The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28800

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek, odmiana w kolorze żółtobrązowym - jedna z trzech obok ochrowobrązowej i popularnej ciemnobrązowej występujaca na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, na wycinku użytkowym, gwarancja i opis "3Iau żółtobrązowy" Schmutz.

Fi.IIIau
1 200 PLN
28801

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u o nakładzie 1900 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIau
300 PLN
28802

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
480 PLN
28803

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brunatnożółtym na papierze białym gładkim cienkim - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z ciemnobrązowym - według Machowskiego III.A.b. - tworzą IIIax2) na karcie pocztowej nieznacznie przyciętej; gwarancja i opis (IIIax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
500 PLN
SOLD
28804

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, unikalna odmiana w kolorze ciemnobrązowym o odcieniu bardziej czerwonawym niż zwykle na karcie z obiegu pocztowego: jedyny znaczek Poczty Wielkanocnej występujący na papierze żółtawym gładkim grubym; we wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych nie było przesyłki opłaconej takim znaczkiem, gwarancja i opis "IIIaz1 (150)" Schmutz.

Fi.IIIaz1
6 000 PLN
28805

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
260 PLN
28806

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 o nakładzie 1200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIaz3
150 PLN
SOLD
28807

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze fioletowobrązowym na papierze x2 o nakładzie 100 sztuk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIbx2
1 000 PLN
SOLD
28808

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIbx2
4 000 PLN
28809

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim (turkusowym) na papierze x2 o nakładzie 60 sztuk, jest to rzadka odmiana w ramach nakładu znaczka w kolorze ciemnozielonym, niezwykle rzadkie, gwarancja, opis i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIbx2
5 400 PLN
SOLD
28810

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIcu
2 400 PLN
28811

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIcu
2 000 PLN
SOLD
28812

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 200 PLN
28813

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax1
400 PLN
SOLD
28814

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax2
800 PLN
28815

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x3 o nakładzie 100 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax3
1 000 PLN
SOLD
28816

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x3 o nakładzie 100 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax3
2 250 PLN
SOLD
28817

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze y3 o nakładzie 150 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVay3
2 000 PLN
28818

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
28819

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 o nakładzie 150 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iaz2
550 PLN
28820

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z3 o nakładzie 2000 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iaz3
200 PLN
28821

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
6 000 PLN
28822

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
3 000 PLN
28823

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
160 PLN
28824

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym na karcie z obiegu pocztowego zrobionej z części listownika dla jeńców wojennych, w czasie funkcjonowania Poczty Wielkanocnej nie była określona wysokość opłaty za przesyłkę, tym niemniej te opłacone "Pocztylionem" lub dwoma i więcej "Wdowami" są spotykane bardzo rzadko, gwarancja i opis Schmutz VIax1.

Fi.VIax1
3 600 PLN
28825

1941 list z poczty polowej w Monachium do oflagu IIC w Woldenbergu (Dobiegniew). Rzadka korespondencja do obozu.


150 PLN
28826

1942-45 komplet odbitek wszystkich znaków opłaty z unieważnionych matryc, również bloków, w sumie 50 sztuk odbitek, w komplecie rzadko oferowane.

Fi.1-50, U1, D1-6
600 PLN
28827

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
140 PLN
28828

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
140 PLN
28829

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
28830

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
28831

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
28832

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1264 sztuki, gwarancja.

Fi.1ay1
110 PLN
SOLD
28833

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1264 sztuki, mini fotoatest (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

Fi.1ay1
120 PLN
28834

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 o nakładzie 1137 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1bx2
140 PLN
28835

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze y4 o nakładzie 207 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1by4
800 PLN
28836

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1cu
800 PLN
28837

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieski na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
28838

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
28839

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN