Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
15755

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).

30 PLN
15756

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).

30 PLN
15757Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN
15758
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

160 PLN
15759
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

35 PLN
15760
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

35 PLN
15761

Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

80 PLN
15762


Fi.3105No
Mi.3253K

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
15763

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

85 PLN
15764

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

25 PLN
15765

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
15766

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
15767

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

90 PLN
15768


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
15769


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN
15770
Fi.3121MK
Mi.3269

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN
15771
Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

25 PLN
15772
Fi.3125MK
Mi.3273

1990 wysoka inflacja - ślimaki i małże, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją na obiegowej kartce.

70 PLN
15773
Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

200 PLN
15774
Fi.3155
Mi.3303

1990 zabytki miast polskich, znaczek za 800 zł ze znacznym uskokiem perforacji, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
15775
Fi.XXX
Mi.VIII

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.450.-).

360 PLN
15776
Fi.bl.141
Mi.Bl.111

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
15777
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

70 PLN
15778
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.103,50).

80 PLN
15779
Fi.3167
Mi.3315

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z przesuniętym nadrukiem lekko w poziomie.

20 PLN
15780
Fi.3168
Mi.3316

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z mocno przesuniętym nadrukiem w dół.

60 PLN
15781
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
15782
Fi.3170MK
Mi.3318

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

250 PLN
15783
Fi.3177
Mi.3325 

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

20 PLN
15784
Fi.3195-200
Mi.3343-8

1991 motyle arkusz sprzedażny.

15 PLN
15785
Fi.3195-200
Mi.3343-48

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
15786
Fi.3195-200, bl.145
Mi.3343-48, Bl.115

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, seria i blok skasowane okolicznościowo 16.11 w Warszawie.

30 PLN
15787
Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN
15788
Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

80 PLN
15789
Fi.bl.144MK
Mi.Bl.115

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, makulaturowa parka nie rozciętych bloków.

225 PLN
SOLD
15790
Fi.bl.145MK
Mi.Bl.115

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

600 PLN
15791

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.

30 PLN
15792

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.

30 PLN
15793

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.

30 PLN
15794

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.

30 PLN