The new auction will start soon

Auction 9. WW1 military postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1247

1919, 3 listy z 30.V, 3.IX i 10.X ilustrują szlak bojowy 11 pułku ułanów, który brał udział w zdobyciu Wilna (pierwsza polska jednostka, która wkroczyła do miasta) i z rąk jego mieszkanek otrzymał sztandar pułkowy. Ciekawy dokument historyczny.


300 PLN
1248

1915, 11.VIII, Kraków, Naczelny Komitet Narodowy, kwit kasowy dla kolportera za sprzedane wydawnictwa. Dochód z ich sprzdaży przeznaczony był na cele legionowe. Ładny i ciekawy dokument.


80 PLN
SOLD
1249

1916 Poczta Polowa Legionów, formularz pocztowy z póbnš odbitkš stempli legionowych.


450 PLN
1250

1916 Poczta Polowa Legionów, formularz pocztowy z próbnš odbitkš stempli legionowych.


450 PLN
1251

1918, koperta adresowana do Rościnna w Wielkim Księstwie Poznańskim, skasowana poprzez skreślenie. Na odwrocie stempelek Stefana Brudnickiego.

Fi.Ck 3I
500 PLN
1252

1919, 6.VII, Frontowa Poczta Polowa 19, widokówka nadana z 25 pułku piechoty. Stempelek formacyjny. Cenzurowane. Pomimo nieznacznych uszkodzeń narożników, bardzo ciekawy walor.


60 PLN
1253

1921 kartka ze słabo odbitym stemplem 12 Kompanii do Sosnowca (stempel odbiorczy) i stemplem Frontowej Poczty Polowej.


40 PLN
1254

1921 kartka z Kowla 1.IV.21 do Sosnowca (stempel odbiorczy) ze słabo odbitym stemplem 7 Dywizji i stemplem Frontowej Poczty Polowej.


40 PLN