The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25659

1912 nalepki Pierwszej Okrężnej Kolekcjonerskiej Wystawy Polskiego Związku Unia.


100 PLN
25660

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 4/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-43 
140 PLN
SOLD
25661

1914 kartka z Koniecznej (stemplem okręgowym nr 343) na Morawy ostemplowana kamuflażowo stemplem okręgowym dla utrudnienia miejsca nadania listu i skojarzenia z potencjalnie interesującymi informacjami z treści tej kartki. Rzadkie kasowanie, opisywane przez J. Adamczyka i J. Bartke.


250 PLN
25662

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

Fi.ON1-5
95 PLN
25663

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
25664

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.ON5
60 PLN
25665

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
25666

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
25667

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
25668

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
25669

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
25670

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
90 PLN
25671

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
100 PLN
25672

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
25673

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 20.11 z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
25674

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
80 PLN
25675

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
25676

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
25677

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp2
40 PLN
25678

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
25679

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
25680

1915 seria Feldpost I.

Fi.OA1-21
800 PLN
25681

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

Fi.OA21No
400 PLN
25682

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

Fi.OA22-48
950 PLN
25683

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48
300 PLN
25684

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

Fi.OA22-48
750 PLN
25685

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
600 PLN
25686

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
50 PLN
25687

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
25 PLN
25688

1915 stemplowany luzak.

Fi.OA47
150 PLN
25689

1915 parka znaczków za 5 kr.

Fi.OA47
700 PLN
25690

1915 znaczek cięty.

Fi.OA47nz
400 PLN
25691

1915 dowód nadania telegramu z Krakowa.


75 PLN
25692

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.


30 PLN
25693

1915 kartka z Lipy w Galicji do Austrii, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Przemyślu.


40 PLN
25694

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.


50 PLN
25695

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.


70 PLN
25696

1915 list polecony z Zabłocia koło Żywca na Morawy, stempel cenzury wojskowej w Bielsku.


80 PLN
25698

1916 Białystok, rzadki znaczek poczty doręczeniowej unieważniony przez skasowanie i ręczny podpis, bardzo ładny stan, Fi 1.200,- zł, gwarancja Berbeka.

Fi.1I
800 PLN
25699

1916 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe GGW na znaczkach Germania.

Fi.ON11
125 PLN