Page:
WW2 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
3108
Fi.294, 295, 296, 297
Mi.315, 316, 317, 318

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

300 PLN
3109
Fi.296
Mi.317

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą) wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

160 PLN
SOLD
3110
Fi.310
Mi.331

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo czerwone stemple Poczty Czechosłowackiej; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
3111
Fi.334
Mi.355 

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

100 PLN
3112

Mi.384-85

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie z bloku idealnie ostemplowane 10.X datownikiem polskimi Karwina 2 z wyróżnikiem "*a*", bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
3113

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do udziału w plebiscycie zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.

200 PLN
3114

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.

80 PLN
3115

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.

20 PLN
3116

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.

20 PLN
3117

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.

20 PLN
3118
Fi.334
Mi.355 

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

50 PLN
3119
Fi.Cp81

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez niemieckiego żołnierza, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

108 PLN
SOLD
3120

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 07913 (1 kompania 602 pułk transportu samochodowego/1.Kompanie Kraftwagen-Transport-Regiment 602), przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.

150 PLN
3121

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 59 18.9.39 z kampanii wrześniowej, kartka dostarczona do Niemiec przez Wrocław tak zwana pocztą autobusową.

144 PLN
SOLD
3122

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ - pancernik SCHLESWIG-HOLSTEIN, widokówka datowana "20 maja 1916" wysłana przez Polaka porucznika (Oberleutnant zur See) Wacława Adryana służącego na pancerniku niemieckim SMS Schleswig-Holstein, karta pisana po polsku adresowana do miejscowości Borówki koło Przepałkowa w powiecie złotowskim (Borowke bei Zempelburg kreis Flatow), wysłana z pokładu okrętu na kilka zaledwie dni przed Bitwą Jutlandzką (31.V-1.VI), w której to pancernik brał udział i otrzymał bezpośrednie trafienie pociskiem 343 mm; datownik KAISERLICH MARINE SCHIFFPOST z dnia 22.5; okręt ten zapisał się tragicznie w naszej historii - z jego pokładu padły pierwsze w II wojnie światowej salwy w kierunku polskiej placówki na Westerplatte; bardzo rzadkie polonicum w dobrym stanie zachowania.

500 PLN
3123
Fi.1 ark.

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

800 PLN
3124
Fi.Fp2

1940 kartka poczt polowych dla internowanych w Szwajcarii.

80 PLN
3125

Mi.363

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

175 PLN
3126


Mi.405

1940 Armia Polska we Francji, parka czystych znaczków za 3 Fr. z przesuniętym w poziomie odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej

700 PLN
3127

Mi.405

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.

90 PLN
3128

Mi.463

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.

125 PLN
3129

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych; ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.

150 PLN
SOLD
3130

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.

80 PLN
3131

1940 Armia Polska we Francji, CERTIFICAT DE CESSATION DE PAYEMENT - zaświadczenie o zakończeniu wypłacania żołdu, wystawione 11.V w obozie Coëtquidan dla porucznika Makomaskiego, okrągła pieczęć płatnika "DÉPOT CENTRE D'INSTRUCTION POLONAIS"; dzień wcześniej - 10.V rozpoczęła się niemiecka ofensywa na Zachodzie, zakończona 22 czerwca podpisaniem zawieszeniem broni, czyli faktyczną klęską Francji; niecodzienny dokument w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
3132

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z flagami Francji Wielkiej Brytanii i Polski (treść pisana po polsku), wysłany 27-3 do Paryża za pośrednictwem francuskiej poczty polowej przez podpułkownika Tadeusza Adama Majewskiego (mianowany przez Władysława Andersa generałem brygady), datownik POSTE AUX ARMEES, w adresie zwrotnym podano "Bataillon des chars No.1" (1 batalion czołgów) i numer poczty polowej 5450;

W czasie Kampanii Francuskiej 1940 roku T.Majewski walczył jako dowódca 1 Pułku Czołgów w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej, bił się pod Champaubert i zdobył na krótko Montbard, po klęsce Francji z grupą żołnierzy przedzierał się na południe, dzięki cywilnemu ubraniu zdołał dotrzeć do Marsylii, tam pod pozorem wyjazdu do Chin uzyskał wizę, co wystarczyło, by odpowiednie konsulaty ostemplowały paszport wizami tranzytowymi: hiszpańską i portugalską, niezagrożony wyjechał do Lizbony, stamtąd zaś do Liverpoolu

; dekoracyjny walor napisany przez dzielnego i operatywnego oficera, późniejszego zastępcę Szefa Sztabu Naczelnego Wodza.

1 200 PLN
3133

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 15. AUG 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; dobry stan zachowania.

100 PLN
3134

1941 list poczty polowej z Blachowni 11.7.41 do Poznania.

25 PLN
3135

1941 PRZYSTĄPIENIE USA DO II WOJNY ŚWIATOWEJ, list wysłany 1.12.1941 z Los Angeles do Chefoo (Yantai) - China, zalepka cenzury amerykańskiej "EXAMINED BY 1577"; 7.12.1941; po zdradzieckim ataku Japonii na amerykańską bazę morską w Pearl Harbour, Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny z Japonią, w związku z tym wstrzymano wymianę korespondencji między krajami azjatyckimi i USA, a przesyłkę po opatrzeniu jej stempelkami "RETURNED TO SENDER/ SERVICE SUSPENDED." (Zwrócono do nadawcy wymiana poczty wstrzymana) odesłano do nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

800 PLN
3136

1941 ekspresowy list lotniczy z Norwegi do Grudziądza, zalepka i stemple niemieckiej cenzury.

100 PLN
3137

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.

30 PLN
SOLD
3138


1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.

120 PLN
3139

1941 zestaw 3 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

150 PLN
SOLD
3140

1941 zestaw 4 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

200 PLN
3141


1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

200 PLN
3142

1941 zestaw 22 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

400 PLN
3143


1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, narożny sześcioblok nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich z odwróconym nadrukiem "HELP WARSAW" i dodatkowo lekko obróconym drukiem koloru czerwonego; spotykane czasem na listach poczty polowej.

120 PLN
3144
Fi.1

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
3145

Fi.1-9

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

4 000 PLN
3146
Fi.1P

1942 Dojdziemy, próba znaczka poczty polowej polskich sił zbrojnych w ZSRR w kolorze czarnym, gwarancja Korszeń.

1 500 PLN
SOLD
3147
Fi.25

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA na znaczku z Hitlerem za 24 gr., znaczek unieważniony mechanicznie wirnikiem WARSCHAU C1 wyróżnik "bb" pozostał na wycinku użytkowym z koperty na dokumenty jakie wysyłano zwykle do urzędów; powinien zostać zniszczony przez władze okupanta, ale trafił pewno w ręce filatelisty, który mimo ryzyka postanowił go w tej formie zachować, bardzo atrakcyjny walor, gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN