłaty skasowany 20.2 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 ST.PETERSBURG (МОСКВА 2 C.П.БУРГЪ) z wyróżnikiem "b" odciśniętym dodatkowo obok; na froncie datownik odbiorczy z 21-2, ponieważ adres odbiorcy nie był jednoznaczny, doręczyciel dokleił kartę informacyjną o niemożności pierwszego doręczenia; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

1913 widokówka nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Petersburga, znaczek skasowany 7.3 owalnym datownikiem ambulansowym MOSKWA 2 ST.PETERSBURG (МОСКВА 2 C.П.БУРГЪ) z wyróżnikiem "б" odciśniętym dodatkowo poniżej; dobry stan zachowania;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

300 PLN