The new auction will start soon

Auction 90. Polonica on foreign stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33566

1933 Odsiecz Wiedeńska 1683, najdroższy w serii znaczek za 40 (g+30g) z wizerunkiem zwycięzcy spod Wiednia Króla Jana III Sobieskiego, skasowany okolicznościowo na wycinku.


Mi.560, 559 
400 PLN
33567

1935 list z miejscowości Dzierżyński graniczącej z Moskwą wysłany 7.4 do Herstelle w Niemczech, znak opłaty skasowany dwuobrączkowym datownikiem "MOSKWA 31 DZIERŻYŃSKI" (МОСКВА 31 ДЗЕРЖИНСКИЙ), stempel urzędu przejściowego Moskwa z 8.4; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.372AY
60 PLN
33568

1938 Francja - Maria Curie Skłodowska, znaczek za 1,75+0,50 Fr. wydany z okazji 40 rocznicy odkrycia radu.


Mi.433
25 PLN
33569

1943 koperty pierwszego dnia obiegu serii wydań znaczków poczty amerykańskiej z flagami państw, w tym przypadku z flagą polską. Znaczki te drukowano jako wydanie ogólne bez flagi. Dla "polskiego" wydania w drugiej kolejności drukowano kolor czerwony i na koniec czarny, tak jak na dolnej kopercie. Niewielką część nakładu drukowano w odwrotnej kolejności; najpierw kolor czarny, a następnie czerwony (górna koperta). Kolejność druku dobrze widoczna na polskiej fladze. Błąd ten jest katalogowany w katalogu Scotta jako odmiana #909c. Ciekawy i dosyć rzadki walor.


400 PLN
33570

1949 Maria Skłodowska i Piotr Curie na panamskim znaczku obowiązkowej dopłaty na walkę z rakiem na liście wysłanym 12.IX z Panamy do Balboa w Strefie Kanału Panamskiego, list opłacony znaczkiem z miecznikiem; bardzo dobry stan zachowania; temat - RYBY.


Mi.Z30, 325
200 PLN
33571

1951 Monte Cassino, odbudowa klasztoru zdobytego przez II korpus gen.Andersa, seria czysta na podlepkach.


Mi.837-38
80 PLN
33572

1954 Watykan, Wilno - Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.


Mi.227-29
100 PLN
33573

1956 Watykan, kasowana seria z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.


Mi.263-65
10 PLN
33574

1956 Francja - Fryderyk Chopin, odbitka autorska rytownika Henry Cheffera - jego sygnatura na dole, znaczek o nominale 20 Fr. wydrukowano w kolorze fioletowym; we Francuskim Muzeum Poczty pokazane są cięte próby kolorów i tzw. "Epreuve de Lux" tego znaczka, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze niebieskim i sygnowana przez rytownika odbitka autorska jest unikalna, na użytek autora wykonuje się ich zwykle po kilka sztuk.


Mi.1114 P
4 000 PLN
33575

1957 George Sand - muza i kochanka Chopina, praprawnuczka króla polskiego Augusta II Mocnego; dekoracyjna koperta FDC, dodatkowo 5 pozostałych znaczków z serii na ilustrowanych kopertach FDC (Jean de Joinville, Bernard Palissy, Quentin de la Tour, Robert de Lamennais, Jules Guesde).


Mi.1136-1141 
50 PLN
33576

1957 Mikołaj Kopernik, francuski znaczek na karcie maksimum skasowany okolicznościowo 11.XI z okazji XI Jesiennego Salonu Filatelistycznego w Paryżu.


Mi.1167
40 PLN
33577

1957 Francja - Mikołaj Kopernik, pasek pięciu prób znaczka za 8 Fr. autorstwa rytownika Julesa Piela odbitych w różnych odcieniach koloru niebieskiego, znaczek definitywny jest koloru fioletowobrązowego.


Mi.1167 P
2 000 PLN
33578

1957 Francja - Mikołaj Kopernik, seria sławnych ludzi.


Mi.1167-73
25 PLN
33579

1959 500 rocznica urodzin św.Kazimierza, seria znaczków watykańskich na dekoracyjnej kopercie FDC.


