Page:
Polish Kingdom
Poz# Features Catalog Description Actual price
257

1839 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny z Warszawy do Londynu wysłany 23/9, stempel nadawczy typu IIIC, stemple tranzytowe: Berlin i efektowny Hamburg, kasownik odbiorczy Londyn 7 OCT; liczne adnotacje pocztowe dotyczące masy przesyłki i opłat pocztowych; nietypowy, stosunkowo rzadki kierunek wysyłki; list o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym, złożony i przechowywany w archiwum (stąd pochodzi pionowe zagięcie) na karcie albumowej, wewnątrz dodatkowo dołączone rozliczenia.

300 PLN
258

1851 kompletny składany list na prywatnej papeterii z Warszawy do Mławy, stempelek "FRANCO", datowniki nadawczy i odbiorczy.

200 PLN
259
Fi.Ckr7

1854 obszar I Rzeczypospolitej - LUCYN, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Lucyna do Rygi; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie rzadki dobrze notowany u Dobina (5000-6000 rub) stempel nadawczy ЛЮЦИНЪ / 27 НОЯБРЯ 1854, i ryski odbiorczy ПОЛУЧЕНО / 30 НОЯБ. 1854; na zamku lucyńskim zamieszkał w 1579 roku król Stefan Batory, jego załoga liczyła 1000 żołnierzy z 50 armatami; po rozbiorze w 1772 roku Lucyn został miastem powiatowym; adresowana po polsku koperta zachowała się w bardzo dobrym stanie, piękny przykład silnych związków tych ziem z Polską, użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-).

1 000 PLN
260

1855 około, list z Warszawy do Torunia, pruski stempel graniczny "Aus Polen", stempel odbiorczy na odwrocie.

100 PLN
SOLD
261

1856 LIST MIKOŁAJA SKWARCOWA Z WARSZAWY NADANY PODCZAS PODRÓŻY DO ROSJI NA MOSKIEWSKIEJ STACJI DROGI ŻELAZNEJ PIERWSZĄ LINIĄ KOLEJOWĄ W CESARSTWIE kompletny list z pełną treścią nadany 8.X (8 ОКТЯБ 1856) do Kronsztadu ze stemplem nadawczym urzędu dworcowego "МОС.СТ.ЖЕЛ.ДОР." - Dobin 02-40.7.01, na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie - końcowej stacji pierwszej w Rosji linii kolei żelaznych, obok okrągły stempel odbiorczy petersburskiego oddziału korespondencji krajowej "ПОЛУЧЕНО 1856 9 ОКТ. ПОЛД.", list adresowany jest do Fiodora Szebunina, który kilka lat wcześniej był burmistrzem (городской голова) Kronsztadu; nadawca listu Mikołaj Skwarcow z Warszawy zamieszkały przy ulicy Królewskiej - MIKOŁAY SKWARCOW WARSZAWA wytłoczone na papierze listowym, był krewnym kupca rosyjskiego Iwana Skwarcowa, który w 1839 roku nabył za sumę 115.200 złotych pałac Saski w Warszawie; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.

4 000 PLN
262
Fi.Ckr8

1857 Królestwo Polskie, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm (2-3 mm przycięta od góry), ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym (Fi.2500.-), wysłana w marcu z Warszawy do majątku Powierwicyn pod Telszą w guberni Kowieńskiej; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie adnotacja adresata w której wymieniony jest nadawca Władysław Mostowski - jego herbem "Dołęga" zamknięto kopertę, a odcisk zachował się w dobrym stanie; rodzina Mostowskich była do 1823 roku właścicielami słynnego pałacu w Warszawie; list pochodzi z całej partii korespondencji otrzymanej przez Józefa Pawłowicza z Warszawy; najpiękniejsza z tych kopert, ze stycznia 1857, adresowana po polsku znajdowała się w eksponacie wystawowym Dr.J.Mazepy, jej kserokopia gratis dodatkiem do tego lotu.

