Page:
Neubrandenburg
Poz# Features Catalog Description Actual price
4176

1941 listownik wysłany 27.9 do Chełma Lubelskiego, stempelek cenzora nr.9; zwraca uwagę zaczernienie odbitego omyłkowo miejscownika Neubrandenburg i użycie właściwego stempla niemego.

120 PLN
4177

1943 Oflag IIE - przekaz paczkowy - obowiązkowa nalepka na paczkę odzieżową dla jeńca wysłana 27.3 z obozu do Kairu!!! stempelki cenzury: obozowej nr.11, brytyjskiej i egipskiej, odbitka datownika angielskiego 11 OCT 1943, zwraca uwagę niewielki jednowierszowy stempelek WOLDENBERG/NM odciśnięty na froncie "do góry nogami"; uwzględniając ówczesne położenie walczący stron, Niemcy będący u szczytu powodzenia, w Afryce podchodzący pod Aleksandrię, nieprzerwana ofensywa w Rosji, trwające ciężkie walki na morzu Śródziemnym - jest to unikalny kierunek wysyłki; niepowtarzalny walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.

500 PLN
4178

1943 karta - formularz ozdobiony świąteczną kalkomanią wykonaną w obozie!!! wysłany 20.12 do miejscowości Wielgolas; stempelek cenzora nr.13; w lewym dolnym rogu wpisana pierwsza litera nazwiska jeńca - "Ż" od nazwiska "Żulikowski", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo zgięta).

200 PLN
4179

1943 portret porucznika wykonany ołówkiem na żółtawym kartonie (90x145 mm), sygnowany "E.D. 1943 Oflag IIE", autorem jest być może ppor. Edward Dodacki; karta została prawdopodobnie wysłana do rodziny jeńca i nosi ślady szycia do listownika (por. kompletna przesyłka lot 20567 na aukcji LXXXIX).

800 PLN
4180
Fi.1

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenia lewej i dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

350 PLN
4181
Fi.1

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenie dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

400 PLN
4182
Fi.1

1944 kaplica, gwarancja Schmutz.

400 PLN
4183
Fi.2

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

700 PLN
4184
Fi.2

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

400 PLN
4185
Fi.2

1944 Świetlica, rzadki znaczek Poczty Obozu Neubrandenburg użyty w obozie Gross-Born jako opłata za przesłanie BILETU DO TEATRU OBOZOWEGO na miejsce 64, podzielonego na dwie numerowane części, wystawionego imiennie dla kapitana Weretyńskiego na spektakl "Kobiety zbytku i kobiety cienie" wg. powieści H.Z.Smith; bilety teatralne były rozprowadzane za pośrednictwem Poczty Obozowej, a jako formularzy biletowych używano zarówno ofrankowanych kart pocztowych jak i całostek, co ciekawe oferowany tu sporządzono na druku bibliotecznym!!! przy wejściu do teatru oddzierano połowę biletu, zniszczone w ten sposób przesyłki nie były atrakcyjnym przedmiotem kolekcjonerskim i w miarę upływu lat prawie wszystkie wyrzucono; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, ocalały jedynie dlatego, że nie został wykorzystany; gwarancja Schmutz.

3 200 PLN
4186
Fi.2

1944 świetlica, znaczek w kolorze czarnym na papierze brunatnym prążkowanym, gwarancja Schmutz.

400 PLN
4187
Fi.4-7C

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

800 PLN
4188
Fi.4ay1A

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

70 PLN
4189
Fi.4ay1A

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
4190
Fi.4ay1A

1944 wydanie obiegowe - Syrena, dwa cięte znaczki za 10 f. na bibułkowym papierze, skrajnie różne niekatalogowane odcienie - czerwonobrunatny i jasnoczerwony, gwarancja Schmutz.

400 PLN
4191
Fi.4ay1A

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany wirnikiem cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

70 PLN
4192
Fi.5Iax4C

1944 kaplica obozowa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN
4193
Fi.5Ibx5A

1944 kaplica, znaczek na papierze bibułkowym białym gładkim o bardzo małym nakładzie 32 sztuk, znaczek w dobry stanie, wartość katalog Fischer 5.500,- zł, gwarancja Schmutz, fotoatest Szymczak.

2 900 PLN
4194
Fi.8

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

400 PLN
4195
Fi.8

1944 rocznica odzyskania przez Polskę dostępu do morza, gwarancja Walisch.

360 PLN
4196
Fi.8

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

450 PLN
4197
Fi.9ax1

1944 Caritas, czysty znaczek za 5 f., odmiana w kolorze ciemnofioletowobrązowym na papierze gładkim średnim gumowanym, w katalogu winien być oznaczony jako 9ax1 (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostaje błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo skatalogowana), gwarancja i pełen opis cech Schmutz.

270 PLN
SOLD
4198
Fi.9ax2

1944 Caritas, gwarancja Schmutz.

162 PLN
SOLD
4199
Fi.9ax2, 9bx2

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym występują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

600 PLN
4200
Fi.9bx1

1944 Caritas, guma w słabym stanie, gwarancja Schmutz.

100 PLN
4201
Fi.Ck1

1944 kaplica, koperta na prążkowanym papierze pakunkowym, gwarancja Schmutz.

480 PLN
4202
Fi.Cp1

1944 Gryf, całostka za 10 fen. - typ 2 (w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara) - na papierze o poziomych włóknach papieru, długość całkowita napisu i znaku opłaty 90 mm, z błędem "kropka nad dolnym ramieniem K", a przed literą K pionowo odciśnięte zbyt płytko wycięte dno matrycy; karta wysłana 8.V znak opłaty unieważniony stemplem Neubrandenburga; zwraca uwagę adres odbiorcy ""Izba Chorych/ Teatr"; dobry stan zachowania (karta w dwóch miejscach pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

160 PLN
4203
Fi.Cp1

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

100 PLN
4204
Fi.Cp2x

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 72x94mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [-] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Korszeń.

80 PLN
4205
Fi.Cp2xB

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 71x100mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 6/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [-] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; karta z obiegu, znak opłaty nie skasowany, na odwrocie nadruk tekstu zawiadomienia bibliotecznego; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN
4206

1944 grafika obozowa, wzór dwubarwnej ilustracji do karty wielkanocnej, według projektu Bolesława Malisza, wykonał Wacław Bulzacki.

500 PLN