Page:
Polish People's Republic 1952-1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
14746

1954 list do Polski z Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach mieszczącej się w Hanoi w Wietnamie.

50 PLN
14747
Fi.494
Mi.529

1949 VIII Kongres Związków Zawodowych, 15 zł - frankatura pojedyncza, list wysłany 1.7. z Łodzi do Gdańska, znaczek skasowany stemplem rolkowym ŁÓDŹ 2 z wyróżnikiem "u"; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN
14748
Fi.615, 534
Mi.753, 672

1952 Święto Kultury Fizycznej, 1,20 zł - frankatura mieszana, list wysłany 18.8.53 z miejscowości Szerzyny do Chicago, dobry stan zachowania.

30 PLN
14749
Fi.622 B2
Mi.760

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, znaczek za 45 gr. z błędem na poz.27 "cyfra 4 ścięta z góry", gwarancja i opis Korszeń.

70 PLN
SOLD
14750

Fi.622 B2+B3
Mi.760

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, czworoblok znaczków za 45 gr w tym dwa dolne z błędami na: poz.27 "skośna kreska cyfry 4 ścięta na górze, znak + bez górnej pionowej kreski i poz.28 "pozioma kreska cyfry 4 z prawej strony"; czyste; gwarancja Krawczyk.

200 PLN
14751
Fi.622-3
Mi.760-1

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

40 PLN
14752
Fi.622-3
Mi.760-1

1952 uchwalenie konstytucji PRL, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

60 PLN
14753
Fi.626-8
Mi.764-6

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

40 PLN
14754

Fi.626B1
Mi.764

1952 elektrownia w Jaworznie, dolne znaczki z podwójnym moletowaniem liter ELEK, górny lewy znaczek ze smugą na trzecim kominie.

50 PLN
14755
Fi.628a
Mi.766C

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
14756
Fi.631
Mi.769

1952 zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.50.-).

40 PLN
14757

Fi.631I
Mi.769I

1952 zabytkowe budowle, narożny czworoblok czystych znaczków za 1 zł. - odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.200.-), dodatkowo lewy górny z błędem na poz.81 "kropka w Z", a lewy dolny z błędem na poz.91 "kropka pod A", gwarancja Korszeń.

300 PLN
14758
Fi.634
Mi.772

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

20 PLN
14759
Fi.634 B1
Mi.772I

1952 Święto Lotnictwa, znaczek za 90 gr z powtarzalnym, ale bardzo rzadkim błędem na poz.18 "kreska przekreślająca prawy górny róg znaczka"; sąsiadował on ze znaczkiem na poz.19 z błędem "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", który w przeważającej części nakładu był usuwany z arkuszy przez kontrolę jakości, na jego miejsce wklejano "okienkowo" za pomocą cienkich papierowych paseczków znaczki zastępcze, praktykę taką stosowano także usuwając inne znaczki w arkuszu z wadami, na skanie widać taki paseczek w prawym dolnym rogu - może on być nawet cechą rozpoznawczą prawdziwości znaczka z poz.18; gwarancja Krawczyk.

400 PLN
14760
Fi.637 ark.
Mi.775

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, arkusz sprzedażny znaczka za 5 gr. złożony w połowie, pochodzący z 1 walca i pierwszego sektora, po licznych odnowieniach (moletowaniach) formy drukowej.

120 PLN
14761
Fi.637-8
Mi.775-6

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

30 PLN
14762
Fi.641-2A
Mi.779-80B

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.80.-).

70 PLN
14763
Fi.641-2A
Mi.779-80B

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.90.-).

70 PLN
14764
Fi.641-2B
Mi.779-80A

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.60.-).

60 PLN
14765
Fi.641B
Mi.779A

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, 45+15gr znaczek ząbkowany z pustopolem z lewej strony, czysty.

30 PLN
14766
Fi.651-2
Mi.789-90

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Wiedniu, seria z odmianami.

15 PLN
14767
Fi.XXV
Mi.782I

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu "Lenin".

80 PLN
14768
Fi.XXV
Mi. Mi.782I

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro), gwarancja Korszeń.

100 PLN
14769
Fi.653
Mi.791

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

100 PLN
14770
Fi.653-4
Mi.791-2

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

400 PLN
14771
Fi.653-4
Mi.791-2

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, seria.

25 PLN
14772
Fi.653-98
Mi.791-833

1953 rocznik kopert FDC, bardzo rzadki w komplecie.

1 200 PLN
14773
Fi.653-98
Mi.791-836

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.715,50).

430 PLN
14774
Fi.657 B, 658
Mi.795-96 

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr z powtarzalnym błędem "chmurka pod datą 1953" na kopercie FDC; gwarancja Korszeń.

250 PLN
14775
Fi.657-58
Mi.795-96

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

60 PLN
14776
Fi.657B
Mi.795

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr. z powtarzalnym błędem "duża chmura pod datą 1953" i "plama obok rękawa"; gwarancja Krawczyk.

350 PLN
14777
Fi.658B1
Mi.796

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócona cyfra 1 w 1883", gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN
SOLD
14778
Fi.659-60
Mi.797-8

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

60 PLN
14779
Fi.659-60
Mi.797-8

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

20 PLN
14780
Fi.661-3
Mi.799-801

1953 Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym ze Stalinogrodu.

30 PLN
14781
Fi.661-3
Mi.799-801

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

150 PLN
14782
Fi.661-63
Mi.799-801

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.40.-).

25 PLN
14783
Fi.661-63
Mi.799-801

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

180 PLN
14784
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

40 PLN
14785
Fi.664-6
Mi.802-4

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w warszawie, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

150 PLN