Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
316

Mi.39-44

1914 list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 14/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych, dobry stan zachowania.

300 PLN
317

Mi.140, 141, 142, 14

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 1914 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.

200 PLN
318

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.

40 PLN
319

1914 kartka z Nowego Sącza do Czech, stempel okręgowy Nowego Sącza użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Nowego Sącza.

80 PLN
320

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".

90 PLN
321
Fi.1-5

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 13.5.1916 z Warszawy do Mannheim, stempelek cenzury poznańskiej, stempel odbiorczy na odwrocie.

50 PLN
322
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

2 800 PLN
323
Fi.3

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

20 PLN
324
Fi.21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
325
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

400 PLN
326
Fi.22-48

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

800 PLN
327
Fi.22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

380 PLN
328
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
329
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

20 PLN
330
Fi.Cp2

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

50 PLN
331
Fi.Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN
332
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

1 200 PLN
333
Fi.OA1-21

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie.

1 950 PLN
334
Fi.OA1-21

1915 seria Feldpost I.

750 PLN
335

Fi.OA21No

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

350 PLN
336

Fi.OA22-48

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

950 PLN
337
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

300 PLN
338
Fi.OA22-48

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

700 PLN
339
Fi.OA22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria stemplowana.

680 PLN
340
Fi.OA22-48

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria stemplowana.

290 PLN
341
Fi.OA22-48nz

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

400 PLN
342
Fi.OA22-48nz

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

800 PLN
343
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

50 PLN
344
Fi.OA30b

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

25 PLN
345

Fi.OA37DD

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

120 PLN
346
Fi.OA40P

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

90 PLN
347
Fi.OA40P

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

100 PLN
348

Fi.OA46

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, czworoblok znaczka za 4 korony.

100 PLN
349
Fi.OA47

1915 stemplowany luzak.

130 PLN
350
Fi.OA47

1915 parka znaczków za 5 kr.

550 PLN
351
Fi.OA47

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, znaczek za 5 koron, gwarancja Schmutz.

350 PLN
352
Fi.OA47nz

1915 znaczek cięty.

300 PLN
353

Fi.OA48

1915 druga seria z podobizną cesarza Franciszka, czworoblok znaczka za 10 koron.

380 PLN
354
Fi.ON1-5

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

95 PLN
355
Fi.ON5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

60 PLN