The new auction will start soon

Auction 9. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1412

1918 katalog prac konkursowych wydany przez Towarzystwo Artystyczne w Warszawie, zawierajšcy różne projekty polskich znaczków 32 artystów, katalog własnoœć Mariana Duńskiego znany badacz i publicysta filatelistyczny.


850 PLN
SOLD
1413

1919 próby znaczków nie wprowadzone do obiegu, gwarancja.


750 PLN
1414

1919 próby znaczków nie wprowadzone do obiegu, gwarancja.


750 PLN
1415

1919 próby znaczków nie wprowadzonych do obiegu, gwarancja.


750 PLN
1416

1919 orzeł na tarczy heraldycznej, seria prywatnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
120 PLN
1417

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 10 hal. w kolorze karminowym, gwarancja Schmutz.

Fi.76 P3
Mi.68 
35 PLN
1418

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura - znaczek za 15 hal. z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.76 A
Mi.68 
80 PLN
SOLD
1419

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 1,5 kr. z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.81DpA
Mi.73 
90 PLN
SOLD
1420

1919 wydanie w walucie koronowej, parka znaczków za 2 kr. z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.82DpA
Mi.74 
90 PLN
1421

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 5 fen. z brakiem ząbkowamnia pionowego.

Fi.84 B
Mi.102 
25 PLN
SOLD
1422

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 5 kr. z podwójnym drukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.84DpA
Mi.76 
90 PLN
1423

1919 wydanie w walucie markowej, pasek znaczków za 5 fen. z błędem perforacji.

Fi.86 B
Mi.102 
90 PLN
SOLD
1424

1919 mieszana frankatura znaczków polskich i niemieckich na liœcie poleconym ze Strzelna 30.10.19 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy Bromberg, gwarancja.

Fi.86 B
Mi.102 
300 PLN
1425

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 10 fen. w kolorze żółtym, gwarancja Schmutz.

Fi.87 P2
Mi.91 
40 PLN
1426

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 10 fen. w kolorze żółtym, bršzowa guma nanoszona pędzlem, gwarancja Schmutz.

Fi.87 P2
Mi.91 
30 PLN
SOLD
1427

1919 wydanie w walucie markowej, makulatura znaczka za 15 fen. - znaczek obustronnie zatarty farbą drukarską, gwarancja Krawczyk.

Fi.88 A
Mi.92 
40 PLN
1428

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 20 fen. z odbiciem druku po stronie gumy - "Abklatsch", zagięcia papieru.

Fi.89 A
Mi.93 
40 PLN
1429

1919 list polecony z Częstochowy 10.VII.19 do Grazu, stempel cenzury wydziału kontroli Ministerstwa Spraw Zewnętrznych, na dowrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.90, 91 B
Mi.106, 107 
150 PLN
1430

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze czerwonym, trzy podlepki, gwarancja Schmutz.

Fi.92 P2
Mi.96 
35 PLN
1431

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 5 mk. górny z błędem "buława nad łokciem", dolny z błędem "bomba przed koniem".

Fi.96s, t B
Mi.114 
100 PLN
SOLD
1432

1919 wystawa marek, cięta seria w czworoblokach.

Fi.102-106 A
Mi.118-122 B 
70 PLN
SOLD
1433

1919 Wystawa Marek, seria zšbkowana i cięta.

Fi.102-106 A, B
Mi.118-122 A, B 
35 PLN
SOLD
1434

1919 wystawa marek, znaczek za 10+5 fen. z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczka, gwarancja.

Fi.103 A
Mi.119 B 
80 PLN
1435

1919 wystawa marek, znaczek za 50 fen. przedrukowany pierwszš formš z pozycji 94, "nakład" tego błędu 100 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.106I A
Mi.122 B 
3 800 PLN
1436

1919 Wystawa Marek, znaczek za 50 fen. z pomyłkowym nadrukiem typu I, nakład 100 sztuk, gwarancja.

Fi.106 I A
Mi.122 B I 
3 000 PLN
1437

1919 Wystawa Marek, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, duża podlepka, gwarancja.

Fi.106 A
Mi.122 B 
400 PLN
1438

1919 sesja Sejmu Ustawodawczego, seria.

Fi.107-113
Mi.123-129 
15 PLN
1439

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, próba znaczka za 20 fen. - druk podwójny, gwarancja Krawczyk.

Fi.110 P4 Dp
Mi.126 
50 PLN
SOLD
1440

1920, prekursory - niemieckie znaczki użyte na ziemiach polskich. Przekaz pocztowy z Białośliwia 23.III do Wyrzysk. Stempel odbiorczy 25.III. Ciekawe.


Mi.87 
250 PLN
1441

1920, prekursory - niemieckie znaczki użyte na ziemiach polskich. Przekaz pocztowy z Wąbrzeźna 19.III do Inowrocławia. Stempel odbiorczy 20.III. Ciekawe.


Mi.90 
200 PLN
1442

1920 mieszana frankatura znaczków polskich i niemieckich na liœcie poleconym z Torunia 2.3.20 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.86 B
Mi.102 
300 PLN
1443

1920 list polecony z (Bischofsthal) 18,4,20 do Berlina, użyto niemieckiego kasownika i erki, stempel cenzury wojskowej w Bydgoszczy, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.86-89 B, 112, 113
Mi.102-105, 128, 129
150 PLN
1444

1920 list polecony z Nowomiasta (Neumarkt) 10.4.20 do Niemiec, użyto niemieckiego kasownika i erki, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.86B, 108
Mi.102, 124 
150 PLN
1445

1920 list polecony z Liszkowa (Witzleben) do Bydgoszczy, użyto niemieckiego kasownika i erki, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.87, 89 B
Mi.103, 105 
150 PLN
1446

1920 mieszana frankatura znaczków polskich i niemieckich na liœcie poleconym z Brodnicy 3.4.20 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.89 B
Mi.105 
300 PLN
1447

1920 kartka z Warszawy 3.III.20 do Włoch, stempel cenzury zagranicznej Wr. 1.

Fi.90 B
Mi.106 
50 PLN
1448

1920 list polecony z Chojnic 18,3,20 do Berlina, użyto niemieckiego kasownika i erki, stempel cenzury w Bydgoszczy, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.91 B
Mi.108 
150 PLN
1449

1920 list polecony z Łabiszyna 3.5.20 do Berlina, użyto niemieckiego kasownika i erki, stempel cenzury wojskowej w Bydgoszczy, gwarancja.

Fi.91 B
Mi.108 
150 PLN
1450

1920 list polecony z Gniewu (Mewe) 27.12.20 do Berlina, użyto polski kasownik i niemieckš erkę, stemple polskiej i niemieckiej cenzury, naodwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.91B, 94B, 95B, 10
Mi.108, 111, 112, 11
150 PLN
1451

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej po unifikacji, czworoblok znaczka za 6 mk. z błędem zšbkowania - zšbkowanie na zagięciu, naturalne zagięcia, rozerwane zšbkowanie pomiędzy dwoma znaczkami.

Fi.100
Mi.115 
150 PLN