Page:
Local postage 1944-1945
Poz# Features Catalog Description Actual price
4393
Fi.1

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/2 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 163 szt.), znaczki czyste bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

600 PLN
4394
Fi.1

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

200 PLN
4395
Fi.1

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

3 500 PLN
4396
Fi.1

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 500 PLN
4397

Fi.1-5, 8, 9, 13

1944 Leżajsk, zestaw ośmiu czworobloków z nadrukiem lokalnym z Leżajska, gwarancja Korszeń.

1 200 PLN
4398
Fi.1-15, 17-19

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, seria znaczków z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym bez jednej wartości (1,20 zł.) i dwa najwyższe nominały z nadrukiem typu II "mały Orzeł / POCZTA POLSKA / dwie belki" (trzy ostatnie wartości nakład 95 szt., 133 szt. i 50 szt. Fi.6300.-); cała seria rzadka jako kasowana, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

9 800 PLN
4399
Fi.2

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 225 sztuk, mini fotoatest Korszeń.

250 PLN
SOLD
4400
Fi.3

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 500 PLN
4401
Fi.4

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 12 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, sygnatura Korszeń.

250 PLN
4402
Fi.4

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

200 PLN
4403
Fi.4

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest Korszeń.

2 800 PLN
4404
Fi.5

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

100 PLN
4405
Fi.5

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

200 PLN
4406
Fi.6

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, słabszy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

40 PLN
SOLD
4407
Fi.6

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest Korszeń.

5 000 PLN
4408
Fi.7

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym częściowo podwójnie odbitym o nakładzie 15 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 200 PLN
4409
Fi.8

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./24 gr. wydania prowizorycznego z lokalnym nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał, (nakład 16 szt. Fi.3500.-), znaczek bez gumy i nieco zagnieciony, gwarancja Korszeń.

900 PLN
4410
Fi.8

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek w nienotowanym dotąd nominale 40 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

250 PLN
4411
Fi.8

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 16 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 000 PLN
4412
Fi.8

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze szaroczarnym na liście poleconym ofrankowanym znaczkami Goznak za 25 i 50 gr w pełnej obowiązującej wysokości (1,50 zł), nadanym 11.12, znaczki unieważnione datownikiem okupacyjnym LEZAJSK z częściowo usuniętymi napisami i wyróżnikiem "a", nalepka polecenia z napisami niemieckimi; na odwrocie datownik odbiorczy LUBLIN 1 z wyróżnikiem "g" również z okresu okupacji, stempelek cenzury wojskowej nr.169; pomimo wyraźnie filatelistycznego charakteru, list ten jest wyrazem upamiętnienia doniosłego wydarzenia historycznego, jakim było przepędzenie okupantów niemieckich i podobnie do większości wydań lokalnych, jak pisze wybitny ich znawca i ekspert M.Perzyński: "Nieuchronną konsekwencją kilkuletniej okupacji hitlerowskiej była chęć "unaradawiania" pozostałych po okupancie znaczków pocztowych natychmiast po wyzwoleniu. Stąd właśnie pochodzą wydania półoficjalne, wydania władz wojskowych, wydania prywatne, nadruki pamiątkowe, a również wydania fantazyjne ..."; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania - niewielkie przebarwienia na odwrocie (Fi. znaczek na liście od 1.000.-).

1 200 PLN
4413
Fi.8 FFi

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./24 gr. wydania prowizorycznego - niebezpieczne fałszerstwo lokalnego nadruku ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka prawdziwego 16 szt.), ładny stan.

200 PLN
4414

Fi.9

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 50 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

250 PLN
4415
Fi.9

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt. Fi.900.-); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

800 PLN
4416
Fi.9

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 500 PLN
4417
Fi.11

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

200 PLN
4418
Fi.11

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 50 szt.); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

1 700 PLN
4419
Fi.11

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek w nienotowanym dotąd nominale 1,20 zł. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, ŁADNY stan zachowania, sygnatura Korszeń.

300 PLN
4420
Fi.11

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 47 sztuk, słabszy stan - złamania, fotoatest Korszeń.

480 PLN
4421
Fi.11I

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi typu I "Poczta / Polska / w Rudniku" i "belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

600 PLN
4422
Fi.11I

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, nakład 193 sztuk, gwarancja Walocha.

120 PLN
4423
Fi.12

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, pionowa parka znaczków za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów (nakład od 10 do 150 szt. Fi.800.-); poza widocznym na skanie skośnym złamaniem w ładnym stanie, gwarancja Rudnicki Kielce.

200 PLN
4424
Fi.12

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 12 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 500 PLN
4425
Fi.14

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Korszeń.

6 500 PLN
4426
Fi.14

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Korszeń.

6 500 PLN
4427
Fi.16

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym wydania z 1943 roku (Fischer nr 111 druk rotograwiurą) o nakładzie 52 sztuk ! w katalogu Fischer błędnie opisana jako z nakładem 2 sztuk i błędnie wyceniona, fotoatest Korszeń.

1 600 PLN
4428
Fi.17

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,20 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki" (nakład 516 szt.), gwarancja Krawczyk.

150 PLN
4429
Fi.18

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym wydania z 1943 roku (Fischer nr 112 druk rotograwiurą) o nakładzie 59 sztuk ! w katalogu Fischer błędnie opisana jako z nakładem 2 sztuk i błędnie wyceniona, fotoatest Korszeń.

1 800 PLN
4430
Fi.18II

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, unikalny znaczek za 32 gr. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem / belka" (nakład 5 szt.), nadruk lekko przebija na odwrocie, piękny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

8 000 PLN
4431

Fi.18c Np

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem nowej wartości i dotąd niekatalogowanym podwójnym "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze fioletowym (kilka z ogólnego nakładu 50 szt), piękny stan, gwarancja Perzyński.

3 400 PLN
4432
Fi.19

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 13 sztuk !, fotoatest Korszeń.

4 000 PLN