Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
2850
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
2851


Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN
2852
Fi.1-9, 10-12

1920 Górny Śląsk, znaczki I i II wydania (serie), w tym najrzadsza wartość 50/5 Mk, skasowane na kopercie listu poleconego wysłanego 21.3 z Opola do Kłodzka, datownik odbiorczy na odwrocie (wartość samych znaczków kasowanych Fi.220.-); gwarancja Krawczyk.

350 PLN
2853
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 12.IV, a więc na kilka dni przed ich oficjalnym wprowadzeniem do obiegu (!) w urzędzie Cieszyn 2.

120 PLN
2854
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN
2855
Fi.1-10I; Cp25, Cp31

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I), znaczki naklejone na karty wydania definitywnego, skasowane w Bielsku; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
2856
Fi.1-13

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN
2857

Fi.1y
Mi.30

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

15 PLN
2858
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN
2859
Fi.2

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

40 PLN
2860
Fi.2 FFi

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, fałszerstwo fantazyjne nadruku ALLENSTEIN, nie istniało w tej postaci - miało imitować rzadki błąd "brak górnych wierszy nadruku PLEBISCITE OLSZTYN ALLENSTEIN, ciekawe do specjalizacji.

100 PLN
2861
Fi.3, 4

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

30 PLN
2862
Fi.4, Cs4II

1920 sekretnik wydania krakowskiego z nadrukiem typ 3 z obiegu pocztowego z Bielska do Insbrucku, rzadka frankatura mieszana ze znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja Schmutz.

300 PLN
2863

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN
2864
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

150 PLN
2865

Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

15 PLN
2866
Fi.7y
Mi.36

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

25 PLN
2867
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

450 PLN
2868
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN
2869
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

40 PLN
2870
Fi.8y
Mi.37

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

450 PLN
2871
Fi.9

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN
2872
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

350 PLN
2873
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

25 PLN
2874
Fi.9y
Mi.38

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

300 PLN
2875
Fi.11 B

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

30 PLN
2876
Fi.11s

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

350 PLN
2877
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

300 PLN
2878

Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

100 PLN
2879
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

300 PLN
2880
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

150 PLN
2881
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

150 PLN
2882
Fi.11y
Mi.40

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

220 PLN
2883
Fi.12a V/II
Mi.12a Vb

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 50 fen./5 mk. - (Mi.typ IIIb 120 euro) - w kolorze czerwonopomarańczowym na wycinku z listu poleconego, gwarancja Ryblewski.

240 PLN
2884
Fi.13y
Mi.13

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 3 Mk.

160 PLN
2885
Fi.14y
Mi.14

1920 Kwidzyn, pasek znaczka za 5 Mk.

450 PLN
2886
Fi.14y
Mi.14

1920 Kwidzyn, pasek znaczka za 5 Mk.

320 PLN
2887
Fi.15,18, 26

1920 kartka z Branitz (Branice) do Niemiec.

60 PLN
SOLD
2888
Fi.15-26, 28

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

100 PLN
2889

Fi.15-28

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

250 PLN