The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Auction 91. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34828

1918 Łowicz, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau", kompletna seria z odwróconym lokalnym nadrukiem "Poczta Polska / Krzyż" stempelkiem gumowym o wymiarach 13,5-14x18 mm, obecnie szalenie trudne do zebrania, wszystkie znaczki po dwie przedwojenne sygnatury w tym SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.1-10 No
2 400 PLN
34829

1918 Zduńska Wola, znaczek z rzadkim nadrukiem lokalnym stempelkiem metalowym (wym. 19 x 17 mm) pierwszego wydania, gwarancja Mikstein. Fischer 2000 pln.

Fi.2
1 200 PLN
34830

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", piękna oryginalna guma bez podlepki ani jej śladu, gwarancja Perzyński.

Fi.2 No
500 PLN
34831

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze czarnym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalnA guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.3
300 PLN
34832

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

Fi.3I
300 PLN
SOLD
34833

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4
40 PLN
34834

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", bez gumy, gwarancja Perzyński.

Fi.4 No
250 PLN
34835

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4I
40 PLN
34836

1918 Zduńska Wola - wydanie I, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 f. z unikalnym nadrukiem lokalnym (Fi.4500.-), poza uszkodzonym prawym górnym narożnikiem i kilkoma krótszymi ząbkami w ładnym stanie - UWAGA prawy górny narożnik na rewersie ma ząbki przesycone tuszem kasownika ale całe!!!, to jedno z najrzadszych wydań poczt lokalnych, gwarancja Jungjohann BPP, Rachmanow, Bojanowicz.

Fi.5
4 000 PLN
34837

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

Fi.5
35 PLN
34838

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5I
300 PLN
34839

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.6
30 PLN
34840

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.6No
60 PLN
34841

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.7No
300 PLN
34842

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm - w tym czasie nadruk w kolorze fioletowym uchodził za nowodruk; gwarancja ND Perzyński.

Fi.7a
120 PLN
34843

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.7a
160 PLN
34844

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.7aNo
60 PLN
34845

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze błękitu pruskiego z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja i opis na odwrocie Krawczyk.

Fi.7c
350 PLN
34846

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.8
30 PLN
34847

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.8
35 PLN
34848

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.8, 19
160 PLN
34849

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.8I
40 PLN
34850

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.8No
300 PLN
34851

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.8a
150 PLN
34852

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

Fi.8aI
330 PLN
34853

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

Fi.8aII
500 PLN
34854

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu II - kwadratowa kropka, w kolorze niebieskim, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.9II
50 PLN
34855

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.9No
300 PLN
34856

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepki, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.10
300 PLN
SOLD
34857

1918 Błonie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / BŁONIE" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x17,5 mm, kasowany prowizorycznie w Błoniu, słaby stan, kilka przebarwień, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.10
30 PLN
34858

1918 Włocławek - I wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 16,5 x 7 mm, piękny stan, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.10a
240 PLN
34859

1918 Kalisz, wydanie I - karta pocztowa opłacona znaczkiem okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen z charakterystycznym - nie mieszczący się na znaczku - lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, wysłana 7.12 z Kalisza do Puław, znaczek skasowano unarodowionym datownikiem KALISZ z wyróżnikiem "**a" przerobionym z niemieckiego "KALISCH", przesyłka z pełną niefilatelistyczną treścią na odwrocie; wszelkie zachowane przesyłki wydań lokalnych należą do rzadkości, a te, które nie zostały sporządzone z inspiracji patriotycznej czy filatelistycznej są prawdziwymi unikatami; walor doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.11
4 000 PLN
34860

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.11a No
600 PLN
34861

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
40 PLN
34862

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.12b
35 PLN
34863

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 40 f. z przesuniętym lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, bez gumy, gwarancja i opis Perzyński.

Fi.14
60 PLN
34864

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
120 PLN
34865

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
34866

1918 Włocławek, znaczek drugiego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
34867

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński, Fi 180 zł

Fi.18
90 PLN