The new auction will start soon

Auction 9. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1662

1944 VIII, Poczta harcerska - powstanie warszawskie, składany list ze stemplem typu 3 (Gryżewski). Treść typowa dla takich przesyłek: informacje o sobie i zapytania o stan zdrowia bliskich. List w dobrym stanie, gwarancja.


1 600 PLN
1663

1944, Powstanie warszawskie, wg. T.Gryżewskiego - czysty formularz do przesyłek urzędowych (meldunków). Jedyny znany egzemplarz formularza tego typu (z obiegu) znajduje się w Muzeum Historycznym Warszawy. Na odwrocie kasownik okolicznościowy z obozu jenieckiego w Woldenbergu. Uczestnik powstania dostał się do niewoli, a formularz zatrzymał na pamiątkę. Wspaniałe uzupełnienie zbiorów wojskowych. Unikat.


350 PLN
1664

1944 seria wydania definitywnego na odwrocie całostki powstańczej grzecznoœciowo ostemplowana, gwarancja Schmutz.

Fi.113 - 117
4 200 PLN