1 500 PLN
263

Mi.1 

1857 obszar I Rzeczypospolitej - KOWNO, pięknie cięty i świetnie zachowany pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem П(очта) КОВНО; podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kijowa, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków datownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kownie kasownik numerowy 19 w trzech okręgach z kropek, przykład wprowadzania nowych sposobów opłaty listów na dawnym obszarze Rzeczypospolitej.

5 000 PLN
264
Fi.I
Mi.1

1858 Królestwo Polskie - ROSJA NR.1 - EGZEMPLARZ NAROŻNY Z SZEROKIMI MARGINESAMI; bardzo szeroko na górze cięty znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony poprzez kreślenie i dodatkowo w dniu 1/3 datownikiem WARSZAWA typu IIIC; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe; przez cały ten czas znaczki kreślono i często dodatkowo unieważniano datownikiem, a potem kasownikiem numerowym; rosyjski znaczek numer 1 był pierwszym znaczkiem używanym w Królestwie Polskim, razem z nimi wprowadzano coraz to nowe metody skutecznego ich unieważniania, aby zapobiec powtórnemu użyciu, czyli oszustwom na szkodę poczty; ten duży fragment strony adresowej był ozdobą wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego zebranej przez W.Rachmanowa - jego sygnatura w prawym dolnym rogu, TO UNIKAT - w żadnym innym zbiorze Królestwa Polskiego nie było egzemplarza z tak szerokim marginesem; piękny stan zachowania; fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

36 000 PLN
265
Fi.I
Mi.1

1858 Królestwo Polskie - STACJA POPRZĘGOWA ZALESIE, szeroko cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; co absolutnie unikalne został on unieważniony 2/3 datownikiem ZALESIE typu IIIC w stacji poprzęgowej na trakcie z Białej do Terespola; takie unieważnienie było możliwe tylko dlatego, że Zalesie do 1853 roku było małą ekspedycją pocztową (do 1851 urzędem granicznym) i posiadało datownik; to jedyny taki przypadek odnotowany w Królestwie Polskim, w zbiorach A.Faberge znajdował się jedyny list z Królestwa Polskiego nadany w stacji poprzęgowej, ale tam znaczek został unieważniony odręcznie; piękny egzemplarz, ładnie szeroko cięty i bardzo czytelnie skasowany centralnie odbitym datownikiem; jeden z najważniejszych znaczków dokumentujących wprowadzanie nowego sposobu opłacania listów w Królestwie Polskim, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

48 000 PLN
266
Fi.I
Mi.1 

1858 Królestwo Polskie - KAŁUSZYN, pięknie cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" (Fi.12000.-); unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 6. - Kałuszyn (kropka odróżnia 6 od 9); to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, piękny stan.

11 000 PLN
267
Fi.II
Mi.2x

1858 Królestwo Polskie - KALISZ, CZERWONY KASOWNIK NUMEROWY 191; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 unieważniony polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz w kolorze czerwonym; wszystkie kasowniki numerowe w kolorze czerwonym są rzadkie, ale prawie nigdy nie spotyka się ich tak czysto i klarownie odbitych, dodatkowo w prawym dolnym rogu niezmiernie rzadka na znaczkach niebieska kaszetka nadawcy listu A.G..../ C(ALISIA); znaczek pochodzi ze słynnej kolekcji Agathona Faberge - jego adnotacja ołówkiem o nabyciu 28.VIII.24 od Kirchnera na odwrocie; poza resztką kleju po podlepce znaczek zachował się w wyśmienitym stanie, na odwrocie świetnie widoczny znak wodny, piękny walor do eksponatu wystawowego, gwarancja Bojanowicz.

