Page:
Air mail
Poz# Features Catalog Description Actual price
8220

Mi.225-227x 

1918 Poczta wojskowa Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów, wycinek koperty przesłanej 17.IV ze Lwowa ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.

80 PLN
8221

1918 list poczty lotniczej na trasie Lwów - Wiedeń nadany 18.IV.18, na odwrocie stempel odbiorczy.

160 PLN
8222
Fi.137-40, 143, 164
Mi.173-78, 181, 182

1923 "C.F.R.N.A." ekspresowy polecony list lotniczy wysłany 27.IX z Warszawy do Zurychu, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z dopisaną należności "6000", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH z 3.X; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

1 200 PLN
8223
Fi.138

1923 kartka lotnicza z Warszawy do Pragi, opłata znaczkiem i gotówką - stempelek "Percu fres", na odwrocie dwa stemple odbiorcze.

200 PLN
8224
Fi.17 (11, 16)

1924-25 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - Śmigło i Skrzydła, znaczki czyste za 1 gr. w kolorze pomarańczowym i za 50 gr. w kolorze niebieskim, jako dodatek do najrzadszego - za 1 zł w kolorze fioletowym (Fi.cena amatorska), lekkie ślady podlepek.

800 PLN
8225
Fi.1B, 3B

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

60 PLN
8226


Fi.3B

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

50 PLN
8227
Fi.15

1925 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

20 PLN
8228
Fi.33b

1925 "AEROLOT"/"AEROLLOYD" połączenie Lwów-Warszawa-Gdańsk, list ze Lwowa do Warszawy nadany 11.IX na terenie Targów Wschodnich we Lwowie, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel "Targi Wschodnie 5-15-IX-1925 POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE" (Myślicki 25 207 - najwyższy stopień rzadkości D), na odwrocie datownik odbiorczy z 12.IX i ramkowy stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; stempelek własnościowy "H.Górny"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

400 PLN
8229
Fi.36b

1925 "CIDNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Innsbruck-Zurych-Bazylea-Paryż, list lotniczy wysłany 16.VI z Warszawy do Zurychu, dodatkowy fioletowy stempel "Pierwszym Lotem Warszawa Zürich/ Par Prémier Vol Varsovie-Zürich"; stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "6", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH 17.VI.25; jedna z najrzadszych polskich przesyłek lotniczych - lotem tym przewieziono zaledwie 40 sztuk poczty!!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

3 600 PLN
8230

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek bez gumy.

150 PLN
8231

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek na podlepkach.

340 PLN
SOLD
8232


1925-38 zestaw ośmiu nalepek na cele Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

255 PLN
SOLD
8233
Fi.2A (nz)

1926 Znaczek do przesyłek lotniczych - Warszawa zawody balonów wolnych, cięty znaczek za 1 zł. (nakład 330 szt.), oryginalna guma ze śladem podlepki, gwarancja Krawczyk.

255 PLN
SOLD
8234
Fi.89

1926 Warszawa, nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

26 PLN
SOLD
8235
Fi.209I, 210I, 217, 218
Mi. 225, 226, 237I, 238I

1926 "AEROLOT" list lotniczy (druki) wysłany 13.II z Krakowa do Warszawy, przesyłka opłacona 5 gr + opłata lotnicza 20 gr, stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1." i "Par avion"; na odwrocie datownik odbiorczy WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "2c" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

200 PLN
8236

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, stempel tranzytowy Wiedeń i datownik odbiorczy; stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1.", "Par avion", "Poste aerienne"; bardzo dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie).

250 PLN
8237
Fi.(2b)

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruk specjalnej nalepki dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów; przeznaczony dla balonu "Lwów", łączny nakład oryginalnych nalepek wynosił 352 sztuki z czego 48 sztuk nieząbkowanych, każdy z balonów zabrał do swojej gondoli po 50 kart w tym 10 z nalepkami nieząbkowanymi; oferowany tu nieząbkowany nowodruk sporządzono w kolorze ceglastym na białym, grubym papierze; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

250 PLN
8238
Fi.23

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

20 PLN
8239
Fi.23

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

20 PLN
8240

1927 czworoblok winietek balonowych dla przelotu balonami "Warszawa" i "Lwów".

