The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 90. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28234

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
50 PLN
28235

1941 seria pierwszego wydania w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie.

Fi.338A-H
Mi.360-7
250 PLN
SOLD
28236

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce, próba fotograficzna wykonana na grubym białym papierze fotograficznym błyszczącym o wymiarze obrazka odpowiadającym wymiarowi znaczka definitywnego, lekkie ukośne złamanie na papierze, rzadkie, fotoatest Drzewiecki.

Fi.338A P
Mi.360
600 PLN
SOLD
28237

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie listu poleconego do Sanquhar, znaczki skasowane 18.XII metalowym datownikiem typu II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk"; czarny stempelek polecenia AGENCIA; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
150 PLN
SOLD
28238

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
50 PLN
28239

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
300 PLN
SOLD
28240

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
280 PLN
28241

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
28242

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, polecona karta pocztowa (opłata niezgodna z taryfą) nadana 15.XII.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia "AGENCJA", na froncie stempelek cenzury brytyjskiej P.161; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano Lechosław Plewka.

Fi.D338, G338
Mi.363, 366
200 PLN
28243

1942 seria pierwszego wydania na liście polecony z Agencji Pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 12 stemple I Korpusu i na odwrocie stempel brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.338A-H
Mi.360-7
250 PLN
SOLD
28244

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony do Wembley nadany 31.III w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94, a na odwrocie kasownik odbiorczy z 3 kwietnia; rzadki, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.A, B, C, D338
Mi.360-363 
1 000 PLN
SOLD
28245

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list adresowany na statek "Buenos Aires" na skrytkę pocztową w Londynie, nadany 8.VIII w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 8.6.42; na froncie okrągła pieczęć "RECEIVED FROM H.M. SHIPS", a na odwrocie dwuwierszowy stempelek tej samej treści; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania - brak skrzydełka koperty służącego do jej zaklejania, niekiedy odrywanego ponieważ na jego wewnętrznej stronie podawano adres nadawcy; gwarancja Schmutz.

Fi.A, C338
Mi.360, 362
600 PLN
28246

1942 AGENCJA MARYNARKI WOJENNEJ NR.15 - NIE WYMIENIANA W ŻADNYM WYKAZIE agencji pocztowych; list nadany 9.III w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.15 ofrankowany serią znaczków I wydania Polskiego Rządu na Emigracji adresowany do Sunbery-on-Thames, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 9.3.42; według hipotezy Stanisława Bilskiego agencja o tym numerze mogła znajdować się na jednym z trzech ścigaczy artyleryjskich ORP "Chart", ORP "Wilczur" lub ORP "Wyżeł"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania - brak skrzydełka koperty służącego do jej zaklejania, niekiedy odrywanego ponieważ na jego wewnętrznej stronie podawano adres nadawcy.

Fi.A-H338
Mi.360-367
2 400 PLN
SOLD
28247

1943 seria II wydania Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, na liście poleconym nadanym 1.11.43 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk" do Szkocji, stempel polskiej poczty polowej i brytyjskiej cenzury.

Fi.338I-O
Mi.368-75
190 PLN
SOLD
28248

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75
65 PLN
28249

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - POLSKA MARYNARKA HANDLOWA, próba znaczka za 10 gr. z wklęsłodrukowej kreskowej pramatrycy w kolorze brązowym, według projektu Artura Horowicza dla wartości 55 groszowej - pierwsza wersja w nowej wartości bez urządzenia sterującego po prawej; do druku przyjęto ostatecznie zgodną z projektem wersję drugą w kolorze zielonym; znaczek rytował E.Dawson - jego podpis na dole po prawej, druk Bradbury Wilkinson & Co.Ltd.; unikalny egzemplarz, w zasadzie nie powinien opuścić drukarni, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.J338 P
Mi.369
4 050 PLN
SOLD
28250

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, KRAJ WALCZY - dywersja na linii kolejowej; dwie rzadkie próby znaczka za 1 zł. wg projektu Artura Horowicza, rytowane przez R.Godbeheara, są nieząbkowane i gumowane; odbito je z wklęsłodrukowej kreskowej pramatrycy i jak zwykle naklejono na tekturkę, pierwsza w kolorze brązowoczerwonym oznaczona jest jako P2, druga w kolorze szarooliwkowym oznaczona jako P1 pełni dodatkowo - co unikalne, rolę tzw. odbitki korektorskiej - ma naniesione uwagi o koniecznych poprawkach i retuszach rysunku oznaczone od A do E; A - na boku szyny dodać poziome kreski, B - pomiędzy postaciami uzupełnić poziome kreski, C - na spodniach dodać ukośne kreski, D - na kamizelce usunąć ukośne kreski i E - pogłębić kreski rysunku belki podkładu; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków w stanie na dzień 17.7 43 (adnotacja i podpis ołówkiem); poprawiony rysunek zatwierdzono do realizacji dziesięć dni później 27.7.1943, fotoatest Schmutz.

Fi.N338 P1, P2
9 100 PLN
SOLD
28251

1944 seria drugiego wydania na liście poleconym z Poczty Polowej nr 127, stempel brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.338I-O
Mi.368-75
250 PLN
28252

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
600 PLN
28253

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.240.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
200 PLN
28254

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
28255

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
28256

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
40 PLN
SOLD
28257

1945 znaczek wydania dobroczynnego na liście z Agencji Pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 do Londynu.

Fi.338U
Mi.379U
60 PLN
28258

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
28259

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 gumowym datownikiem typu III; co ciekawe datownik ten przydzielono agencji na krążowniku ORP "Dragon", który podczas inwazji w Normandii wspierał lądujące wojska ostrzeliwując cele nadbrzeżne, 8.VII.44 został zaatakowany przez niemiecką żywą torpedę i w wyniku odniesionych uszkodzeń 20.VII osadzono go na dnie jako element falochronu sztucznego portu inwazyjnego; po zatopieniu okrętu, według książki G.K.Kay'a i R.Negusa "Polish exile mail in Great Britain 1939-49", datownik agencji przekazano do agencji na bliźniaczym krążowniku ORP "Conrad", który Royal Navy przekazała Polskiej Marynarce Wojennej 14.X.1944; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
120 PLN
28260

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
60 PLN
28261

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN
28262

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, unikalna fotografia próby znaczka za 1+2 zł. w rozmiarze 41x58 mm wg projektu Artura Horowicza, rytowanego przez W.Wacka; jest powiększona w stosunku do małej odbitki z pramatrycy dla lepszej wyrazistości, co było pomocne dla komisji rozpatrującej projekty znaczków przy jak to napisano w fotoopinii "ostatecznej prezentacji przed rozpoczęciem druku znaczka"; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie, fotopinia Schmutz.

Fi.U338E
1 600 PLN