The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31003

1952-3 STALINOGRÓD, dwa listy nadane w ambulansie pocztowym nr 333 na trasie Przemyśl - Stalinogród (Katowice), ten z datą 25.8.52 z jeszcze z nazwą Katowice, drugi z datą 25.9.53 już z nazwą Stalinogród, zmiana nazwy Katowic na Stalinogród miała miejsce w okresie 7 marca 1953 – 12 grudnia 1956.

Fi.534, 606, 613
65 PLN
SOLD
31004

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
40 PLN
31005

1952 uchwalenie konstytucji PRL, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.622-3
Mi.760-1
60 PLN
31006

1952 uchwalenie konstytucji PRL, znaczek z błędem "uszkodzona cyfra 4".

Fi.622B2
Mi.760
30 PLN
31007

1952 uchwalenie konstytucji PRL, znaczek z błędem "uszkodzona cyfra 4".

Fi.622B3
Mi.760
30 PLN
SOLD
31008

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
31009

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
50 PLN
31010

1952 "WINOBRANIE 4-5 X 1952 ZIELONA GÓRA" znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo (Myślicki 52 202); temat - WINO, ROŚLINY, ROLNICTWO.

Fi.630
Mi.768
30 PLN
31011

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
20 PLN
31012

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, arkusz sprzedażny znaczka za 5 gr. złożony w połowie, pochodzący z 1 walca i pierwszego sektora, po licznych odnowieniach (moletowaniach) formy drukowej.

Fi.637 ark.
Mi.775
130 PLN
31013

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, 5 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 23.I.1954 - po wycofaniu znaczków z obiegu !!! - z Kielc do Chęcin.

Fi.637, 535
Mi.775, 673 
20 PLN
31014

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.637-8
Mi.775-6
30 PLN
31015

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.80.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
31016

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.90.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
70 PLN
31017

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.60.-).

Fi.641-2B
Mi.779-80A
60 PLN
31018

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony, kasowane z pełną oryginalną gumą.

Fi.641-2B
Mi.779-80A
50 PLN
31019

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, 45+15gr znaczek ząbkowany z pustopolem z lewej strony, czysty.

Fi.641B
Mi.779A
30 PLN
31020

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Wiedniu, seria z odmianami.

Fi.651-2
Mi.789-90
15 PLN
31021

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu "Lenin".

Fi.XXV
Mi.782I
80 PLN
31022

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
31023

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi. 50,- Euro).

Fi.XXV
Mi.782I
70 PLN
31024

1952 znaczek nie doszły do obiegu bez napisu "LENIN".

Fi.XXV
Mi.782I
85 PLN
SOLD
31025

1953 BITWA POD GRUNWALDEM - Czesław Słania, lotniczy list polecony z Bielska Białej z 1.9.53, opłacony dwoma znaczkami po 30 gr. z serii budownictwo i odbitką w formie znaczka z wklęsłodrukowej kliszy kreskowej w kolorze brązowym - pracą dyplomową Czesława Słani na ASP w Krakowie, która przyczyniła się do przyznania mu tytułu "summa cum laude" (z najwyższą pochwałą); nie miała ona mocy obiegowej, więc oferowana przesyłka jest nadużyciem na szkodę poczty, list posiada jedynie połowę tylnej części koperty (bez nadawcy - obawa przed sankcjami), ale z zachowanymi kasownikami: tranzytowym Warszawa z 3.IX.53 i odbiorczym Stanmore - Registered z 10.SP.53, wspaniały walor do zbioru tematycznego lub powojennej Polski, znany jest tylko jeszcze jeden podobny list, fotoatest Berbeka.

Fi.579+FP
Mi.717+PFa 
8 000 PLN
31026

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

Fi.653
Mi.791
100 PLN
31027

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
31028

1953 rocznik kopert FDC, bardzo rzadki w komplecie.

Fi.653-98
Mi.791-833
1 200 PLN
31029

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.685,50.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
410 PLN
31030

1953 "PAŁAC KULTURY i NAUKI IMIENIA JÓZEF STALINA/ ROCZNICA PODPISANIA UMOWY MIĘDZY RZĄDEM POLSKI I ZSRR", znaczek na kopercie skasowany okolicznościowo w Warszawie (Myślicki 53 003).

Fi.654
Mi.792
30 PLN
SOLD
31031

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
31032

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
31033

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
SOLD
31034

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z pozycji 41 w arkuszu z błędem "odwrócona cyfra 1 w 1863", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.659B1
Mi.796
350 PLN
31035

1953 Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym ze Stalinogrodu.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN
31036

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.661-3
Mi.799-801
150 PLN
31037

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.40.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
25 PLN
31038

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.100.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
60 PLN
SOLD
31039

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", edycja specjalna dla VIP-ów, wydana na szarym marmurkowym papierze, znaczki ostemplowane w Łodzi; bardzo rzadko spotykana odmiana; dokonały stan zachowania.

Fi.661-63
Mi.799-801 
150 PLN
SOLD
31040

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
31041

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w warszawie, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.664-6
Mi.802-4
150 PLN
31042

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953".

Fi.664-66
Mi.802-04
50 PLN