9 000 PLN
268
Fi.II
Mi.2x 

1858 Królestwo Polskie - SEYNY; kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,115 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 30 - Seyny, wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej nienotowany dotąd miejscownik ramkowy "SEYNY" typu IIB, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy z 22.12.; początkowo list miał być wysłany na koszt odbiorcy, ale stosowną adnotację na koszt wykreślono i tym samym charakterem wpisano nad nią informację o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę - franko; list napisany na bardzo cienkim papierze z suchym tłoczeniem okrętu i napisem PARIS ma kilka widocznych zadrapań piórem na stronie adresowej, ale poza tym zachował się w bardzo dobrym stanie; pochodzi ze słynnego zbioru "Wisła" G.D.Mehrtensa, fotoatest firmowy.

11 000 PLN
269
Fi.II
Mi.2y

1858 Królestwo Polskie 220 - PYZDRY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,105 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.1500.-); został on unieważniony polskim kasownikiem numerowym 220 - Pyzdry, w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym trakcie ze Słupcy, ma on bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek oferowany jest na fragmencie karty z jego kolekcji wystawowej i posiada na odwrocie stempelek własnościowy M.A.Bojanowicz.

2 800 PLN
270
Fi.V
Mi.5 

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, jedynym okrągłym kasownikiem numerowym, który z całą pewnością został użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich był już wycofany z użytku (1864); bardzo ładny stan zachowania.

800 PLN
271

Mi.6

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
272

Mi.7

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 Korszeń.

1 500 PLN
273
Fi.(Ck4)

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

40 PLN
274
Fi.V FP
Mi.5 

1859 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY; list z Włocławka do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; znaczek unieważniono bardzo mocno odciśniętym polskim kasownikiem numerowym 241 - Włocławek, widać pod nim wyraźnie rosyjski kasownik numerowy 2 w owalu z kropek, co dowodzi wcześniejszego użycia znaczka w Moskwie; potwierdzeniem tego oszustwa są uszkodzenia powstałe przy zdejmowaniu wspomnianego znaczka z listu; sama przesyłka jest w pełni kompletna i zachowała się z pełną treścią (datowaną 1859) w bardzo dobrym stanie; na froncie datownik nadawczy Włocławek typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 16/2, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawa typu IIIC z 17/2 i duży godzinnik 1/P stosowany do 1860 roku; to stosunkowo wczesne oszustwo na szkodę poczty, jakkolwiek w kolekcji Z.Mikulskiego było kilka przesyłek z 1858 roku.

8 000 PLN
275

1859 po, "KROLESTWO POLSKIE JNSPEKTOR GŁOWNY DROG ŻELAZNYCH" urzędowa pieczęć z orłem (dolna część inskrypcji słabo czytelna, nieco sprasowana) wyciśnięta w czarnym laku na odwrocie listu wysłanego 29/4 z Warszawy do Piotrkowa, stempel nadawczy typu IIIC, niebieskozielony stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "INTERES RZĄDOWY" (Czernik typ IIIA); wyjątkowa rzadkość zarówno do zbioru Królestwa Polskiego jak i dla tematyków; temat - KOLEJ.

350 PLN
276

1859 Królestwo Polskie - AUS POLEN per POSEN, koperta listu z Moszczanki do Lipska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną ręcznie datą "9/8" i stempelek FRANCO - informujący o całkowitym opłaceniu przesyłki przez nadawcę; na odwrocie okrągły datownik pocztamtu pogranicznego SŁUPCA typu IIIC odmiana z większymi literami (339g) z 23/8, pięknie odbity unikalny pruski graniczny stempel pochodzenia AUS POLEN per POSEN (Feuser +3000 DM) z tego samego dnia oraz okrągły saski stempel nadejścia; wszystkie stemple bardzo ładnie odciśnięte, kompletna pieczęć lakowa; zgrabna niewielka kopertka w doskonałym stanie zachowania.

