The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29588

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 40 gr. z nieznanym do tej pory na tej wartości nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, ładny stan zachowania, ewentualnie sygnatura.

Fi.(8)
250 PLN
29589

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1,20 zł. z nieznanym do tej pory na tej wartości nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, piękny stan zachowania, ewentualnie sygnatura.

Fi.(11)
400 PLN
29590

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./6 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.1
500 PLN
29591

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, jako czysty rzadki znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 621 szt), przeważająca większość zachowała się jako kasowana, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
200 PLN
29592

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 12 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, ewentualnie sygnatura.

Fi.2
250 PLN
29593

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 6 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 560 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
150 PLN
29594

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 110 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.3I
600 PLN
SOLD
29595

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.4
200 PLN
29596

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, unikalny, jedyny odnotowany w tym wydaniu znaczek za 10 gr. z odwróconym nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / RUDNIK / n/Sanem", piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4III No
12 000 PLN
29597

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, jako czysty rzadki znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 504 szt), przeważająca większość zachowała się jako kasowana, piękny stan, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
250 PLN
29598

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 40 gr. z ciekawie zniekształconym nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
200 PLN
29599

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 23 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, ewentualnie sygnatura.

Fi.6
250 PLN
29600

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/16 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 131 szt.), znaczki czyste są bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

Fi.6
800 PLN
29601

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 30 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura.

Fi.7
60 PLN
SOLD
29602

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.8
100 PLN
29603

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 80 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 184 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.8
600 PLN
29604

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 30 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 53 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.8I
1 150 PLN
SOLD
29605

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.11I
600 PLN
29606

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./2 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku obiegowym z Hitlerem; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.14
80 PLN
29607

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./1,60 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 1 zł. 1 / belki" (nakład 396 szt.), gwarancja Krawczyk.

Fi.18
250 PLN
29608

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym w odwróconym układzie - nominał jest pod napisem zamiast nad nim (pojedynczy egzemplarz z ogólnego nakładu 116 szt.) - prawidłowo opisany w Polskich Znakach Pocztowych, ale błędnie skatalogowany w Fischerze - nominał powinien być 1 zł., a nie 2 zł.; piękny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.18 B
3 000 PLN
29609

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład 100 szt.), lewy gdzie cyfra 2 była niewyraźna z dodatkowym unikalnym nadrukiem nowej wartości w kolorze fioletowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.21c/21+21
2 400 PLN
29610

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 1,50/2 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu V (nakład 273 szt.) "Orzeł 1,50 ZŁ. / POCZTA POLSKA belki", piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.22
500 PLN
29611

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 zł. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem najrzadszego typu IV trzema stempelkami - gumowymi "Polska" i "belka" oraz metalowym "RUDNIK n SANEM", został przedrukowany w minimalnym nakładzie 9 szt. - to jeden z najrzadszych znaczków Poczt Lokalnych 1944-45, piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.26IV
6 000 PLN
29612

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek urzędowy za 12 gr. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem" bez nadruku belki, która nie zmieściła się na tak małym znaczku; został przedrukowany w minimalnym nakładzie 3 szt. - to jeden z najrzadszych walorów Poczt Lokalnych z 1944 roku, piękny stan zachowania, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.28II
10 000 PLN
29613

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, seria marginesowych znaczków z "Gapą" - "55 urodziny Hitlera", pochodzących z dostaw od klientów poczty z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład pojedyncze sztuki (Fi. -.-; z "Gapą" pewno tylko ta seria), poza śladami podklejenia na krawędziach marginesów w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.37-39 Pw1
4 800 PLN
29614

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta znaczek urzędowy Godło III Rzeszy za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład pojedyncze sztuki), bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.46
3 000 PLN
29615

1944 Chełm Lubelski, prywatny projekt znaczka wydania lokalnego z herbem Chełma i napisami CHEŁM i POCZTA POLSKA na prawidłowo opłaconej znaczkiem wydania definitywnego Goznak za 25 gr. unarodowionej całostce Generalnego Gubernatorstwa; całość przesłana miejscowo 9.XI w Chełmie, znaczki unieważnione charakterystycznym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A", stempelek cenzury wojskowej nr.165; interesująca treść korespondencji; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania, stempelek gwarancyjny lub własnościowy Z.Gniazdowski.
Jak wielka była chęć zamanifestowania również w filatelistyce radości z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, niech świadczy cytat z Rzeczpospolitej z 4.IX.1944: "O POLSKIE ZNACZKI POCZTOWE"
Prosimy o nadruki na znaczkach okupacyjnych np. Orzeł Polski i napis Poczta Polska... Chodzi o propagandę bo znaczki te rozejdą się po całym świecie, a ich reprodukcje będą zamieszczone we wszystkich pismach ilustrowanych. Chodzi też o sprawiedliwość. Okupant niemiecki w 1939 r. kalał znaczki pocztowe swoja wroną i drapieżną swastyką. Nadszedł czas, by czarna wrona i swastyka zniknęły pod Polskim Orłem. Takiej satysfakcji oczekujemy od Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów.


2 400 PLN
29616

1944 UNIKALNE PROWIZORIUM LOKALNE - SIEDLCE, cenzurowana karta pocztowa nadana 30.VIII. z Siedlec do Lublina, prawidłowo opłacona 25 gr. co udokumentowano kauczukowym stempelkiem 25 25 / orzeł w koronie / POCZTA POLSKA / beleczka, obok stempelek POBRANO OPŁATĘ ZŁ...GR.25, na środku adnotacja cenzora; znanych jest tylko kilka nieinspirowanych filatelistycznie przesyłek, to jedna z nich - jeden z najciekawszych walorów prowizoriów lokalnych z tego okresu (Fi.od 6000.-), gwarancja Schmutz.


8 000 PLN
29617

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 1 zł/25 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten oferowany, gwarancja Krawczyk.


140 PLN
29618

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/30 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy - tutaj z oryginalną gumą, gwarancja Krawczyk.


160 PLN
SOLD
29619

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/50 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, znaczek bez gumy, gwarancja Krawczyk.


150 PLN
29620

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 1 zł/25 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.


140 PLN
29621

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/30 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.


160 PLN