The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29279

1943 „Gołąb” – próba znaczka nr.1 za 10 f., wzór wykorzystany także jako znak opłaty w kartach pocztowych, jedna z kilku próbnych odbitek w odmiennej od definitywnej barwie ciemnoszaroultramarynowej; wszystkie trzy wartości I wydania poczty wewnątrzobozowej projektował i rytował Romuald Nowicki; tak jak dwa pozostałe wzory nie wprowadzone do obiegu - "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", próba została wklejona na stronę tytułową Katalogu Poczty Obozowej autorstwa Z.Włodarskiego; jest znacznie rzadsza niż sporadycznie wykorzystywane w tym celu projekty "Żaglowiec" i "Pocztylion na koniu", nie została nawet ujęta w Katalogu Poczt Obozowych wybitnego znawcy tego tematu Manfreda G.Hebera; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1 P1
4 000 PLN
29280

1943 Święto Artylerii, kasowany znaczek za 20 f. w kolorze ciemnobrązowym na papierze szarym gładkim, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
280 PLN
SOLD
29281

1943 całostka ze złamanym rogiem.

Fi.Cp.8yII
30 PLN
29282

1943 Święto Artylerii, karta pocztowa z ciemnoniebieskim znakiem opłaty na żółtawym szorstkim kartonie, jedna z najrzadszych kart obozowych o mikroskopijnym nakładzie 31 szt., idealny stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1ay
3 600 PLN
29283

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), karta czysta; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w dobrym stanie zachowania (naturalna pozioma fałdka w papierze); gwarancja.

Fi.Cp6x2A
100 PLN
29284

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 5 f., wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, czysta, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7x1
250 PLN
29285

1943 karta obiegowa o nominale 5 f., wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 11.V, na froncie stempelek z emblematem "STUDIUM PEDAGOGICZNO-SPOŁECZNE OFLAG IIA", na odwrocie druk zawiadomienia bibliotecznego; niezmiernie rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
500 PLN
29286

1943 karta obiegowa o nominale 10 f na kartonie szarym gładkim, czysta, doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp8yII
120 PLN
29287

1943 ilustrowana karta obiegowa - A.Mickiewicz, dwie karty o nominale 20 f., po lewej zwykła, po prawej niekatalogowana odmiana z początkowego okresu druku na kartonie szarym gładkim w formacie 113x72 mm, ma ona ilustrację w kolorze intensywnie czarnym o mniej wyraźnym rysunku (została potem podretuszowana); obie czyste w bardzo dobrym stanie zachowania (niewielki ślad podlepki na awersie); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp10y
800 PLN
29288

1943 ilustrowana z odwrotnie wydrukowanym znakiem opłaty, znane z pojedynczych egzemplarzy, za dopłatą fotoatest.

Fi.Cp10z
2 000 PLN
29289

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), dwa egzemplarze: z obiegu, wysłana 31.XII i czysta, obie karty w doskonałym stanie zachowania; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Oivinda Bohna z Norwegii; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp12d
400 PLN
29290

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
29291

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
29292

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
29293

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
240 PLN
29294

1944 Syrena, gwarancja.

Fi.5IIbx
100 PLN
29295

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
29296

1944 Święto Morza, seria, znaczek za 20 fenigów bez gumy, gwarancja.

Fi.9-11
60 PLN
SOLD
29297

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9ax2
240 PLN
29298

1944 Rok Olimpijski, marginesowa seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz,.

Fi.12-14
300 PLN
29299

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
29300

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
29301

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
29302

1944 Herby miast - Wilno, znaczek za 5 fen na karcie pocztowej (opłata niezgodna z taryfą) wysłanym 24.XII; gwarancja.

Fi.17
160 PLN
29303

1944 Herby miast, seria kasowana na wycinkach, 3 znaczki z dodatkowym stemplem okolicznościowym, gwarancja Schmutz.

Fi.17-21
100 PLN
29304

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
29305

1944 Herby miast, marginesowa i narożnikowa seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.17-21
70 PLN
29306

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.18
10 PLN
29307

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja.

Fi.20
10 PLN
29308

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.20
10 PLN
29309

1944 Herby miast, unikalny kasowany znaczek za 50 gr. z podwójnym drukiem dolnego napisu, gwarancja Schmutz.

Fi.21
320 PLN
29310

1944 herby, luzak z serii.

Fi.21
10 PLN
29311

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.21
15 PLN
29312

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
29313

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, prawostronnie cięty kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
80 PLN
29314

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, lewostronnie cięty znaczek za 30 gr., czysty bez gumy, gwarancja.

Fi.22
40 PLN
29315

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
29316

1944 Puławski i Kościuszko, znaczek za 50 gr ślady przywarcia na gumie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
80 PLN
29317

1944 Pułaski i Kościuszko, seria w parkach kasowana na wycinkach, gwarancja.

Fi.23-24
300 PLN
29318

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
170 PLN