6 000 PLN
277
Fi.1a

1860 Królestwo Polskie - SOCZEWKA; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach unieważniony bardzo czytelnie polskim kasownikiem numerowym 295 - Soczewka, w małej ekspedycji na bocznym trakcie z Kutna przez Gostyń; ma on stopień rzadkości 4 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; klisza czerwona poważnie uszkodzona w dolnej części, a klisza niebieska ma ciekawe uszkodzenia lewego narożnika i dolnej ramki - znaczek pochodzi z dolnego rzędu arkusza - prawdopodobnie z 3 sektora, 93 lub 94 pozycji w arkuszu, ma zreperowany dolny narożnik i ząbek, poza tym zachował się w ładnym stanie, sygnowany ABONY, gwarancja Schmutz.

2 400 PLN
278
Fi.1ac
Mi.1a

1860 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i jasnoróżowokarminowej o odcieniach jasnych unieważniony kasownikiem ambulansowym , stosowanym na linii kolejowej Warszawa - St. Petersburg, znaczek reperowany w słabszym stanie ale o dobrej prezencji, fotoatest Wiatrowski.

500 PLN
279
Fi.1ad
Mi.1a

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych na obwolucie listu z warszawy do Petersburga, znaczek unieważniony warszawskim stemplem numerowym, warszawski datownik w języku rosyjskim z datą nadania 11/8, znaczek o czystym druku i jak obwoluta o dobrej prezencji.

5 000 PLN
280
Fi.1b
Mi.1b

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym unieważniony miejscownikiem Kibart z datą 11/7, znaczki unieważnione miejscownikami są rzadkie, bardzo ładny stan zachowania.

1 900 PLN
SOLD
281
Fi.1b
Mi.1b

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i różowym o odcieniach ciemnych, znaczek unieważniony bardzo rzadkim kasownikiem z Niedźwicy z liczbą 90 w czterech okręgach, bardzo wysoki stopień rzadkości 9 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według M.Bojanowicza, znaczek podwójnie użyty na szkodę poczty - pod kasownikiem Niedźwicy widoczny inny kasownik, znaczek w średnim stanie, niemniej o dobrej prezencji z ładna odbitką kasownika.

4 800 PLN
282
Fi.1b
Mi.1b

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym na liście z Brzeźnicy (koło Częstochowy obecnie Brzeźnica Kościelna) do Warszawy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Brzeźnicy z cyfrą 163 w czterech okręgach, wysoki stopień rzadkości według M.Bojanowicza - 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dwujęzyczny miejscownik Brzeźnicy w kolorze czarnym z ręcznie wpisana datą 16/3 (szesnasty marzec), na odwrocie datownik i godzinnik odbiorczy z Warszawy, najprawdopodobniej jeden z dwóch zachowanych listów z tego urzędu pocztowego, drugi z kolekcji M.Bojanowicza z miejscownikiem odbitym w kolorze czerwonym, list z kolekcji Dr. Edrarda Kossoya, znaczek w doskonałym stanie i piękne czyste odbitki kasownika i miejscownika.

30 000 PLN
SOLD
283
Fi.1b B4
Mi.1b

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na liście z Warszawy do Radomia, znaczek unieważniony przez kreślenie i kasownikiem numerowym Warszawy, znaczek z poz. 81 z uszkodzoną lewą ramką, warszawski datownik w języku polskim "WARSZAWA 2/6", na odwrocie stempel odbiorczy z Radomia z datą 3/6, brak klapy koperty, poza tym w bardzo ładnym stanie, gwarancja Petriuk.

