The auction will start on 13.11.2020

Auction 9. Foreign Postage on Polish territory

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1990

1868 Królestwo Polskie - rosyjska koperta nadana 6.X w Warszawie do Kielc, skasowana stemplem numerowym "1" (kwadraty), dodatkowo - cyrylicą miejscownik i kasownik odbiorczy 7.X.


Mi.Ck 16c 
250 PLN
SOLD
1991

1868 Królestwo Polskie - koperta rosyjska wydania z 1861 roku ze znakiem opłaty na klapie. Nadana 15.VII w Radomiu - stempel numerowy 138 i miejscownik - do Warszawy - godzinnik i stempel odbiorczy 16.VIII. Na odwrocie fragment pieczęci lakowej, gwarancja Korszeń.


Mi.Uk 7A 
500 PLN
SOLD
1992

1870 Królestwo Polskie - list zagraniczny nadany 20.V w Warszawie do Pesztu (Węgry)opłacony znaczkami rosyjskimi, w tym znaczkiem za 3 kop. z błędnym wzorem tła - takim jak dla znaczka za 5 kop. Znaczki skasowane stemplem numerowym (4 kwadraty), superrzadki, wysoko wyceniany miejscownik w kolorze czarnym, stempelki FRANCO i POLOGNE. Na odwrocie stemple tranzytowy "GRANICA DR. ŻEL" 20.V i kasownik odbiorczy PEST. Słabsza perforacja znaczka za 3 kop.ale ogólnie ładny i ciekawy walor, gwarancja Korszeń.


Mi.18, 19s, 21 
1 200 PLN
1993

1871 Królestwo Polskie - opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. list nadany 3.V w Makowie do Warszawy. Znaczek skasowany stemplem numerowym 269 (Fi.+500 zł), dodatkowo miejscownik. Na odwrocie nieopisany dotąd warszawski stempel odbiorczy i pieczęć lakowa, gwarancja Korszeń.


Mi.15y 
400 PLN
SOLD
1994

1880, 19.IX Kenty, list pieniężny do Tarnowa. Na odwrocie urzędowe dwujęzyczne pieczęcie lakowe z godłem: "K.K.BEZ. GERICHT IN KENTY/ C.K. SĄD POWIAT W KĘTACH". Pieczęcie bardzo dobrze zachowane.


500 PLN
1995

1882, 19.VII Bochnia, list polecony do Brzeska, frankatura wielokrotna (4 zn.), na odwrocie stempel odbiorczy 20.VII.


Mi.37 
150 PLN
1996

1903, 30.VI Kraków - Piasek list do Tarnowa. Na odwrocie pieczęcie lakowe z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii: "BANK KRAJOWY KRÓL. GALICYI I LODOMERYI W W.KS. KRAKOWSKIEM". Pieczęcie nieuszkodzone, ładnie zachowane. Ciekawe.


400 PLN
1997

1904 (?) znaczek rosyjski za 10 kop. użyty w Warszawie.


Mi.52 
20 PLN
1998

1908 znaczek rosyjski za 3,5 rub. użyty w Warszawie 3.11.1908, znaczek lekko uszkodzony w górnym lewym rogu.


Mi.49 
20 PLN
1999

1910 znaczek rosyjski za 14 kop. użyty w Łodzi 22.5.1910.


Mi.46 
20 PLN
2000

1913 znaczek rosyjski za 14 kop. użyty w Łodzi 18.6.1913.


Mi.85 
20 PLN
2001

1913 list z Zakopanego 27.X.1913 opłacony znaczkami austriackimi.


15 PLN
2002

1914 list ze Lwowa 22.VI.14 opłacony znaczkami austickimi skasowanymi wirnikiem Lwów 2.


15 PLN
2003

1914 pierwsza okupacja austriacka zaboru rosyjskiego. Znaczki na kopercie użytej w jednym z trzech czynnych w tym czasie urzędów - Miechowie adresowana do Krakowa, stempel cenzury krakowskiej. Urząd miechowski działał tylko tydzień, w dniach 6-14.IX.


Mi.139 - 145 
280 PLN
2004

1918, 4.VIII adres paczkowy nadany w urzędzie etapowym Szydłowiec do Końska. Na odwrocie bośniacki znaczek dopłaty - skasowany Końsk 5.VIII. Ciekawy formularz.


Mi.69, P16 
600 PLN
2005

1918, 5.X Tarnów, polecony list do Strzyżowa, nieodebrany i po naliczeniu dopłaty 17.X zwrócony do nadawcy. Różne stemple i adnotacje. Ciekawe.


Mi.P62 
50 PLN
2006

1940 znaczki radzieckie wydane z okazji "powrotu" zachodniej Ukrainy i Białorusi 17.9.1939 do ZSRR.


Mi.736-739 
25 PLN
SOLD