Mi.330-31
40 PLN
33580

1960 Brazylia - Ludwik Zamenhof, znaczek z okazji 100 rocznicy urodzin twórcy esperanto.


Mi.975 
10 PLN
33581

1960 Międzynarodowy Konkurs Muzyki, Pieśni i Tańca w Epinal, francuski znaczek z Fryderykiem Chopinem za 20 fr skasowany 9/10-7 na ilustrowanej karcie stemplem okolicznościowym z podobizną kompozytora CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE EPINAL.


Mi.1114
50 PLN
33582

1960 "POLPEX 1950" pamiątkowa winieta w formie bloczka wydana staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago; temat - POLSKA NR.1.


40 PLN
33583

1960 Stulecie Pierwszego Polskiego Znaczka Pocztowego, okolicznościowa pocztówka wydana nakładem Polskiego Związku Filatelistów w Wielkiej Brytanii.


30 PLN
33584

1960 Polphilex 60, Wystawa Filatelistyczna w Londynie, arkusik pamiątkowy z okazji 100 lecia pierwszego znaczka polskiego, z bardzo rzadkim błędem obrócony kolor różowy co znacznie zmieniło rysunek, ciekawy walor do tematu wystaw lub Polska nr.1.


180 PLN
33585

1960 "Polphilex 60" wystawa z okazji stulecia pierwszego znaczka polskiego, zorganizowana przez Związek Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii, koperta z pamiątkową winietą skasowana pieczęcią Związkową.


40 PLN
33586

1960 kartki wydania Polonii z Wielkiej Brytanii.


60 PLN
33587

1960-81 zestaw 31 sztuk winietek polonijnych, niektóre ślady po podlepkach.


200 PLN
33588

1961 Węgry, Konferencja Ministrów Łączności Krajów Socjalistycznych w Warszawie, seria czysta.


Mi.1762-64A
10 PLN
33589

1963 setna rocznica Powstania Styczniowego, wydawnictwo polonijne z Wielkiej Brytanii.


30 PLN
33590

1966 znaczek amerykański wydany z okazji 1000-lecie Chrztu Polski, na dekoracyjnej kopercie FDC.


Mi.904
40 PLN
33591

1966 1000-lecie Chrztu Polski, znaczek ostemplowany 30.VII w Waszyngtonie na pamiątkowej karcie z ilustracją przedstawiającą jeden z niezrealizowanych projektów znaczków amerykańskich - autorstwa Wincentego Gawrona - przygotowywanych z okazji Milenium Polski; z autografem autora.


Mi.904
100 PLN
33592

1966 1000-lecie państwa polskiego.


20 PLN
33593

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.


20 PLN
33594

1966 amerykańskie znaczki z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


45 PLN
33595

1966 koperta FDC amerykańskiego wydania z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


20 PLN
33596

1966 list ofrankowany m.in. znaczkiem z Janem Paderewskim wysłany 18.FEB z miejscowości Krakow w stanie Wisconsin do Krakowa w Polsce, przesyłka nie odnalazła adresata i 31.III została zwrócona do nadawcy; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (rozcięty z 3 stron - w celu lepszej ekspozycji).


40 PLN
33597

1966 nalepki okolicznościowe rytowane w stali z okazji wystawy filatelistycznej Polphilex 66 w Wielkiej Brytanii.


180 PLN
33598

1966 bloczek okolicznościowy wystawy filatelistycznej Polphilex 66 w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
33599

1966 nalepka okolicznościowa polskiego millenium.


60 PLN
33600

1966 seria poczty watykańskie z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.


20 PLN
33601

1967 "VI ZJAZD KLUBU FILATELISTÓW POLONICA" Poznań 9, kasownik okolicznościowy ukazujący znaczek francuski z Fryderykiem Chopinem na kopercie; temat - CHOPIN, ZNACZEK NA ZNACZKU.


30 PLN
33602

1969 list adresowany do generała Stanisława Pelca z jego autografem na froncie koperty.


80 PLN
33603

1970-2 zestaw 60 sztuk różnych kopert z kasownikami amerykańskich miejscowości o polskobrzmiących nazwach.


280 PLN
33604

1970 nalepka okolicznościowa z okazji pogrzebu gen. Andersa.


90 PLN
33605

1972 zjazd kobiet-żołnierzy z Pomocniczej Służby Kobiet przy Polskich Siłach Zbrojnych przy II Korpusie, znaczki na kopercie z wizerunkiem sztandaru PSK ostemplowane okolicznościowo 11.XI w Londynie.


40 PLN