7 000 PLN
284

1860 kompletny list zagraniczny A.Wambacha (owalna kaszetka nadawcy) z Warszawy do Bordeaux, przesłany Koleją Warszawsko-Wiedeńską do Sosnowca, a stamtąd nowo otwartą (1859) boczną linią do granicy pruskiej - na odwrocie kolejowy stempel tranzytowy Mysłowice-Kędzierzyn (MYSLOWITZ-KANDRZIN) z 15.4; dopiero rok później pocztę do Francji zaczęto przewozić Drogą Warszawsko-Bydgoską i dalej przez Berlin; list zamknięto i zabezpieczono w restauracji Hotelu Europejskiego - idealnie zachowana pieczęć lakowa "RESTAUR: HOTELU EUROP: w WAR:", skąd dostarczono go, co niekiedy praktykowano, do nieodległego Pocztamtu Głównego - stempel nadawczy WARSZAWA typu IIIC z 15.4.; ręcznie wpisana pruska wysokość opłaty "3" sgr. plus dalsze 3 czyli w sumie "6" sgr. za tranzyt pruski, stempelek tranzytowy P.35, francuski stempel graniczny - "PRUSSE-VALENCIENNES", wysokość francuskiego porta "11"; tranzytowy Paryż z 17.4 i odbiorczy Bordeaux z 18.4; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania o pięknie udokumentowanym obiegu pocztowym.

1 600 PLN
285

1860 kompletny składany list z pełną treścią wysłany z Warszawy do Paryża, adnotacje dotyczące porta wpisane czerwoną kredką obok stempelka "FRANCO"; stempelek nadawczy z Warszawy typu IIIC z datą nadania 11/6 (jedenasty czerwca), pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" i tranzytowy "P.D.", niemiecki stempel ambulansowy "BRESLAU / 11 6 III / BERLIN", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel odbiorczy z Paryża 13.6; dekoracyjny walor o ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym, całość w dobrym stanie zachowania.

380 PLN
286
Fi.Ck5IIx

1861-63 Królestwo Polskie UNIKAT - KASOWNIK 116 - SŁOMNIKI, koperta wysłana 7.11. ze Słomnik do Warszawy, znak opłaty unieważniono unikalnym kasownikiem numerowym 116 - Słomniki, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie ku granicy w Michałowicach; ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; to jedna z najciekawszych ekspedycji w Królestwie Polskim; wielokrotnie przekształcana w stację poprzęgową; działała w latach 1840-41, 1847-50 i od 1854 roku, po 1860 roku ekspedytorem został Sekretarz Magistratu Aleksander Szymon Wojsławski, dla którego było to zajęcie dodatkowe; stempel nadawczy SŁOMNIKI widoczny po prawej stronie koperty został przerobiony z dwujęzycznego stempla nadawczego typu VIIIA poprzez spiłowanie rosyjskiej nazwy (Powstanie Styczniowe?) i był to jedyny taki przypadek w Królestwie Polskim - opisane w monografii M.A,Bojanowicza na str.153; na odwrocie datownik odbiorczy WARSZAWA typu IIIC z dnia 9/11 i okrągły godzinnik 9/R; walor był ozdobą słynnej kolekcji W.Rachmanowa; zachowany jest w świetnym stanie, ze Słomnik znany jest list z polskim znakiem opłaty z kompletnym dwujęzycznym stemplem nadawczym, a w całym Królestwie Polskim nie ma w zasadzie podobnego waloru, fotoatest Ceremuga A.I.E.P

40 000 PLN
287

1861 kompletny składany list szpitala starozakonnych w Kaliszu do Łodzi, datownik dwujęzyczny Kalisza typ IXA, stempel zwalniający z opłaty pocztowej "Interes szpitalny / R.S.O.S.S. Kalisz".

150 PLN
SOLD
288
Fi.5
Mi.5 

1862 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery ambulansów 12, 13, 14, 15 i 16 używane były na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; na polskich znaczkach numer kasownik z numerem 11 nie występuje; znaczek jest w ładnym stanie, czysto i czytelnie skasowany.

400 PLN
289
Fi.Ckr7

1862 obszar I Rzeczypospolitej - WERRO Estonia, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 6.I z miejscowości Werro (Vru) do Rygi; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, okrągły stempel nadawczy ; stemple odbiorcze Rygi z 8 i 9 stycznia; kompletna pieczęć lakowa nadawcy; koperta tego wydania użyta w Królestwie Polskim (Fi.8000.-); zachowane egzemplarze kopert z obiegu (z tego okresu) są na ogół w słabszym stanie zachowania, prezentowany walor zachował się w bardzo dobrym stanie.

