The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 93. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11814

1962 Poczta Harcerska, seria nalepek Poczty Harcerskiej wydanych z okazji X wieków Gdańska i 25 rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof - kompletne arkusiki.


400 PLN
14746

1954 list do Polski z Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach mieszczącej się w Hanoi w Wietnamie.


50 PLN
14749

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, znaczek za 45 gr. z błędem na poz.27 "cyfra 4 ścięta z góry", gwarancja i opis.

Fi.622 B2
Mi.760
70 PLN
SOLD
14750

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, czworoblok znaczków za 45 gr w tym dwa dolne z błędami na: poz.27 "skośna kreska cyfry 4 ścięta na górze, znak + bez górnej pionowej kreski i poz.28 "pozioma kreska cyfry 4 z prawej strony"; czyste; gwarancja Krawczyk.

Fi.622 B2+B3
Mi.760
200 PLN
14751

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
40 PLN
14752

1952 uchwalenie konstytucji PRL, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.622-3
Mi.760-1
60 PLN
14753

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
14754

1952 elektrownia w Jaworznie, dolne znaczki z podwójnym moletowaniem liter ELEK, górny lewy znaczek ze smugą na trzecim kominie.

Fi.626B1
Mi.764
50 PLN
14755

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
50 PLN
14756

1952 zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.50.-).

Fi.631
Mi.769
40 PLN
14757

1952 zabytkowe budowle, narożny czworoblok czystych znaczków za 1 zł. - odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.200.-), dodatkowo lewy górny z błędem na poz.81 "kropka w Z", a lewy dolny z błędem na poz.91 "kropka pod A", gwarancja.

Fi.631I
Mi.769I
300 PLN
14758

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
20 PLN
14759

1952 Święto Lotnictwa, znaczek za 90 gr z powtarzalnym, ale bardzo rzadkim błędem na poz.18 "kreska przekreślająca prawy górny róg znaczka"; sąsiadował on ze znaczkiem na poz.19 z błędem "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", który w przeważającej części nakładu był usuwany z arkuszy przez kontrolę jakości, na jego miejsce wklejano "okienkowo" za pomocą cienkich papierowych paseczków znaczki zastępcze, praktykę taką stosowano także usuwając inne znaczki w arkuszu z wadami, na skanie widać taki paseczek w prawym dolnym rogu - może on być nawet cechą rozpoznawczą prawdziwości znaczka z poz.18; gwarancja Krawczyk.

Fi.634 B1
Mi.772I
400 PLN
14760

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, arkusz sprzedażny znaczka za 5 gr. złożony w połowie, pochodzący z 1 walca i pierwszego sektora, po licznych odnowieniach (moletowaniach) formy drukowej.

Fi.637 ark.
Mi.775
120 PLN
14761

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.637-8
Mi.775-6
30 PLN
14762

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.80.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
14763

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.90.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
14764

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.60.-).

Fi.641-2B
Mi.779-80A
60 PLN
14765

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, 45+15gr znaczek ząbkowany z pustopolem z lewej strony, czysty.

Fi.641B
Mi.779A
30 PLN
14766

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Wiedniu, seria z odmianami.

Fi.651-2
Mi.789-90
15 PLN
14767

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu "Lenin".

Fi.XXV
Mi.782I
80 PLN
14768

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
14769

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

Fi.653
Mi.791
100 PLN
14770

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
14771

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, seria.

Fi.653-4
Mi.791-2
25 PLN
14772

1953 rocznik kopert FDC, bardzo rzadki w komplecie.

Fi.653-98
Mi.791-833
1 200 PLN
14773

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.715,50).

Fi.653-98
Mi.791-836
430 PLN
14774

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr z powtarzalnym błędem "chmurka pod datą 1953" na kopercie FDC; gwarancja.

Fi.657 B2, 658
Mi.795-96 
250 PLN
14775

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
14776

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr. z powtarzalnym błędem "duża chmura pod datą 1953" i "plama obok rękawa"; gwarancja Krawczyk.

Fi.657 B2
Mi.795
350 PLN
14777

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócona cyfra 1 w 1883", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.658B1
Mi.796
200 PLN
SOLD
14778

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
14779

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
14780

1953 Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym ze Stalinogrodu.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN
14781

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.661-3
Mi.799-801
150 PLN
14782

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.40.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
25 PLN
14783

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
180 PLN
14784

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
14785

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w warszawie, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.664-6
Mi.802-4
150 PLN
14786

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953" (Fi.50.-).

Fi.664-66
Mi.802-04
50 PLN