The auctions ends in:

Page:
Central Lithuania
Poz# Features Catalog Description Actual price
2656

Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Schmutz.

160 PLN

2657
Fi.1 P1 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

60 PLN

2658
Fi.1 P1 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), sygnowany, gwarancja Krawczyk.

60 PLN

2659
Fi.1 P2

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie liniowanym cienkim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

60 PLN

2660

Fi.1 P2

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok marginesowych prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na cienkim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Schmutz.

240 PLN

2661
Fi.1 P3

1920 godło Litwy Środkowej, mimo teoretycznie sporego nakładu (część z 300 szt.) bardzo rzadka próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym, na drugostronnie zadrukowanym gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

320 PLN

2662

Fi.1B
Mi.1A 

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 25 f. bez perforacji poziomej i z przesuniętą perforacją pionową, niegumowana makulatura.

60 PLN

2663
Fi.1aA+1cA MK

1920 godło Litwy Środkowej, INNY KOLOR W KAŻDYM SEKTORZE - BŁĘDY ZĄBKOWANIA, unikalny pasek znaczków za 25 f., lewy sektor w kolorze ceglastym, prawy sektor w cynobrowym; każdy znaczek inaczej ząbkowany - lewy bez pionowej perforacji po prawej, środkowy bez perforacji pionowej po obu stronach. prawy za międzypolem ząbkowany prawidłowo, piękny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

400 PLN

2664
Fi.2 P

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Krawczyk.

160 PLN

2665

Fi.2 P11

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Korszeń.

160 PLN

2666
Fi.2 P11 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk., w kolorze jasnoniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN

2667
Fi.2 P12

1920 godło Litwy Środkowej, unikalna próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim papierze formularza, niekatalogowana ze zniekształconą sylwetką "Pogoni", gwarancja Korszeń.

600 PLN

2668
Fi.2 P12

1920 godło Litwy Środkowej, rzadka próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim obustronnie liniowanym papierze zadrukowanym na odwrocie próbami obróconymi o 90°, gwarancja Krawczyk.

320 PLN

2669
Fi.3 P2

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na cienkim gładkim papierze, gwarancja Schmutz.

40 PLN

2670
Fi.3 P2 (ZL11,5)

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na cienkim gładkim papierze, niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja i opis ząbkowania 11,5 Schmutz.

120 PLN

2671
Fi.3 P3 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym rzadszej na drugostronnie zadrukowanym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń.

120 PLN

2672
Fi.3A Dp
Mi.3B 

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

20 PLN

2673
Fi.5

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Korszeń.

70 PLN

2674
Fi.7

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Korszeń.

60 PLN

2675
Fi.8

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Korszeń.

60 PLN

2676
Fi.11

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Korszeń.

120 PLN

2677
Fi.6P1

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

35 PLN

2678
Fi.14 P2

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła i gen.L.Żeligowski, próba znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym na białym zwykłym papierze - mocno przesunięty druk dwustronny, gwarancja Krawczyk.

50 PLN

2679

Fi.17 P4

1921 Katedra z wieżą, czworoblok prób znaczka za 4 mk. w kolorze oliwkowym bez tła na papierze białym (Fi.320.-), gwarancja Korszeń.

240 PLN

2680
Fi.17 P MK

1921 Katedra z wieżą, makulatura prób znaczka za 4 mk. w kolorach zielonym i oliwkowym z wielokrotnie wydrukowanym - przesuniętym i drugostronym tłem w kolorach zielonym i brązowym, gwarancja Korszeń.

100 PLN

2681
Fi.17B, 19B, 40B
Mi.17A, 19A, 40A

1921 bardzo rzadka ekspresowa !!! zagraniczna kartka polecona, wysłana 31.V z urzędu Wilno 1 do Wiednia, na froncie nalepka "Exprés" i stempelek polecenia, przesyłka ofrankowana znaczkami wydań obiegowych; treść pisana po rosyjsku, a zarówno nadawca jak i odbiorca są Żydami; wśród niewielkiej ilości oryginalnych, niefilatelistycznych całości z obszaru Litwy Środkowej, przesyłki expresowe należą do najrzadszych walorów; dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania; ze słynnej kolekcji G.Hahne; gwarancja Klein BPP.

2 400 PLN

2682
Fi.18A
Mi.18B 

1921 Insygnia Rektorskie, znaczek za 6 mk., z wzajemnym przesunięciem kolorów.

30 PLN

2683
Fi.19 P

1921 Gen.L.Żeligowski, narożna parka makulatury próby znaczka za 10 mk. we wzajemnie przesuniętych kolorach szarobrązowym i żółtym, na niegumowanym białym średnim papierze o grubości 0,08 mm, gwarancja i opis "Próba szarobrązowa/żółta" Schmutz.

100 PLN

2684
Fi.20 P

1921 godło Litwy Środkowej, rzadka próba znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowym, niekatalogowana na białym średnim gładkim papierze, przedwojenna sygnatura znana z wybitnych zbiorów przyległości Rosji, gwarancja Krawczyk.

160 PLN

2685
Fi.20 P ZL11,5

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowozielonym na cienkim szorstkim kremowym papierze, niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja i opis ząbkowania 11,5 Schmutz.

120 PLN

2686
Fi.20A Mk
Mi.20B 

1921 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczków za 25 fen. w kolorze ciemnozielonym, na białym papierze, o bardzo ciekawym podwójnym druku - nasunięte na siebie skrajem dwa arkusze o nieco odmiennych odcieniach (takich parek jest tylko 10 szt.), gwarancja Korszeń.

240 PLN

2687
Fi.23-28A
Mi.23-28B

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

240 PLN

2688
Fi.23A B1
Mi.23B 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek za 25 f.+2 mk. z błędem nadruku I formy z poz.27 "brak A w NA", gwarancja Korszeń.

60 PLN

2689

Fi.25

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

110 PLN

2690

Fi.27

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

110 PLN

2691
Fi.27A
Mi.27B 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, parka znaczków za 2 mk. z miedzypolem, w położeniu tete-beche, oryginalnie kasowana w Wilnie, gwarancja Krawczyk.

160 PLN

2692

Fi.27a

1921 wydanie z dopłatą "NA ŚLĄSK", guma z śladami przywarcia.

20 PLN

2693

Fi.28A No
Mi.28B 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, znaczek z odwróconym nadrukiem (Fi.550.-), znacznie rzadszy jako cięty, gwarancja Schmutz.

500 PLN

2694
Fi.29B
Mi.29A 

1921 wydanie z dopłatą na PCK, znaczek za 2+1 mk. z przebijającym drugostronnie rysunkiem.

20 PLN

2695
Fi.30A
Mi.30B 

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowanie Litwy Środkowej - PCK, parka tete-beche znaczków za 4+1 mk. oryginalnie skasowana w Oszmianie (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

280 PLN