The auction will start on 14.04.2023

Auction 93. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9637

1995 "75 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ", dekoracyjna koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.3404
Mi.3552 
12 PLN
15755

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).


30 PLN
15756

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).


30 PLN
15757

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
25 PLN
15758

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
15759

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
15760

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
35 PLN
15761

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
15762

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
15763

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
85 PLN
15764

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
15765

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy sześcioblok znaczka za 700/60 zł. ze skośnie przesuniętym w dół nadrukiem nowej wartości, gwarancja Krawczyk.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
240 PLN
15766

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, sześcioblok znaczka za 700 zł. z nadrukiem przesuniętym i lekko obróconym, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
120 PLN
15767

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

Fi.3121
Mi.3269 
90 PLN
15768

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
15769

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
15770

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
15771

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
25 PLN
15772

1990 wysoka inflacja - ślimaki i małże, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją na obiegowej kartce.

Fi.3125MK
Mi.3273
70 PLN
15773

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9
200 PLN
15774

1990 zabytki miast polskich, znaczek za 800 zł ze znacznym uskokiem perforacji, czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3155
Mi.3303
30 PLN
15775

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.450.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
360 PLN
15776

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.bl.141
Mi.Bl.111
150 PLN
15777

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
70 PLN
15778

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.103,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
15779

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z przesuniętym nadrukiem lekko w poziomie.

Fi.3167
Mi.3315
20 PLN
15780

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z mocno przesuniętym nadrukiem w dół.

Fi.3168
Mi.3316
60 PLN
15781

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.3168
Mi.3316 
40 PLN
15782

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.3170MK
Mi.3318
250 PLN
15783

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
20 PLN
15784

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
15 PLN
15785

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
15786

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, seria i blok skasowane okolicznościowo 16.11 w Warszawie.

Fi.3195-200, bl.145
Mi.3343-48, Bl.115
30 PLN
15787

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
15788

1991 XVI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Bydgoszczy, blok z okolicznościowym dodrukiem "XVI WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Okręgu Warszawskiego - Polskiego Związku Filatelistów Warszawa 07.02.1998 r.".

Fi.bl.144 (100)
Mi.Bl.114
80 PLN
15789

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, makulaturowa parka nie rozciętych bloków.

Fi.bl.144MK
Mi.Bl.115
225 PLN
SOLD
15790

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.145MK6
Mi.Bl.115
600 PLN
15791

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.


30 PLN
15792

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.


30 PLN
15793

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.


30 PLN