Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
4529
Fi.343
Mi.384

1944 Goznak, kartka z Piotrkowa Trybunalskiego 19.3.45 do Kamienicy Polskiej, niemy poniemiecki kasownik i stempel prowizoryczny "PIOTRKÓW TRYB.", stempel cenzury wojskowej nr 253.

150 PLN
4530
Fi.343
Mi.384

1944 Goznak, list firmowy z Radomia 26.1.45 do Częstochowy, list opłacony według taryfy obowiązującej pod koniec 1944 roku, oznaczenie konieczności pobrania dopłaty "T.", na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

140 PLN
4531
Fi.343
Mi.384

1944 miejscowy list z szpitala w Jarosławiu 22.9.44, prowizoryczny kasownik Jarosławia z ręcznie wpisaną datą i nazwą miejscowości, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 189, list nadpłacony.

140 PLN
SOLD
4532
Fi.343 ark. B1, B2, B3
Mi.384

1944 Goznak, kompletny arkusz w dobrym stanie złożony w połowie, katalogowane błędy B1, B2 i B3.

320 PLN
4533
Fi.343B
Mi.384

1944 Goznak, parka z poz. 27-28, prawy znaczek z błędem "kropka po lewej stronie cyfry 5", gwarancja i opis Więcław.

30 PLN
4534
Fi.343B1
Mi.384

1944 Goznak, dolny znaczek z błędem "zniekształcone Z", gwarancja i opis Jendroszek.

30 PLN
SOLD
4535
Fi.343B1
Mi.384

1944 Goznak, parka z poz. 41-42, lewy znaczek z błędem "zniekształcone Z".

40 PLN
SOLD
4536
Fi.343B1
Mi.384

1944 Goznak, list z Radomia 5.4.45 do Gdańska, list opłacony parką znaczków z poz. 41-42, lewy znaczek z błędem "uszkodzone Z", na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 734, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN
4537
Fi.344
Mi.386

1944 K.R.N., list miejscowy z Lublina, koperta użyta prawdopodobnie dwukrotnie na ten sam adres; pierwszy raz list opłacono gotówką 7.8.44, a powtórnie opłacono znaczkiem 4.1.45 (kasownik na znaczku), opłata raz 0,50 zł, a następnie 1 zł odpowiada obowiązującym w tych dniach taryfom pocztowym, osobliwe.

800 PLN
4538
Fi.344
Mi.386

1944 K.R.N., pionowa parka z nadrukiem przesunięty w górę z nominałem przechodzącym na sąsiedni znaczek, gwarancja Korszeń.

80 PLN
4539
Fi.344
Mi.386

1944 K.R.N., znaczek z przesuniętym nadrukiem.

30 PLN
4540
Fi.344
Mi.386

1944 K.R.N., miejscowy list polecony z Siedlec 19.1.45, prawidłowa opłata wynosiła 3 zł, a naklejono czworoblok znaczków za łącznie 4 zł, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 204 świadczący o obiegu pocztowym, dekoracyjna całość.

600 PLN
4541
Fi.344
Mi.386

1944 K.R.N., miejscowy list z Warszawy złożony z formularza telegramu, kasownik prowizoryczny urzędu pocztowego Warszawa 26, gwarancja Korszeń.

600 PLN
4542
Fi.344
Mi.386

1944 K.R.N., znaczek z poz. 1 z drukiem na pomarszczonym papierze, gwarancja Korszeń.

160 PLN
4543
Fi.344
Mi.386

1944 K.R.N., znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką znaczka podstawowego występującą w całym nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła".

25 PLN
4544
Fi.344, 342
Mi.386, 383

1944 K.R.N., miejscowy list polecony z Lublina z pierwszego dnia obiegu znaczka wydania przedrukowego, ręcznie pisana erka, na odwrocie stempel odbiorczy i stempel cenzury wojskowej nr 8.

1 000 PLN
4545

Fi.344-6
Mi.386-8

1944 wydanie rocznicowe, seria w czworoblokach, gwarancja Petriuk.

100 PLN
SOLD
4546
Fi.344B20
Mi.386

1944 K.R.N., znaczek z nadrukiem z poz. 47 z błędem "mniejsza kropka po literze R", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
4547
Fi.344x B7+16
Mi.386 

1944 K.R.N., marginesowa parka znaczków z nominałem 1 zł. na dole znaczka; oba z błędami: górny z poz.11 "przerwa i wcięcia w cyfrze 3, brak dolnego zakończenia cyfry 9", dolny z nasuniętym z poz.31 "przerwy w lewej kresce" (Fi.450.-), dodatkowo w obu znaczkach lewe kreski grubsze od prawych, gwarancja Krawczyk.

360 PLN
4548
Fi.345
Mi.387

1944 P.K.W.N., kartka z Krosna 16.6.45 do Sopotu, stempel cenzury wojskowej nr 1634, opłata niezgodna z taryfą pocztową (2 zł zamiast 0,50 zł).

