Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
13333
Fi.339
Mi.380

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

600 PLN
13334

Fi.339
Mi.380

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

1 200 PLN
13335
Fi.339 P
Mi.380

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

1 900 PLN
13336
Fi.339 PV B2
Mi.380 

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka z lewej strony litery A w POLSKA" i "przerwane G w GR", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

2 000 PLN
13337
Fi.339+339
Mi.380

1944 Wodzowie - R.Traugutt; MAJDAN SOPOCKI - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Majdanu Sopockiego do Błażowej; znaczki unieważniono ramkowym kasownikiem prowizorycznym "Majdan Sopocki" z ręcznie wpisaną datą 10/X.44 - do tego czasu na listach z wodzami nieznanym; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe (25+25 gr. Fi.12.000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Berbeka.

16 000 PLN
13338

Fi.339--41 (341B1)
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach, znaczek za 1 zł (lewy górny w czworobloku) z błędem "duża głowa", gwarancja Ryblewski.

1 500 PLN
13339
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Wysocki.

350 PLN
SOLD
13340
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Walocha.

320 PLN
13341
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

2 000 PLN
13342
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
13343
Fi.339-41
Mi.380-82

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis Korszeń.

900 PLN
13344

Fi.339-41
Mi.380-82

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

2 000 PLN
13345
Fi.339-41
Mi.380-82

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach, bardzo intensywne barwy (Fi.2400.-), gwarancja i opis Korszeń.

1 800 PLN
13346
Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropki między prawym uchem, a okiem i na kołnierzu", w końcowej fazie na tej pozycji pojawiła się trzecia kropka "na czole"; gwarancja i opinia Mikulski.

750 PLN
13347

Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN
13348
Fi.339-41 PII
Mi.380-82

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze czerwonym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym naklejonym na gruby pochodzący z gry planszowej papier KOLORYT; według ówczesnych relacji niewielkie kawałki papieru satynowanego naklejano na posiadany pod dostatkiem papier KOLORYT i drukowano na nich próby kolorów, te trafione i nieźle wydrukowane wycinano - niewielka część się zachowała; ze względu na fakturę powierzchni papieru KOLORYT podobnej do faktury papieru wydania definitywnego drukowano na nim bezpośrednio próby jakości druku - są bardzo rzadkie, gwarancja i fotoatest Schmutz.

10 000 PLN
13349
Fi.339-41 PV
Mi.380-82

1944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V w kolorze czarnym z nieopiłowanymi marginesami (Fi.3000.-), czysty druk i piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz,

3 600 PLN
SOLD
13350
Fi.339PV
Mi.380

1944 Wodzowie, próbna odbitka arkuszowa typ V na papierze szarym grubym Koloryt, bardzo rzadkie najprawdopodobniej z jednego arkusza, nieporównalnie rzadsze od innych prób typu V, fotoatest Ceremuga.

1 800 PLN
13351
Fi.339a, 340cB2, 341b
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria: znaczek za 25 gr w kolorze jasnoczerwonym, znaczek za 50 gr w kolorze ciemnozielonym z poz. 21 z błędem "plamy na górze znaczka i zniekształcone litery CT", dodatkowo znaczek z międzypolem, znaczek za 1 zł w kolorze niebieskim, gwarancja z opisem barw i błędu Schmutz.

500 PLN
SOLD
13352

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest Korszeń.

2 500 PLN
13353
Fi.339c B4
Mi.380

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

2 500 PLN
13354
Fi.339d/h
Mi.380

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

900 PLN
13355
Fi.339d/h
Mi.380

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

800 PLN
13356

Fi.339d/h
Mi.380

1944 Wodzowie, czworoblok w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopola zagięte w pionie, ilustracja obu stron czworobloku, same znaczki wartość Fischer 1.660,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 500 PLN
13357
Fi.339h
Mi.380

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w pierwszym dniu obiegu 7.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis Korszeń.

1 200 PLN
13358
Fi.339h B1
Mi.380 

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.825.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis Korszeń.

700 PLN
13359
Fi.339h B4
Mi.380

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis Korszeń.

480 PLN
13360
Fi.340
Mi.381 

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

100 PLN
13361
Fi.340 PV
Mi.381 

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; unikalna próba znaczka za 50 gr. typu V w kolorze zielonym i co dla tego typu prób rzadkie unieważniona dwuwierszowym stempelkiem "CHEMIGRAFIA LUBELSKA/Lublin, ul. Rybna 1.", według monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" oznaczono tak znaczki na niektórych arkuszach, jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy; gwarancja i opis Schmutz.

4 000 PLN
13362
Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Korszeń.

400 PLN
13363
Fi.340, Cp89

1944 kartka polecona nadana 18.9.44 z Łańcuta do Leżajska, kartka wydania prowizorycznego i parka znaczków serii Wodzowie za 50 gr. (opłata za polecenie) unieważnione stemplem prowizorycznym Łańcuta, poniemiecka erka, dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

4 500 PLN
13364
Fi.340PV
Mi.381 

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

650 PLN
SOLD
13365
Fi.340b
Mi.381

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN
13366

Fi.340b
Mi.381

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

400 PLN
13367

Fi.341
Mi.382

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

1 200 PLN
13368
Fi.341
Mi.382

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - H.Dąbrowski, narożna parka znaczków za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniona 5.X. eksploatacyjnym kasownikiem typu 146/1 - datownik przedwojenny, bardzo ładny ekspozycyjnie, gdyż mimo dużego rozmiaru datownik zmieścił się na parce w całości, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

1 000 PLN
13369
Fi.341
Mi.382

1944 Wodzowie, znaczek stemplowany, gwarancja Korszeń.

130 PLN
13370
Fi.341
Mi.382 

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

300 PLN
13371

Fi.341B1
Mi.382

1944 Wodzowie, narożny czworoblok znaczka za 1 zł stemplowanego kasownikiem z Krasnystawu, lewy górny ZNACZEK z błędem "duża głowa", gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
13372
Fi.341b
Mi.382

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze niebieskim, gwarancja i opis Korszeń.

200 PLN