Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
39490
Fi.561
Mi.699 

1951 Kongres Kultury Polskiej, znaczek z rozmazanym rysunkiem.

25 PLN
39491
Fi.562
Mi.700

1951 25 rocznica śmierci Feliksa Dzierżyńskiego, znaczek z pustopolem z lewej strony, czyste.

40 PLN
39492
Fi.562
Mi.700

1951 25. rocznica śmierci Feliksa Dzierżyńskiego, znaczek z pustopolem.

20 PLN
39493
Fi.563-5
Mi.702-4

1951 7. rocznica Manifestu Lipcowego, serie z odmianami papierów.

300 PLN
39494
Fi.563-65
Mi.702-04

1951 7 rocznica Manifestu Lipcowego, seria kasowana (Fi.35.-).

30 PLN
39495
Fi.566
Mi.701

1951 III Światowy Festiwal Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie, znaczek z usterką "plama pod gołąbkiem".

10 PLN
39496
Fi.566
Mi.701

1951 III Światowy Festiwal Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie, znaczek legitymacyjny o ząbkowaniu liniowym 12¾:10¾ z oznaczeniem walca N.I.W.I. - znajdującym się pod 100 znaczkiem w arkuszu, czyste, dobry stan zachowania.

40 PLN
39497

Fi.566 B3
Mi.701

1951 III Światowy Festiwal Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie, narożny czworoblok znaczków o ząbkowaniu liniowym 12¾:10¾, lewy dolny z błędem na poz.91 "biała plama pod gołąbkiem", dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

60 PLN
39498

Fi.566 B5
Mi.701

1951 III Światowy Festiwal Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie, czworoblok znaczków o ząbkowaniu liniowym 12¾:10¾, lewy dolny z błędem na poz.67 "przekreślone N w BOJOWNIKÓW", dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

60 PLN
SOLD
39499
Fi.566MK
Mi.701 

1951 III Światowy Festiwal Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie, makulaturowy znaczek z pocztowego obiegu błędem ząbkowania - niepełny rysunek znaczka, gwarancja Walocha.

90 PLN
39500
Fi.567
Mi.706

1951 wydanie przedrukowe, znaczek z pustopolem z lewej strony, czyste.

50 PLN
39501

Fi.567
Mi.706

1951 wydanie przedrukowe, czworoblok z pustopolami na lewym marginesie.

80 PLN
39502
Fi.567
Mi.706 

1951 wydanie przedrukowe, nadruk nowej wartości lekko przesunięty do góry.

20 PLN
39503
Fi.567 B
Mi.705

1951 Bolesław Bierut - wydanie przedrukowe na wartości nie wprowadzonej do obiegu, znaczek za 45 gr./35 zł. z niekatalogowanym błędem nadruku "brak wypustki w literze g", gwarancja Korszeń.

100 PLN
39504
Fi.567MK
Mi.706

1951 wydanie przedrukowe, znaczek z przesuniętym nadrukiem.

50 PLN
39505
Fi.571
Mi.709 

1951 Festiwal Muzyki Polskiej, znaczek z przesuniętą perforacją pionową z bocznym marginesem.

50 PLN
39506

Fi.573-76
Mi.711-14

1951 Ogólnokrajowy Zjazd PZF, znaczki z bloku - wszystkie kombinacje: czworoblok, parki poziome i pionowe, znaczki pojedyncze; aby uzyskać podobny komplet trzeba porwać co najmniej 4 bloki wycenione wg. katalogu Fischera na 600.- zł; czyste.

400 PLN
39507

Fi.573-76
Mi.711-14

1951 Ogólnokrajowy Zjazd PZF, czwórka z bloku, kasowana z pełną oryginalną gumą.

30 PLN
39508
Fi.Cp126

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

20 PLN
39509
Fi.bl.11
Mi.Bl.11

1951 groszy, blok z nadrukami groszy typ 23A w kolorze fioletowym, blok kasowany stemplem Warszawa 1 z wyróżnikiem "1m", na odwrocie uszkodzona guma przy dolnym marginesie, od frontu bez zarzutu.

