Page:
Government-in-Excile editions
Poz# Features Catalog Description Actual price
2950

Fi.338A-H
Mi.360-7

1941 pierwsza seria wydania rządu na emigracji w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie "inprintem" na marginesie.

210 PLN
SOLD
2951
Fi.A-H338
Mi.360-67

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list ofrankowany całą serią do Londynu, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czarny stempelek polecenia "AGENCJA", na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 7548 P.C.90."; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

200 PLN
SOLD
2952
Fi.A-H338
Mi.360-67

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie zachowania.

50 PLN
SOLD
2953
Fi.A-H338
Mi.360-67

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI, I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list polecony do jednostki o oznaczeniu kodowym P/75 (7 Brygada Kadrowa Strzelców w Dunfermline w Szkocji) ofrankowany całą serią, nadany 15 XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji, w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czarny stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94; fioletowy okrągły datownik odbiorczy z orłem "I KORPUS WOJSK POLSKICH 1st POLISH ARMY CORPS" z datą 26 12 1941; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

400 PLN
SOLD
2954
Fi.A-U338
Mi.360-A379

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.425.-).

360 PLN
2955
Fi.A-U338
Mi.360-A379 

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

500 PLN
2956
Fi.A338 E
Mi.360 E

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Ambasada St. Zj. Ameryki Warszawa Wrzesień 1939, projekt fotograficzny znaczka za 5 gr. przedstawiający wykonany wodną farbą widok zrujnowanej Ambasady; obraz znaczka różnił się jednym szczegółem od zrealizowanego projektu - widoczna na pierwszym planie długa podmurówka jest na nim nieco inna niż na projekcie; rysunek ma rozmiary 22,2x28,1 mm., obrys wokół projektu miał zapewne oznaczać wielkość projektowanego znaczka, fotoopinia L.Schmutz.

1 200 PLN
2957
Fi.D338
Mi.363

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany z londyńskiego biura Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Detroit, nadany 20.IV.1943 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.117", okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dopisanym numerem "2195"; na odwrocie fioletowy jednowierszowy stempelek "JUNE 30 1943" i datownik odbiorczy "DETROIT JUL 9", przesyłka niepodjęta i zwrócona do nadawcy - stempelek z "rączką" na froncie - "RETURNED UNCLAIMED FROM DETROIT, MICH."; bardzo rzadki walor o niespotykanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 200 PLN
2958
Fi.F338
Mi.365

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona polecona karta pocztowa nadana 11.V.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w doskonałym stanie zachowania; sygnowany Lechosław Plewka, gwarancja Schmutz.

600 PLN
2959
Fi.338B, D, F, H
Mi.361, 363, 365, 367

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, nadpłacony prawidłowo list polecony nadany 14.VII.42 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94 na odwrocie.

220 PLN
SOLD
2960
Fi.A-H338
Mi.360-6

1942 s/s "Puławski", I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na kopercie adresowanej do Londynu skasowana 5 III metalowym datownikiem typu I w agencji pokładowej nr.49 Polskiej Marynarki Handlowej na statku s/s "Puławski" w porcie Kilindini (Mombasa), w tym okresie operował on na Oceanie Indyjskim, przewożąc jednostki brytyjskie zarówno samodzielnie jak i w konwojach, w dniu 10 III uczestniczył w konwoju KR.1 z Kilindini do Colombo przewożąc ponad tysiąc żołnierzy; znaczki kasowane w agencjach statków handlowych są dużo rzadziej spotykane i bardzo trudne do zdobycia.

800 PLN
2961
Fi.A338
Mi.360 

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
2962

Fi.338I-O
Mi.368-75

1943 druga seria wydania rządu na emigracji w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie "inprintem" na marginesie oprócz znaczka za 1,50 zł.

250 PLN
2963
Fi.I-O338
Mi.368-75

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie.

55 PLN
SOLD
2964

Fi.338P-T
Mi.376-9

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

600 PLN
2965
Fi.338P-T FDC
Mi.376-9

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na kopercie z pierwszego dnia obiegu.

216 PLN
SOLD
2966
Fi.P-T338
Mi.376-79

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na kopercie listu poleconego do ambasady polskiej w Nowym Jorku nadanego 27.VI w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA"; okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dostawionym numerem "20004"; na odwrocie dodatkowe stempelki i datowniki odbiorcze z: 20, 24 i 25 lipca; nadawcą listu była Sekcja Pocztowa Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, wewnątrz koperty list; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
2967
Fi.P-T338
Mi.376-79

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.240.-).

200 PLN
2968
Fi.338U
Mi.379A

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

120 PLN
2969

Fi.338U
Mi.379A

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

100 PLN
2970
Fi.338U
Mi.A379

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

40 PLN
2971

Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

200 PLN
2972
Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

60 PLN
2973
Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

30 PLN
2974
Fi.U338 FDC
Mi.A379

1945 koperta pierwszego dnia obiegu.

36 PLN
SOLD