The new auction will start soon

Auction 9. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1608

1942 "Virtuti Militari", całostka z obiegu ostemplowana kasownikiem z okazji Wystawy Filatelistycznej, odbitka z kliszy retuszowanej, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 2II
150 PLN
1609

1942 "Matka Boska Obozowa", całostka z obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 3by2
120 PLN
SOLD
1610

1942 "Matka Boska Obozowa", całostka z obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 4y2
100 PLN
SOLD
1611

1942 całostka "Lotnik", wysłana z biblioteki obozowej, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 5
55 PLN
SOLD
1612

1942 całostka "Lotnik".

Fi.Cp 5
50 PLN
SOLD
1613

1942 znaczki dopłaty za 10 i 20 fen. w kolorze zielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.D1, D3
400 PLN
1614

1942 Wystawa filatelistyczna, blok Madonna ze stemplem wystawowym, bardzo lekko załamany na marginesie w cenie znaczka z bloku, gwarancja Falkowski.

Fi.bl. 2
250 PLN
SOLD
1615

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania na papierze żółtawym szorstkim grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1 II az2
120 PLN
1616

1942 Poczta Wielkanocna, kartka opłacona znaczkiem "Wdowa" drugiego wydania za 10 fen. w kolorze ultramaryny, gwarancja Schmutz.

Fi.1az2
450 PLN
1617

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania na papierze białym gładkim cienkim,ładny wycinek z pełnym kasownikiem, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1 II bx2
80 PLN
SOLD
1618

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1 I az3
50 PLN
1619

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" II wydania na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 II ax2
50 PLN
SOLD
1620

1942, 5.IV Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na karcie pocztowej, gwarancja Schmutz.

Fi.3 Ibx2
750 PLN
1621

1942 5.IV Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na karcie pocztowej, gwarancja Schmutz.

Fi.3 Iax2
150 PLN
SOLD
1622

1942 Poczta Wielkanocna, kartka opłacona znaczkiem "Wdowa" za 10 fen. w kolorze ciemnobršzowym na papierze żółtawym grubym gładkim, gwarancja Schmutz.

Fi.3az1
300 PLN
1623

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 I ax2
40 PLN
1624

1942 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydania na papierze białym gładkim grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 I ax3
180 PLN
1625

1942 Poczta Wielkanocna, znaczek "Pocztylion" za 20 fen. na papierze bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.6cy1
120 PLN
1626

1942 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" II wydania na papierze białym gładkim bibułkowym, z fragmentem kasownika okolicznościowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6 II bx1
150 PLN
1627

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niekatalogowana próba znaczka za 5 fen. w kolorze jasnobršzowym, gwarancja Schmutz.

Fi.7 P
200 PLN
SOLD
1628

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, znaczek za 10 fen. w kolorze zielonym na papierze białym grubym bibulastym, gwarancja Schmutz.

Fi.10x2
30 PLN
SOLD
1629

1942 11.XI, seria z Madonną na karcie pocztowej "Matka Boska Ostrobramska" skasowane stemplem okolicznościowym z okazji wystawy filatelistycznej. Gwarancja Krawczyk.

Fi.12-14x, Cp4
160 PLN
SOLD
1630

1942 Madonna, znaczek na papierze białym gładkim bibułkowym.

Fi.14x
50 PLN
1631

1942 pocztówka opłacona znaczkiem za 10 fen. z serii "pochodnia", gwarancja Schmutz.

Fi.16
50 PLN
1632

1944 500. rocznica bitwy pod Warną, znana jedynie z kilku odbitek próba autorstwa M.Łonickiego, gwarancja Schmutz.


1 125 PLN
SOLD
1633

1943 rocznica bitwy pod Grunwaldem, znana jedynie z kilku odbitek próba na bibułce papierosowej autorstwa M.Puchalskiego, w rysunku znaczka ukryta data bitwy "1410" umieszczona centralnie i bardzo dobrze widoczna, gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
SOLD
1634

1943 400- lecie œmierci Mikołaja Kopernika, blok, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl 4
450 PLN
1635

1943 całostka "Orzeł".

Fi.Cp 6
50 PLN
SOLD
1636

1943 całostka "Orzeł" wysłana z biblioteki obozowej, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp 6
50 PLN
SOLD
1637

1943 kartka z apteki obozowej opłacona znaczkiem dopłaty przez odbiorcę, gwarancja Schmutz.

Fi.D2
50 PLN
1638

1943 wezwanie do oficera przełożonego obozu "Wschód" opłacone znaczkiem urzędowym, gwarancja Schmutz.

Fi.U1
60 PLN
1639

1943 8o. rocznica powstania styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.bl. 3
250 PLN
SOLD
1640

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, kasowany okolicznościowo, gwarancja Falkowski.

Fi.bl. 4
250 PLN
1641

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, kasowane okolicznościowo znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.bl. 4 zn
160 PLN
1642

1943 znaczek za 5 fen. z serii 400-lecie œmierci Mikołaja Kopernika z niekatalogowanym błędem "dywanik", na odwrocie kartki górna częœć bloku, duża rzadkoœć, gwarancja Schmutz.

Fi.19
750 PLN
SOLD
1643

1943 Hetmani, znaczek za 1 mk. na tłoczonym karnecie z podobiznš marszałka Piłsudskiego.

Fi.30
50 PLN
SOLD
1644

1943 kartka œwišteczna opłacona znaczkiem za 10 fen. "Polska YMCA", gwarancja Schmutz.

Fi.34
50 PLN
1645

1943 25. rocznica odzyskania niepodległości, projekt znaczka z Józefem Piłsudskim, na odwrocie drukowany napis "Projekt" typowy dla projektów i prób w Woldenbergu, gwarancja Krawczyk.

Fi.600
600 PLN
1646

1944 próby znaczków nie wprowadzonych do obiegu, gwarancja Schmutz.


560 PLN
SOLD
1647

1944 list opłacony przez odbiorcę parkš znaczków dopłaty, gwarancja Schmutz.

Fi.D6
50 PLN
SOLD