Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
6910

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).

30 PLN
SOLD
6911

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).

30 PLN
SOLD
6912

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).

30 PLN
6913

1989 list z polskiego kontyngentu wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (UNTAG).

30 PLN
6914Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN
6915

Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

120 PLN
6916
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

160 PLN
6917
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

35 PLN
6918
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

35 PLN
6919

Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

80 PLN
6920


Fi.3105No
Mi.3253K

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
6921

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

85 PLN
6922

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

25 PLN
6923

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

90 PLN
6924

Fi.3121 MK
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem tak silnie przesuniętym, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja Korszeń.

600 PLN
6925


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
6926


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN
6927
Fi.3121MK
Mi.3269

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN
6928
Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

25 PLN
6929
Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych, doskonały stan.

200 PLN
6930
Fi.3152
Mi.3300

1990 Lech Wałęsa - laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r, 12-blok z górnym i bocznymi marginesami z nazwą emisji, czyste.

30 PLN
6931
Fi.XXX
Mi.VIII

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.450.-).

360 PLN
6932
Fi.XXX
Mi.VIII 

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu (Fi.900.-), dodatkowo z liczbą rozrachunkową na marginesie.

900 PLN
6933
Fi.bl.141
Mi.Bl.111

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
6934
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

70 PLN
6935
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
6936
Fi.3170MK
Mi.3318

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

250 PLN
6937
Fi.3177
Mi.3325 

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

20 PLN
6938
Fi.3195-200
Mi.3343-8

1991 motyle arkusz sprzedażny.

15 PLN
6939
Fi.3195-200
Mi.3343-48

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
6940
Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN
6941
Fi.3204-8 ark.
Mi.3352-6

1991 dowódcy Armii Krajowej, seria w arkuszach sprzedażnych.

189 PLN
SOLD
6942
Fi.bl.144MK
Mi.Bl.115

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, makulaturowa parka nie rozciętych bloków.

250 PLN
SOLD
6943
Fi.bl.145MK
Mi.Bl.115

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

600 PLN
6944

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.

30 PLN
SOLD
6945

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku wysłany przez generała Franciszka Gągora, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

50 PLN
SOLD
6946

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.

30 PLN
6947

1991 list Kuwejtu z polskiej misji obserwacyjnej w ramach ONZ po I wojnie w Iraku.

30 PLN
6948
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

120 PLN
6949
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

90 PLN