Page:
Concentration camps WW2
Poz# Features Catalog Description Actual price
37355

1934 "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinskoj Wsiesojuz. Stroj. Komb. (Szaliński Wszechzwiązkowy Kombinat Budowlany), dofrankowana ilustrowana koperta wysłana 14.09 z łagru do Tallina; więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

200 PLN
37356

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), list wysłany z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, datownik moskiewskiego urzędu dla przesyłek zagranicznych z 25.VI, zalepka i stemple cenzury Wehrmachtu; koperta sporządzona z polskiej przedwojennej przenicowanej przesyłki ze stemplem urzędowym z godłem "Obwodowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr.8 w Sarnach"; wyjątkowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
37357

1941-44 Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, zestaw 10 listowników wysłanych z obozu (w tym jeden z podobozu Klinker) z 10 różnymi spośród 12 stosowanych stempelków cenzorskich z literami: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "L" i "M"; wszystkie listowniki kompletne w dobrym stanie zachowania.

3 000 PLN
37358

1941 Spandau - niemieckie więzienie w Berlinie, karta z Oflagu XIIA wysłana 10.9 przez ojca do syna znajdującego się w jednym z najcięższych berlińskich więzień - Spandau, przetrzymywano w nim więźniów politycznych, których najczęściej odsyłano do obozów koncentracyjnych; datownik nadawczy z usuniętymi napisami, stempelek cenzora obozowego z numerem 8, adnotacje cenzury więziennej; zachowane egzemplarze korespondencji do więzienia należą do bardzo rzadkich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wymowne świadectwo polskich losów w czasie ostatniej wojny.

500 PLN
37359

1941 KL Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z sygnaturą 1285 wysłana 20.XI z obozu do miejscowości Kiełpiny (Kölpin), znaczek unieważniony datownikiem SANKT GEORG an der GUSEN, dwuwierszowy stempelek cenzury "Poststelle K.L.M,/Gusen zensiert"; całość w dobrym stanie zachowania (na odwrocie niewielkie przebarwienia); z kolekcji B.Grodzińskiego.

500 PLN
37360

1941 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 24.V z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Obwód swierdłowski) do Lwowa; datownik odbiorczy urzędu Lwów 10 z wyróżnikiem "Б"; znamienny fragment tekstu: "... paczka [-] po 8 miesiącach przyszła dostałam wszystko tylko kiełbasa była już na nic."; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
37361

1942 Wołogda - sowieckie więzienie przesyłkowe, list do więzienia wysłany 1.XI z miejscowości Neruta, dokładny adres odbiorcy utajniony - przesyłkę wysyłano na poste restante (do Wostrebowanija); stempelek cenzury nr.123, datownik odbiorczy 5.11; zwraca uwagę koperta sporządzona z gazety; ze zbiorów J.Falkowskiego.

300 PLN
37362

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.

300 PLN
37363

1943 Polenlager, przekaz paczkowy z Końskiego do obozu pracy w Niemczech.

300 PLN
37364

1943 kartka od Polaka z Dubna na Ukrainie do obozu pracy przymusowej w kopalni w Niedergeorgenthal na terenach Czechosłowacji.

140 PLN
37365

1943 Miranda de Ebro, karta pocztowa z obozu koncentracyjnego w Hiszpanii, datowana 26.1.43 wysłana do Grenoble, stempel cenzury z Madrytu, szacuje się, że przez obóz ten przeszło do 2000 Polaków, pomimo zagięć dobry stan zachowania.

1 000 PLN
37366

1943 Bad Tölz - podobóz niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, bardzo rzadki mały podobóz w którym pracowało jednocześnie nie więcej niż 95 osób, kompletny list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym wysłany 13.1.43 do Generalnej Gubernii, bardzo dobry stan zachowania, bardzo rzadkie.

1 500 PLN
37367

1943 Stutthof, koperta i listownik (na ilustracji w pomniejszeniu)wysłany z obozu. List napisany w marcu wyszedł z obozu prawie półtora miesiąca później. Koperty i listowniki były dużo rzadziej w obiegu niż sekretniki.

1 200 PLN
37368

Mi.P314II 

1944 folwark Dyhrnhof - niemiecki obóz pracy przymusowej w okolicach Wrocławia, karta pocztowa z obozu wysłana 24.12 z miejscowości Gross-Wartenberg (Syców) do Grodziska.

100 PLN
37369

1944 Klösterle an der Eger (Klášterec nad Ohří) - niemiecki obóz pracy dla Francuzów w tzw."Kraju Sudeckim", karta pocztowa wysłana 5.6 z obozu do miejscowości Sousceyrac, adres nadawcy" Franzosen Lager I F.A.", dodatkowy stempelek "Lager I.F. Klösterle a.E" przesyłka cenzurowana; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.