250 PLN
8241
Fi.3b

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, karta polecona (Fi.+450.-) z nieząbkowaną nalepką dodatkowej opłaty sporządzoną w nakładzie zaledwie 300 sztuk, przewieziona balonem "Poznań", który lądował w miejscowości Kuźnica, gdzie ostemplowano znaczki i dostawiono stempelek polecenia z dopisanym numerem 11; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
8242
Fi.59

1928 list lotniczy z Warszawy do Lwowa, znaczek skasowany 23.II datownikiem okolicznościowym "I.A.T.A. ZJAZD w LUTYM 1928 w WARSZAWIE" (Myślicki 28 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych "Association Internationale du Trafic Aerien a Varsovie" (Myślicki 28 202) oba stemple o najwyższym stopniu rzadkości - D, oraz "SAMOLOTEM" i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "5"; na odwrocie datownik WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z dnia 23.II, na froncie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2l" i stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ."; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
8243
Fi.60; 235-236

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list polecony (przesyłka o numerze 60) ofrankowany m.in. paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.V do Wiednia, dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C); kasownik odbiorczy na froncie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 000 PLN
8244
Fi.27, (29)

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - nowe godło LOPP, znaczek kasowany za 5 gr. w kolorze pomarańczowym, znaczek za 50 gr. jako dodatek.

20 PLN
8245
Fi.39

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

20 PLN
8246
Fi.81

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

160 PLN
8247
Fi.93a

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, okolicznościowy czerwony stempelek z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", 1.VI lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

400 PLN
8248
Fi.93c

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

260 PLN
8249

1929 Szwajcaria, rzadka karta lotnicza prywatnego nakładu wydana z okazji Międzynarodowego Meetingu Lotniczego Zurich 1927, dofrankowana i przesłana 5.X pocztą lotniczą z Zurychu do Bazylei, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
8250

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku angielskim na której dokonano przedruków "Międz.Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania (dwie naturalne fałdki w papierze).

40 PLN
8251

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku polskim na której dokonano przedruków "Międz.Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania.

40 PLN
8252

1929 nalepka poczty balonowej międzynarodowych zawodów balonów wolnych w Poznaniu.

40 PLN
8253
Fi.100b

1930 Polska-Ameryka, list lotniczy z Warszawy do Peoria przesłany lotem Warszawa-Chicago (przewieziono 53 sztuki poczty), znaczki skasowane 29 V datownikiem WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany wyłącznie tego dnia "U.S.A.-Canada-Cuba-Mexico-Panama-Peru-Polska I Lot Pocztowy First Flight" (Myślicki 30 201 - najwyższy stopień rzadkości D); na odwrocie adnotacja odbiorcy "Received at Peoria, Ill June, 10, 1930 P.F.Robertson"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy B.B.JOFFE.

1 000 PLN
8254

Mi.175, 213 

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy wysłany 2.6, kasownik odbiorczy.

50 PLN
8255

Mi.378, 379

1931 Niemcy, widokówka reklamująca AEROBUS - regularne (co godzinę) połączenie lotnicze Kolonia-Frankfurt, wysłana 17.6 pocztą lotniczą z Erfurtu do Frankfurtu, bardzo ładnie odciśnięty lotniczy stempelek odbiorczy "Mit Luftpost befordert/ Frankfurt (Main) 2 Flughafen"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

160 PLN
8256

Mi.402A, 404A

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot Polarny POLARFAHRT - poczta radziecka, polecona widokówka prawidłowo opłacona znaczkami nieząbkowanymi poczty sterowcowej przesłana 25.VII z Leningradu na lodołamacz Małygin, kasownik odbiorczy z 27.VII, a następnie dosłana do Lorch, dodatkowe stemple okolicznościowe, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 120).

500 PLN
8257

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię, dosyłka z Holandii, widokówka wysłana 24.VI z Gravenhagen do Rejkjawiku, zielony trójkątny stempel okolicznościowy lotu, kasownik odbiorczy 1.VII; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Sieger 113).

600 PLN
8258

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot do Ameryki Południowej, poczta paragwajska, znaczek z 5 cts. skasowany na wycinku datownikiem Aeropostale i stemplem okolicznościowym lotu (Sieger 131I).

80 PLN
8259
Fi.220, 221, 222, 224
Mi.228, 229, 230, 232

1932 wydanie na przesyłki lotnicze, 10 + 15 + 20 + 30 gr - frankatura czterokolorowa, zagraniczny list lotniczy wysłany 1.11 z urzędu Kraków 1 do Nottingham w Anglii, przesyłkę opłacono znaczkami w wysokości 1 zł (60 gr list + obowiązkowa dopłata lotnicza 40 gr); na odwrocie datowniki tranzytowe: WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z tego samego dnia i francuski PARIS GARE DU NORD AVION z 3-XI; dodatkowe stempelki: "Poczta Lotnicza KRAKÓW 1", "POSTE AERIENNE", "Nadeszła pocztą lotniczą"; dekoracyjna koperta firmowa TOWARZYSTWO HANDLOWE "IRWING" KRAKÓW; efektowna całość w dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

700 PLN