800 PLN
290

1863 Królestwo Polskie, z DROGI BYDGOSKIEJ na DROGĘ WIEDEŃSKĄ; LIST NIEOFRANKOWANY ZNACZKIEM NR.1 OPŁACONY GOTÓWKĄ w WAGONIE; koperta listu nadanego bezpośrednio w ambulansie do Warszawy, odręczna adnotacja po rosyjsku "Влоц(лавекъ - Włocławek)" i data 13/7 na froncie; na Drodze Bydgoskiej spotyka się listy opłacone gotówką - z wagonów 7 i 8 listy opłacone polską "jedynką" nie są znane, z wagonu 6 znany jest tylko jeden, nie można ustalić w którym ambulansie nadano ten oferowany; wiadomo że w Skierniewicach list przekazano do wagonu 1 Kolei Wiedeńskiej - po prawej stronie koperty odbito czarny stempel ambulansowy "EKSPEDYCYA POCZT w WAGONIE 1", na środku dwie odręczne adnotacje o wysokości porta "10" (kop.) niebieską kredką i tuszem; na odwrocie warszawski datownik odbiorczy z 14/7 i mały okrągły godzinnik 9/R; nadawane w wagonach listy wewnętrzne, w tym wszystkie w kierunku Warszawy winny być opłacone polskim znaczkiem numer jeden, takie nieopłacone znaczkiem (tylko gotówką) prywatne listy nadane w ambulansie to rzadkość; dodatkowo to jedyny znany list nadany na Drodze Bydgoskiej przekazany do ambulansu Kolei Wiedeńskiej, odwrotnie - nadane na Drodze Wiedeńskiej, a przekazane do wagonu z Drogi Bydgoskiej znane są dwa; na odwrocie koperty nieźle zachowana pieczęć lakowa Lubicz - herb rodzinny adresatki Wandy Małowieskiej (z domu Karwosieckiej), z dużym prawdopodobieństwem to list od brata Gabriela - Powstańca Styczniowego, któremu za udział w powstaniu na Ziemi Dobrzyńskiej skonfiskowano po 1863 roku majątki Stara Wieś i Rzeszostary.

40 000 PLN
291
Fi.6
Mi.6 

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.800+600.-), piękny stan, gwarancja J.H.Stolow.

1 200 PLN
292

Mi.15y

1865 znaczek za 10 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 16 w czterech okręgach z Rudy Guzowskiej, stopień rzadkości 4 punkty według dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, gwarancja Falkowski.

450 PLN
293

Mi.18, 20, 23 

1865 list z Zawichostu do Tulonu, znaczki rosyjskie w tym rzadki na korespondencji znaczek za 30 kop. stemplowane kasownikiem numerowym 114 z Zawichostu, Bojanowicz 6 punktów w 10 punktowej skali rzadkości, miejscownik, liczne stemple tranzytowe, walor w słabym stanie, pomimo tego dekoracyjny i przede wszystkim bardzo rzadki.

4 500 PLN
294
Fi.12y

1866 Królestwo Polskie, pionowa parka znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważnionych polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.240+1000.-), znaczki tego wydania bardzo rzadko zachowane są w ładnym stanie bez ubytków rysunku.

400 PLN
295
Fi.21x
Mi.21x 

1866 Królestwo Polskie - MNIÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 190 - Mniów, ma on bardzo wysoki stopień rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.+3250.-);

2 800 PLN
296

Mi.18x, 19xF, 21x

1866 wycinek listu z Płocka stemplowane polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach, znaczek za 3 kop. z błędem poddruku w kształcie trójkątów zamiast trójek jak dla znaczka za 5 kopiejek.

2 000 PLN