160 PLN
37370

1944 niemiecki obóz pracy Łąki (Lunke) fila obozu Sułów (Sulau) - trafili do niego m.in. warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach akcji "Unternehmen Bartold"; widokówka do obozu wysłana 25.12 z Poznania.

100 PLN
37371

1944 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa datowana 26.VI wysłana z domu inwalidów w miejscowości Siemigrodnaja (Семигродная) do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, znaczek w miejscu nadania unieważniony poprzez kreślenie, cenzura wojskowa nr.15384, wirnik odbiorczy na froncie przesyłki, kasujący dodatkowo znaczek; lakoniczna, ale przejmująca treść.

200 PLN
37372

1944 Wesenberg, niemiecki obóz pracy (Gemeinschaftslager) - karta pocztowa do obozu wysłana 20.11 z Mławy; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
37373

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Przemyśla do obozu pracy w Niemczech.

300 PLN
37374

1944 KL Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0264) wysłana z obozu do Tomaszowa, frankatura mechaniczna odciśnięta 25 2 w Hamburgu, stempelek cenzury z parafką cenzora, na odwrocie stempelek informacyjny "Sämtliche Post nur in deutscher Sprache zulässig" (pisać wyłącznie po niemiecku); dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.

700 PLN
37375

1944 Auschwitz Buna, kompletny list z obozu koncentracyjnego na specjalnym listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz - Buna 28.8.44 do Niemiec, Buna był podobozem obozu w Auschwitz usytuowany przy fabryce gumy syntetycznej niemieckiego koncernu IG Farben gdzie kierowano do niewolniczej pracy jeńców z obozu w Auschwitz, stempel cenzora "Geprüft / 2 / A.L. Buna", bardzo rzadkie.

1 600 PLN
37376

1944 Auschwitz Monowice, kompletny list z podobozu na specjalnym listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz 2.8.44 do Grodzic, stempel cenzora "Postzansurstelle / K.L. Auschwitz III / (1) / gerprüft: .......", dobry stan zachowania.

700 PLN
37377

1944 Majdanek, kartka nadana z obozu koncentracyjnego 22.1.44 do Kraśnika, rzadko spotykany list z pełną ręcznie pisaną treścią, stempel Polskiego Czerwonego Krzyża i cenzora na odwrocie, bardzo dobry stan zachowania.

850 PLN
37378

1944 Auschwitz, kompletny list na specjalnym listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz 8.9.44 do Krakowa, stempel cenzora "Geprüft / 12 / K.L. Auschwitz", dobry stan zachowania.

380 PLN
37379

1945 korespondencja między niemieckimi obozami pracy, karta pocztowa wysłana 12.2 "z robót" w miejscowości Osterode an Harz do obozu Gemeinschaftslager "Schwarzer Weg" w Lipsku; słabszy stan zachowania; gwarancja Falkowski.

120 PLN
37380

1945 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), przekaz pieniężny na kwotę 200 rubli wysłany 26.I ze Lwowa do miejscowości Borowskoje; datownik nadawczy na odwrocie.

80 PLN
37381
Fi.Cp95AI

1946 "OGÓLNOPOLSKI i MIĘDZYNARODOWY ZJAZD B.WIĘŹNIÓW NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTR. WARSZAWA 3-5 LUTY 1946" Warszawa 1, karta pocztowa skasowana stemplem okolicznościowym (Myślicki 46 001.

40 PLN
37382
Fi.Cp97-98

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

50 PLN
37383
Fi.468
Mi.503

1948 CENTRALNY OBÓZ PRACY POTULICE, list wysłany 22.3 z obozu do Wąbrzeźna, na froncie trzywierszowy fioletowy stempelek cenzury "C.O.P. Potulice/ cenzurowano/ dnia ________" z parafką cenzora, rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

W czasie wojny w Potulicach znajdował się niemiecki obóz pracy podporządkowany komendantowi obozu koncentracyjnego Stutthof; po wejściu Sowietów obóz został przejęty przez wojska radzieckie, a od 1945 roku podlegał Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego; więźniami obozu byli w 90% Niemcy, oczekujący na deportację do Niemiec, wykonujący w tym czasie prace związane z odbudową zniszczeń wojennych; osadzano tam również żołnierzy AK, żołnierzy niezłomnych - walczących z władzą komunistyczną, a także jeńców wojennych; po wysiedleniu ostatnich Niemców (koniec 1949) w miejscu obozu powstało więzienie, funkcjonujące do dziś.

800 PLN
37384

1955 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, Workuta - lotniczy list polecony wysłany 21.8 przez zesłańców do Warszawy; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie, wśród których były tysiące Polaków, stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny.

250 PLN
37385

Mi.Bl.15

1958 NRD, odsłonięcie pomnika w obozie koncentracyjnym Weimar-Buchenwald, blok kasowany okolicznościowo z pełną oryginalną gumą; bardzo dobry stan zachowania (Mi.130.- euro).

100 PLN
37386
Fi.Cp186

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

20 PLN
37388

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.

40 PLN