The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28263

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
28264

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
28265

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


45 PLN
28266

1938 kartka okolicznościowa poczty niemieckiej po aneksie Czechosłowacji.


40 PLN
28267

1939 Obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z serii historycznej za 15 gr., wykonany w październiku 1939r. z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem J.Tichonowa (Fi.str.187), co unikalne nie pojawiały się w handlu znaczki gumowane i dotąd nie było wiadomo, że znaczki te były numerowane, a J.Tichonow opatrywał je swoim stempelkiem gwarancyjnym J.Тихонов.

Fi.334
600 PLN
28268

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, wycinek dofrankowanej całostki , znaki opłaty skasowane stempelkiem prowizorycznym - jednowierszowym w ramce "Buczek"; fragment tekstu na odwrocie pisany po polsku; dobry stan zachowania.

Fi.AnN2, AnN5, AnNCp3
40 PLN
28269

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany ze Skoczowa do Cieszyna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym SKOTSCHAU.

Fi.AnN8
Mi.519 
50 PLN
28270

1939 AMBULANS 228 relacji WYSTRUĆ-IŁAWA (INSTERBURG-DEUTSCH EYLAU), list nadany 5.7 w miejscowości Korsze (Korschen), przesłany ambulansem do Gdańska; na odwrocie zalepka kontroli dewizowej; walor w słabszy stanie zachowania (punktowe przebarwienia).

Fi.AnN8
Mi.519 
100 PLN
28271

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ, obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z miejscowości Michałkowice do księdza profesora Józefa Archutowskiego w Krakowie, znaczek unieważniony jednowierszowym w ramce kasownikiem prowizorycznym "Michalkowitz (Oberschleis)"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w Michałkowicach rozpoczęła się II wojna światowa, członkowie niemieckiego Freikorpsu ubrani po cywilnemu w ramach operacji "Tannenberg" o 3 w nocy przekroczyli granicę - jeszcze przed rozpoczęciem ataku przez regularne jednostki niemieckie - w celu działań dywersyjnych; zamierzonych zadań nie zrealizowano i poniesiono przy tym ciężkie straty; dotkliwą porażką zakończyła się próba przejęcia kopalni "Michał" w Michałkowicach, atak na którą rozpoczął się 1 września o 4:30 - pierwsze strzały na Westerplatte padły o 4:45;

Adresat listu - ksiądz Józef Archutowski długoletni dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany przez Niemców 6.11.1939 razem z innymi profesorami Uniwersytetu w ramach akcji Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, dzięki interwencji samego papieża Piusa XII uwolniono go w lutym 1940, zginął 31.08.1944 podczas Powstania Warszawskiego pod gruzami klasztoru Sióstr Sakramentek.

Fi.AnN11a
Mi.522
700 PLN
28272

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, SWARZĘDZ - karta pocztowa (bez tekstu na odwrocie) do Królewca ofrankowana znaczkiem poczty Wolnego Miasta Gdańska z nadrukiem 3 Rpf "Deutsches Reich" unieważnionym prowizorycznym stemplem "Postamt Schwersenz" z godłem III Rzeszy; 1.09.1939 Wolne Miast Gdańsk zostało włączone do III Rzeszy, znaczki opłaty i całostki Gdańska pozostawały w obiegu do 30.09.1939, z dniem 1.10.1939 w ich miejsce poczta niemiecka wprowadziła znaczki i całostki gdańskie z nadrukiem "Deutsches Reich", które do 20.10.193 mogły być stosowane wyłącznie na terenach byłego Wolnego Miasta, a od 21.10.1939 na obszarze całej ówczesnej Rzeszy; efektowny walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.716
80 PLN
28273

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
28274

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
28275

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
28276

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
28277

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z agencji pocztowo-telekomunikacyjnej Radlin 2: okrągłej pieczęci z orłem, pieczęci do laku, stempelka polecenia, stempla nagłówkowego, kwadratowego stempelka "IX 8130", a "Sprawa służbowa wolne od opłaty pocztowej", a także datownika WODZISŁAW ŚLĄSKI z datą 1.IX.39 oraz niemieckich okupacyjnych rekwizytów: datownika LOSLAU (OBERSCHLES) z 19.10.39, jednowierszowego prowizorycznego stempelka LOSLAU i jednowierszowego w ramce Loslau (Oberschls) b; odbitki częściowo sporządzone najpewniej we wrześniu 1939 roku, prawdopodobnie tuż przed wkroczeniem Niemców na teren Polski; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
28278