1 000 PLN
39510
Fi.bl.12
Mi.Bl.12

1951 Ogólnokrajowy Zjazd PZF, blok.

120 PLN
39511
Fi.bl.12
Mi.Bl.12 

1951 Ogólnopolski Zjazd PZF, blok drukowany z nadmierną ilością farby, lekko pogrubiony druk, osobliwe.

90 PLN
SOLD
39512
Fi.bl.12

1951 Ogólnokrajowy Zjazd PZF, blok czysty (Fi.150.-).

130 PLN
39513
Fi.bl.12

1951 karnet - blok "I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD DELEGATÓW PZF".

70 PLN
39514
Fi.bl.12B1
Mi.Bl.12

1951 Ogólnopolski Zjazd PZF, blok z błędem w postaci podwójnych linii prawego ornamentu w górnej części.

90 PLN
39515

1951 poświadczenie odbioru przesyłki na druku pocztowym.

15 PLN
39516
Fi.583-652
Mi.721-90

1952 rocznik kopert FDC.

950 PLN
39517
Fi.583-652
Mi.721-90

1952 rocznik znaczków czystych w tym dodatkowo odmiana 631I NIEDZIGA (Fi.566,50.-).

340 PLN
39518
Fi.588-9
Mi.726-7

1952 5. rocznica śmierci gen. Karola Świerczewskiego, serie z odmianami papieru.

50 PLN
39519
Fi.590-93A
Mi.728-31B

1952 wydanie na przesyłki lotnicze, seria cięta z górnymi marginesami, czysta (Fi.80.-).

60 PLN
SOLD
39520
Fi.590-93A
Mi.728-31B

1952 wydanie na przesyłki lotnicze, seria cięta, kasowana - z koperty FDC (Fi.75.-).

60 PLN
39521

Fi.590-93A
Mi.728-31B

1952 wydanie na przesyłki lotnicze, nieząbkowana seria czysta w czworoblokach z marginesami, 90 gr blok legitymacyjny z oznaczeniem walca (1 walec, 2 nakład, 1 moletowanie), bardzo dobry stan zachowania (Fi.+350.-).

300 PLN
39522
Fi.591-93A
Mi.728-31B

1952 FDC - "Wydanie na przesyłki lotnicze", nieząbkowane (Mi.80 euro).

120 PLN
39523
Fi.591B
Mi.729A

1952 wydanie na przesyłki lotnicze, narożny znaczek z pustopolem.

300 PLN
39524
Fi.592B
Mi.729A

1952 Wydanie na przesyłki lotnicze, 90 gr - frankatura wielokrotna, parka pionowa na poleconej opasce gazetowej wysłanej 25.10 z urzędu Kraków 19 do Bremy, na odwrocie datownik odbiorczy z 31.10; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
39525
Fi.597
Mi.735

1952 Wyścig Pokoju, komplet 4 kopert z kasownikami wszystkich etapów na terenie Polski: Warszawa, Łódź, Katowice i Wrocław (Myślicki 52 005-8); temat - KOLARSTWO.

40 PLN
39526
Fi.602 B1
Mi.740 DP 

1952 110 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, znaczek za 1.15 zł., z błędem "podwójna cyfra 1 w 110", gwarancja Korszeń.

25 PLN
39527
Fi.602 B1, 601
Mi.740DP, 739 

1952 110 rocznica urodzin Marii Konopnickiej, znaczek za 1.15 zł, z błędem "podwójna cyfra 1 w 110" na kopercie FDC.

50 PLN
39528
Fi.602B1
Mi.740DP

1952 Maria Konopnicka, znaczek z błędem "podwójna 1 w 110".

15 PLN
39529
Fi.602B1
Mi.740DP

1952 110. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, znaczek z błędem "podwójna cyfra 1 w napisie 110".

15 PLN