The auctions ends in:

Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
34906
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja Korszeń.

20 PLN
34907
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

60 PLN
34908
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

20 PLN
34909
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczki z przesunięciami nadruku.

100 PLN
34910
Fi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 f./2 gr. z podwójnym nadrukiem szczątkowym, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
34911

Fi.2 B

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN" (Fi.270.-), gwarancja Korszeń.

160 PLN
34912

Fi.2 B2

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy dolny znaczek z błędem na poz.13 "uszkodzona prawa górna część litery N" (Fi.234.-), gwarancja Korszeń.

140 PLN
34913

Fi.2 B3
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
34914
Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria z marginesem dolnym.

80 PLN
34915


Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w czworoblokach, górne znaczki ślad po podlepce, gwarancja Korszeń.

220 PLN
34916

Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Korszeń.

80 PLN
34917
Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana na kopercie.

25 PLN
34918
Fi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

50 PLN
34919

Fi.2-5 MK

1918 seria pomnikowa, kompletna seria czysta, każdy znaczek ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie lub poziomie, w trzech znaczkach napis "Poczta Polska" znajduje się na górze zamiast na dole znaczka, a na znaczku za 50 fen. sa w zasadzie dwa takie napisy, piękny stan, jeden znaczek lekkie zmatowienie na gumie, każdy gwarancja i opis Schmutz.

1 080 PLN
SOLD
34920
Fi.2-5B
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

3 200 PLN
34921
Fi.2B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
34922
Fi.2B1
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
34923
Fi.2B5
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN
34924
Fi.2B6
Mi.2

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
34925
Fi.2MK
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN
34926
Fi.3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Miszczak.

100 PLN
34927
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

90 PLN
34928
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

60 PLN
34929
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

70 PLN
34930
Fi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. z bardzo mocno przesuniętym w dół nadrukiem - napis Poczta Polska na górze znaczka zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
34931

Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

80 PLN
34932

Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., prawe znaczki ze znacznym uszkodzeniem prawej ramki i skraju rysunku znaczka podstawowego, bardzo rzadkie.

300 PLN
34933
Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

400 PLN
34934
Fi.3 No

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z nadrukiem odwróconym, sygnowany, gwarancja Schmutz.

50 PLN
34935
Fi.3B
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
34936

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
34937

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

70 PLN
34938
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

15 PLN
34939
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN
34940
Fi.3B3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN
34941
Fi.3B8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
34942
Fi.3MK
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

150 PLN
34943
Fi.3MK
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

80 PLN
34944
Fi.3MK
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem.

100 PLN
34945


Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

280 PLN