Page:
Neubrandenburg
Poz# Features Catalog Description Actual price
37960

1943 "Kaplica Obozowa" - drzeworyt autorstwa Wacława Bulzackiego, karta nosząca ślady szycia do listownika (por. aukcja LXXXIX lot 20567), co wskazuje, że była wysłana poza obóz; walor w dobrym stanie zachowania.

700 PLN
37961
Fi.1

1944 Kaplica, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenia lewej i dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

350 PLN
37962
Fi.1

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami (Fi.450.-), ciekawe uszkodzenie dolnej ramki, gwarancja Schmutz.

400 PLN
37963
Fi.1

1944 kaplica, gwarancja Schmutz.

400 PLN
37964
Fi.2

1944 świetlica, gwarancja Schmutz.

700 PLN
37965
Fi.2

1944 Świetlica, kasowany znaczek za 5 f. w kolorze czarnym (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

400 PLN
37966
Fi.2

1944 świetlica, znaczek w kolorze czarnym na papierze brunatnym prążkowanym, gwarancja Schmutz.

400 PLN
37967
Fi.3

1944 świetlica, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim o nakładzie 106 sztuk, piękny stan z szeroko ciętymi marginesami, fotoatest Szymczak..

2 000 PLN
37968
Fi.3, 2

1944 Świetlica, znaczki za 5 fen obu odmian: bardzo rzadkiej niebieskiej - nakład 105 sztuk!!! i czarnej popularniejszej skasowane na karcie; oba w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis droższego (ciemnoniebieski) Schmutz.

3 000 PLN
37969
Fi.4-7C

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

800 PLN
37970
Fi.4ay1A

1944 Syrenka, gwarancja Schmutz.

70 PLN
37971
Fi.4ay1A

1944 Syrena, nierozcięta parka z pięcioznaczkowego ciętego arkusika drukarskiego na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
37972
Fi.4ay1A

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Korszeń.

60 PLN
37973
Fi.4ay1A

1944 wydanie obiegowe - Syrena, kasowany wirnikiem cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

70 PLN
37974
Fi.5IIcx4C

1944 wydanie obiegowe - Kaplica, nacinany znaczek za 20 f w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim grubym gumowanym (nakład 330 szt.), co niezwykle rzadkie, naklejony jak zalepka zabezpieczająca na kompletnym liście z pełną treścią wysłanym 13.III, znaczek unieważniony dwuobrączkowym kasownikiem z mostkiem "OFLAG IIE NEUBRANDENBURG" z datą "13 MARZ 1944" dostawioną numeratorem odciśniętą również na froncie; wśród korespondencji poczt obozowych dominują przesyłki okazjonalne (życzenia, zawiadomienia o spotkaniach, powiadomienia biblioteczne, itp.), tak obszerne listy spotyka się w pocztach wewnątrzobozowych sporadycznie; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

6 000 PLN
37975
Fi.5IIdx3C

1944 wydanie obiegowe - Kaplica, rzadka odmiana znaczka za 20 f. w kolorze ciemnooliwkowym na papierze białym gładkim średnim (Fi.400.-), bez peforacji na dole (kilka z nakładu 100 szt.), widoczne na skanie pękniecie papieru na marginesie, gwarancja i opis "5IIdx3C" "5d" i (4) Schmutz.

400 PLN
37976
Fi.5Iax4C

1944 wydanie obiegowe - Kaplica, marginesowy znaczek za 20 f. w kolorze ciemnooliwkowym na papierze białym gładkim grubym niegumowanym, bez perforacji na lewym marginesie (nakład kilka z 234 szt.), gwarancja i opis 5Iax4C(234) Schmutz.

400 PLN
37977
Fi.5Iax4C

1944 kaplica obozowa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN
37978
Fi.5Ibx5A

1944 kaplica, znaczek na papierze bibułkowym białym gładkim o bardzo małym nakładzie 32 sztuk, znaczek w dobry stanie, wartość katalog Fischer 5.500,- zł, gwarancja Schmutz, fotoatest Szymczak.