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 5 kop skasowany 1.XI idealnie odciśniętym polskim datownikiem ambulansu nr.305 relacji BIAŁYSTOK-CHORZELE; wg. książki J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego "Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941" ambulanse pocztowe zostały włączone do obsługi pocztowej na okupowanych Kresach Wschodnich już pod koniec 1939 roku, w t.I na s.104 pokazuje duży fragment listu z 17 XI 39 ze znaczkami skasowanymi datownikiem polskiego ambulansu 306; cytat z tej pracy ze s.239 "Wydaje się, że korzystanie z tej formy usług pocztowych [ambulansów] nie było jednak w rozpatrywanym okresie na Kresach popularne, ponieważ odnalezienie tak opracowanych przesyłek jest ogromnie trudne i dziś już prawie niemożliwe.; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
28279

1939 miejscowo użyta kartka ze Lwowa po zajęciu przez wschodnich terenów Polski przez ZSRR opłacona radzieckim znaczkiem, polski datownik, kartka złamana w dwóch miejscach.


80 PLN
SOLD
28280

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
28281

1940 Obszary anektowane przez Litwę, dwa wycinki całostek wysłanych z Wilna z urzędu pocztowego przy dworcu kolejowym, dwa rożne datowniki: karta z 25 VI - "VILNIUS GLŽ.ST." z wyróżnikiem "k"; karta z 2.2 - "VILNIUS GELEŽINKELIO STOTIS" z wyróżnikiem "e"; nad znakiem opłaty górnego wycinka cenzura litewska "Ƶ46", na obu fragmenty stempli cenzury niemieckiej; tekstu na odwrocie pisany po polsku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.AnLCp2, AnLCp3
120 PLN
28282

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
28283

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta reklamowa PROPIDEX wysłana 21.2 z Łodzi (Litzmannstadt 1) do Poznania, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym.

Fi.AnN5
Mi.516 
50 PLN
28284

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 26.4 z Poznania do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempel informacyjny PCK; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I  
120 PLN
28285

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.5 z Królewskiej Huty (Königshütte) do Sanoka, karta od góry przycięta.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
30 PLN
28286

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
28287

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
50 PLN
28288

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
28289

1940 Obszary anektowane przez Litwę - NOWA WILEJKA, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
28290

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 12.I ze Lwowa do Stanisławowa, znaki opłaty unieważnione polskim stemplem wirnikowym LWÓW 2, nietypowy datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
28291

1940-41 Obszary anektowane przez ZSRR:

tereny włączone do Białorusi, koperta wysłana 12.1.41 ze sztabu armii sowieckiej w Białymstoku do 53 pułku artylerii w Augustowie, na odwrocie datownik odbiorczy z 13.1; dobry stan zachowania (koperta od góry przycięta, niewielkie ubytki tylnej klapy);

tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 19.I.40 z Tarnopola do Lwowa; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


500 PLN
28292

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dokument z sądu rejonowego (Amtsgericht) w Ostrowie wystawiony 6.VIII, pieczęć urzędowa z godłem.


20 PLN
28293

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa datowana 11.III, wysłana z Trembowli do Lwowa, znaki opłaty unieważnione datownikiem sowieckim, lwowski kasownik odbiorczy z 14.3; walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ubytki papieru).


120 PLN
28294

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
28295

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
28296

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa (treść po polsku) wysłana 16.XII ze Lwowa do Łucka, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem wirnikowym sortowni Kolejowego Oddziału Przewozu Lwów 2 - "ЛЬВIВ CCCP ЛЬВОВ (СОРТ.) ЖДПО"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


250 PLN
28297

1940 kartka ze Lwowa 28.9.40 do Krakowa, polski wirnik, dwie cenzury niemieckie.


100 PLN
28298

1940 kartka polecona ze Lwowa 10.7.40 do Cieszyna, polska erka Lwów 13, dwie cenzury niemieckie.


160 PLN
28299

1940 kartka polecona ze Lwowa 12.7.40 do Krakowa, polska erka Lwów 17, dwie cenzury niemieckie, zdarte znaczki.


60 PLN
28300

1940 kartka polecona ze Lwowa 28.3.40 do Krościenka, polska erka Lwów 11, ciekawa treść.


160 PLN
28301

1940 kartka z Baranowicz 13.11.40 przez Mińsk do Warszawy, dwie cenzury niemieckie, pod znaczkiem ukryta informacja "Staraj się przez konsulat. Zola ratuj, Frania ginie z głodu", odwrotnie wklejony znaczek sugerował odbiorcy ukrytą pod nim treść, osobliwe i bardzo ciekawe.


800 PLN
28302

1940 list polecony ze Lwowa 8.6.40 do Nowego Jorku, polska erka Lwów 1a, przesyłka przez Syberię dotarła do USA - datownik San Pedro Kalifornia z 14.8.40, kasownik odbiorczy JAMAICA NY z 19.8.40, rzadki walor o doskonałej prezencji.


600 PLN