700 PLN
4549
Fi.345
Mi.387

1944 P.K.W.N., znaczek z przesuniętym nadrukiem - nominał na dole znaczka, gwarancja Korszeń.

120 PLN
4550
Fi.345 B
Mi.387

1944 P.K.W.N., marginesowy znaczek za 2 zł./25 gr. z rzadkim błędem na poz.11/61 "niedodruk lewej części nadruku", znaczek podstawowy z III walca, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN
4551
Fi.345 B
Mi.387 

1944 P.K.W.N., kasowany znaczek za 2 zł./25 gr. z błędem znaczka podstawowego z II walca "lekki druk podwójny" (opisano w PZP str.300 dolny akapit), gwarancja i opis Krawczyk.

100 PLN
4552
Fi.345, 358
Mi.387, 391

1944 P.K.W.N., list polecony z Łodzi 22.3.45 do Rawicza, na odwrocie stempel tranzytowy z Kobylina i prowizoryczny odbiorczy z Rawicza, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 345, gwarancja Korszeń.

1 500 PLN
4553

Fi.345x
Mi.387 

1944 P.K.W.N., czworoblok znaczków za 2 zł./25 gr. z nadrukiem wartości na dole (Fi.600.-), dodatkowo w obu prawych znaczkach lewe kreski wyraźnie cieńsze niż prawe - to cecha znaczków z 4 i 9 szeregu, gwarancja Korszeń.

600 PLN
4554
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym nadrukiem w poziomie, gwarancja i opis Więcław.

65 PLN
4555
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym nadrukiem, gwarancja i opis Więcław.

55 PLN
4556
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym nadrukiem.

70 PLN
4557
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym nadrukiem wchodzącym na górny margines. Pionowe przesunięcia w tym wydaniu są znacznie rzadsze niż poziome.

100 PLN
4558
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., pasek znaczków z lekko ukośnym nadrukiem.

100 PLN
4559
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym nadrukiem - nominał częściowo na górze i częściowo na dole znaczka, gwarancje Ways, Petriuk.

100 PLN
4560Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., list polecony z Lublina 24.1.45 do Leżajska, znaczek z przesuniętym w górę nadrukiem, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 14, gwarancja Schmutz.

600 PLN
4561
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., list polecony z Rozwadowa 4.5.45 do Rzeszowa, znaczek unieważniony przedwojennym kasownikiem Rozwadowa, prowizoryczna erka, list przekierowano do Czudec, a następnie niedoręczony zwrócono do nadawcy, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 273, ciekawy dekoracyjny obieg, koperta rozcięta i lekko przycięta do ekspozycji, gwarancja Walocha.

750 PLN
4562
Fi.346
Mi.388

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym nadrukiem - nominał na dole znaczka, gwarancja Korszeń.

120 PLN
4563
Fi.346
Mi.388 

1944 R.T.R.P., znaczek za 3 zł./25 gr. - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 12.II.1945 z Brzozowa do Lublina, znaczek skasowany prowizorycznym stemplem okupacyjnym "Brzozow / 12 FEB 1945", prowizoryczny stempelek polecenia, stempelek cenzury wojskowej 171 z dopisaną literą "a"; kasownik odbiorczy na odwrocie; oryginalne, nie inspirowane filatelistycznie, przesyłki opłacone znaczkami tego wydania należą do wyjątkowo rzadkich, oferowana wspaniała, efektowna całość w dobrym stanie zachowania - koperta głębiej rozcięta, gdyż otwierano ją od strony zaklejenia przez cenzurę klejem mącznym; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
4564
Fi.346
Mi.388 

1944 R.T.R.P., znaczek z przesuniętym nadrukiem z poz. 72 z walca III, gwarancja Ways.

60 PLN
4565
Fi.346 B3
Mi.388

1944 R.T.R.P. - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 30.3.1945 z miejscowości Frysztak Krośnieński do Krosna opłacony znaczkiem za 3 zł./25 gr. z błędem nadruku na poz.20/70 "ukośna kreska drugiej cyfry 4 przerwana" unieważnionym prowizorycznym datownikiem przedwojennym, prowizoryczny stempelek polecenia, stempelek cenzury wojskowej 175; datownik odbiorczy na odwrocie; oryginalne, nie inspirowane filatelistycznie, przesyłki opłacone znaczkami tego wydania należą do wyjątkowo rzadkich; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

1 250 PLN
4566
Fi.346MK1
Mi.388

1944 R.T.R.P., unikalny znaczek za 3 zł./25 gr. bez perforacji pionowej na prawym marginesie (Fi. 7.500,-), na oryginalnym miejscowym liście poleconym nadanym 8.2.45 w Lublinie, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 347 i kasownik odbiorczy, ten błąd perforacji występował w zaledwie kilku arkuszach, znanych kilka listów ze znaczkiem z tym błędem nadanych miejscowo w Lublinie, gwarancja Korszeń.

10 000 PLN
4567
Fi.346P
Mi.388

1944 R.T.R.P., wzorcowa odbitka kontrolna nadruku z poz. 15 na szarym papierze, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
SOLD
4568

Fi.346P
Mi.388

1944 R.T.R.P., czworoblok wzorcowych odbitek kontrolnych nadruku z poz. 16/27 na szarym papierze, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

400 PLN