2 900 PLN
37979
Fi.8

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, kasowany znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

400 PLN
37980
Fi.8

1944 rocznica odzyskania przez Polskę dostępu do morza, gwarancja Walisch.

360 PLN
37981
Fi.8

1944 rocznica odzyskania dostępu do morza, znaczek za 20 f. (Fi.450.-), gwarancja Schmutz.

450 PLN
37982
Fi.9ax1

1944 Caritas, czysty znaczek za 5 f., odmiana w kolorze ciemnofioletowobrązowym na papierze gładkim średnim gumowanym, w katalogu winien być oznaczony jako 9ax1 (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostaje błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo skatalogowana), gwarancja i pełen opis cech Schmutz.

300 PLN
37983
Fi.9ax2, 9bx2

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym występują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

600 PLN
37984
Fi.9bx1

1944 Caritas, guma w słabym stanie, gwarancja Schmutz.

100 PLN
37985
Fi.9bx2

1944 Caritas, znaczek za 5 f. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim grubym niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo skatalogowana); w literaturze podano wielkość arkusza jako 5 x 2; powyższy walor wskazuje, że to nieprawdziwy zapis; odmiana na papierze białym gładkim grubym była drukowana analogicznie do "Kapliczki", której wydrukowano jedynie 32 szt., w dwu arkusikach o rozmiarach 4 x 4 (nie jak podają 4 x 8); drukowano je bowiem na typowej bibule z zeszytu szkolnego, a na niej mieści się arkusz 4 x 4; przy druku znaczka "Caritas" papier był cieńszy, ale format pozostał taki sam - arkusz drukarski zawierał 16 szt. znaczków; nie zachował się żaden większy fragment arkusza obu wspomnianych znaczków, gwarancja Schmutz.

4 800 PLN
37986
Fi.Ck1

1944 kaplica, koperta na prążkowanym papierze pakunkowym, gwarancja Schmutz.

480 PLN
37987
Fi.Cp1

1944 Gryf, całostka za 10 fen typu 2 (w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara) - na papierze o poziomych włóknach papieru, długość całkowita napisu i znaku opłaty 90 mm, z błędami: "kropka nad dolnym ramieniem K i kreseczka pomiędzy TA w napisie KARTA", a nad lewą częścią napisu KARTA POCZTOWA odciśnięte zbyt płytko wycięte dno matrycy; znak opłaty unieważniony datownikiem Gross-Born; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

120 PLN
37988
Fi.Cp1

1944 Gryf, gwarancja Schmutz.

100 PLN
37989
Fi.Cp2

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o ciemnobrązowym znaku opłaty, format 70x100mm - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.I.yu; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 3/2013: "formaty 100 x 70 mm normatywne [-] spotyka się rzadko. Podobno duży format bywał tylko w nakładzie pierwszym."; idealny stan zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN
37990
Fi.Cp2x

1944 Caritas, całostka za 5 fen na papierze białym prążkowanym o ciemnobrązowym znaku opłaty w wąskim formacie (61x100mm) - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - N.III.yt; karta-druk biblioteczny na odwrocie nadruk tekstu zawiadomienia i stempelek z gryfem; według artykułu P.Pelczara w "Przeglądzie Filatelistycznym" 3/2013 na papierze: "białym prążkowanym drukowano [-] nieliczne kartki dla bibliotek o formacie wąskim 52-61x93-100mm"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

120 PLN
37991
Fi.Cp3aIx

1944 Syrena, karta pocztowa o jasnobrązowym znaku opłaty bez usterki, na papierze jasnoszarawobrązowym pakunkowym ze znakiem wodnym - 17 prążków na 2 cm, o grubości 0,09 mm, jednostronnie gładzonym, bez napisu POCZTÓWKA; z obiegu, znak opłaty skasowany 4 MARZ 1944 datownikiem, niewielki nakład 400 sztuk; słabszy stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN